Lakiasiat


Vapers Finland RY vastustaa sähkötupakointikieltoa julkisilla paikoilla 11

Helsingin Sanomissa (HS) 11.6.2015 julkaistun artikkelin mukaan Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM) aikoo esittää uudessa tupakkalaissa, että sähkötupakointi kiellettäisiin julkisissa paikoissa kuten työpaikoilla ja ravintoloissa. Perusteluna tälle on se, että sähkösavukkeen tuottama höyry ei ole täysin turvallista sivullisille. Lähteenä he ovat käyttäneet Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemää selvitystä sähkösavuketutkimuksista. Koska […]


Esigbond hävisi Hollannissa oikeudenkäynnissä tupakkadirektiivin soveltamisesta

Hollannissa Suomen käräjäoikeutta vastaavassa oikeusistuimessa sähkösavukejärjestö Esigbond hävisi Haagin oikeudessa tulevan tupakkadirektiivin soveltamisesta nostamansa kanteen tänään. Kanteessa Esigbond katsoi Hollannin hallituksen rikkoneen tulevan tupakkadirektiivin aikatauluja saattamalla sen vaatimat muutokset voimaan vuoden 2015 alusta. Direktiivin voimaansaattamisen takaraja on 27.5.2016, eli kaksi vuotta direktiivin hyväksymisestä. Tuo direktiivi kieltää yli 2ml tankillisten atomisaattoreiden […]


Fimea luokitteli tupakan lääkkeeksi 1

Suomessa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa tuote luokitellaan lääkkeeksi joko esitys- tai toimintatavan perusteella. Tuote, jonka sanotaan sisältävän terveyttä edistäviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteiden väittämä ’auttaa pääsemään irti tupakoinnista’, luokitellaan esitystavan vuoksi lääkkeeksi. Luokittelu vaatii, että väite on todistettu kliinisin kokein. Näytöksi riittää yksi hyväksytty sokkotestikoe, jossa osa koehenkilöistä saa kyseistä […]


Tanska ottaa toisena EU maana osittaiseen käyttöön uuden tupakkadirektiivin

Tanskasta tulee toinen EU maa Hollannin jälkeen, joka ottaa uuden tupakkadirektiivin sähkösavukkeita sääntelevän artiklan osittain käyttöön Euroopassa. Hollannissa kyseinen laki on jo haastettu oikeuteen höyryttelijöiden toimesta. Tanskan terveysministeriön lakiesityksen kuuleminen on maanantaina, jonka jälkeen se siirtyy parlamentille. Harmillisinta osittaiseen aikaistettuun lakiin liittyen on se, että Tanskan sähkösavukkeen käyttäjien organisaatiota, Danish […]


Kuinka monta ihmistä olemme valmiita uhraamaan hiljaisuudella?

EU:n tuleva tupakkadirektiivi sisältää monenlaisia rajoituksia höyrystimien käyttöön, säiliön kokorajoituksista vaatimukseen tasaisesta nikotiinin annostelusta. Kaikilla näistä on suuret vaikutukset höyrystimien tehokkuuteen ja mielekkyyteen vaihtoehtona poltettavalle tupakalle. Direktiivi käytännössä kieltää viime vuosien tuotekehityksen tulokset ja markkinoille jäisi ainoastaan heikkotehoista vanhentunutta tekniikkaa. Konsulttiyritys London Economics otti niistä esimerkikseen mahdollisesti haitallisimman, eli rajoituksen […]


EU etsii vaihtoehtoja sähkösavukkeen verotukselle

EU:n komissio haluaa turvata perinteisten savukkeiden ja nikotiininkorvaushoitotuotteiden myynnin asettamalla sähkösavukkeille veron, joka nostaa niiden hintaa dramaattisesti. Tämän tehdäkseen komissio on pyytänyt usealta veroasiantuntijalta apua siihen, millä tavalla sähkösavukkeet saadaan taloudellisesti tasa-arvoon muiden tupakkatuotteiden kanssa. Tällä hetkellä EU vaatii ankaraa verotusta tavalliselle tupakalle ja jokaisen jäsenvaltion on lisättävä jokaiseen tupakka-askiin […]


Kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriölle Otakantaa.fi -palveluun

Mikä on sähkösavuke? Sähkösavukkeet (tunnetaan myös höyryttiminä, höyrykkeinä tai e-savukkeina) ovat vaihtoehto tavalliselle tupakoinnille. Ne ovat akkukäyttöisiä laitteita, jotka kehittävät höyryä, jota hengitetään savun sijasta. Ladattava akku lämmittää vastusta, jota kutsutaan atomisaattoriksi tai höyrystimeksi. Sitä lämmitetään, jotta sähkösavukkeessa käytettävä neste saadaan höyrystymään sumun kaltaiseksi höyryksi. Sähkösavukkeessa käytettävä neste sisältää propyleeniglykolia, […]


Sähkösavukkeen sääntely

Mikä on sähkösavuke? Sähkösavukkeet (tunnetaan myös höyryttiminä, höyrykkeinä tai e-savukkeina) ovat vaihtoehto tavalliselle tupakoinnille. Ne ovat akkukäyttöisiä laitteita, jotka kehittävät höyryä, jota hengitetään savun sijasta. Ladattava akku lämmittää vastusta, jota kutsutaan atomisaattoriksi tai höyrystimeksi. Sitä lämmitetään, jotta sähkösavukkeessa käytettävä neste saadaan höyrystymään sumun kaltaiseksi höyryksi. Sähkösavukkeessa käytettävä neste sisältää propyleeniglykolia, […]


Hollanti implementoi tupakkadirektiivin sähkösavukkeiden osalta – höyryttelijät nostivat syyteen

Hollannissa otettiin ensimmäisenä euromaana käyttöön uuden tupakkadirektiivin sähkösavukkeita koskevan artiklan säädökset laiksi. Uusi laki pitää sisällään mm. seuraavat rajoitteet: Nesteet: maksimissaan 10ml pullot, etikettisäädöksiä Tankit: maksimissaan 2ml tankkeja Täyttö: Täyttö täytyy olla mahdollista tehdä ilman vuotoja ohjeiden mukaan. Lisäksi laki kieltää dripperit, koska höyrystimessä täytyy olla tankki. Modeihin tai akkuihin laki […]


Sosiaali- ja Terveysministeriön ehdotus höyryttimien säätelyksi 2

EU:n tulevan tupakkadirektiivin valmistelu aloitettiin jo 2010, jolloin höyryttimet alkoivat vähitellen yleistyä Euroopassa. Tuolloin ne olivat lähinnä savukkeita vastaavien näköisiä, joten sekä lääke- että tupakkateollisuus käytti valtavia summia rahaa saadakseen ne sisällytettyä tulevaan direktiiviin. EU:n komission tekemä markkina-analyysi perustui näihin tuotteisiin, joten koko direktiivikäsittelyn ajan oltiin säätelemässä vuoden 2009/2010 markkinoilla […]


Uutismediassa näkyvät Formaldehydi -uutiset

Keskiviikkona julkaistiin tuoreita tutkimustuloksia Formaldehydi -pitoisuuksista sähkösavukkeissa ja asiasta on odotettavissa uutisia Suomalaisessakin mediassa. Kyse on Dr Peytonin ja Dr Pankow:n New England Journal of Medicinessä julkaistu tutkimus, jonka mukaan sähkösavuke saattaa olla jopa 15 kertaa vaarallisempi kuin tavallinen savuke. Tutkimus oli toteutettu merkkinesteellä ja jännitesäätöisellä modilla. Automaattinen kone antoi höyrystimelle virtaa […]


New Yorkiläisiä uhkaa e-nesteiden myyntikielto

New Yorkin osavaltion höyryttelijöitä kenties uhkaa Yhdysvaltojen tähän mennessä rankin sääntely, sillä e-nesteiden myyntikieltoon johtava esitys läpäisi osavaltion senaatin käsittelyn ja siirtyy seuraavaksi osavaltion edustajainhuoneen äänestykseen. New Yorkissa on tällä hetkellä voimassa kielto e-nesteiden myymiselle alaikäisille ja mikäli äänestystulos puoltaa ehdotusta, muuttuu kielto koskemaan kaikkia, myös täysi-ikäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, […]


Pelasta sähkösavukkeet – Eurooppalainen kansalaisaloite

Hyvä höyryttelijä Kuten varmasti olet jo kuullut, niin höyryttelyn tulevaisuus EU:ssa ei näytä kovinkaan valoisalta. Kovinkaan moni ei tiedä, että on olemassa keino vaikuttaa, nimittäin europpalainen kansalaisaloite, jolla kansalaiset voivat osallistua suoraan EU:n päätöksentekoon. Euroopan vapaan höyryttelyn aloite (EFVI) on juurikin tällainen aloite, jonka ovat aloittaneet kaltaisesi höyryttelijät. Sen tarkoituksena […]


Kompromissiehdotus direktiiviksi

EU:n komissio julkaisi noin vuosi sitten ehdotuksensa EU:n uudeksi tupakkadirektiiviksi. Sitä alkoi muokata EU:n ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuusvaliokunta (ENVI) Linda McAvanin johdolla. Envi jätti oman ehdotuksensa direktiivistä parlamentin käsiteltäväksi kesällä. Tuo versio sisälsi mm. höyryttimien lääkeluokittelun, jonka parlamentti kumosi lokakuun alussa. Parlamentti antoi kuitenkin McAvanille mandaatin jatkaa sen käsittelyä […]


Tältä näyttää tupakkadirektiivin sähkötupakoita koskeva artikla

Tupakkadirektiivin sähkötupakoita säätelevä 18 artikla saatiin valmiiksi varhain tänä aamuna kolmikantaneuvotteluissa, joissa olivat mukana parlamentti, kommisio ja EU:n puheenjohtajamaa Liettua. Kaikilla oli omat neuvottelukunnat‏. Kolmikantaneuvotteluiden tuloksena syntynyt tupakkadirektiiviehdotus hyväksyttiin tänään myös EU:n jäsenvaltioiden ministereiden puolelta. Koko direktiivi menee vielä parlamentin täysistuntoon, jossa sen kohtalosta päätetään lopullisesti. Parlamentti ei voi enään vaikuttaa […]


Tupakkadirektiivin täysistuntokäsittely

Eu:n parlamentin täysistunto äänesti eilen tulevaan tupakkadirektiiviin kuuluvista muutoksista mm. höyryttimien osalta. Kuten tiedotusvälineistä olemme saaneet lukea, on varsinkin tupakkateollisuuden lobbaus ollut erittäin voimakasta tämän direktiivin ympärillä, joten tätä direktiivikäsittelyä pidetään kaikista lobatuimpana direktiivikeskusteluna EU:n historiassa. Mm. Philip Morris International myönsi käyttäneensä 160:n lobbarinsa toimesta rahaa pelkästään 223:n MEP:n kestitsemiseen […]


Kun unelma romahtaa

Eu:n tulevaa tupakkadirektiiviä käsitellään parlamentin täysistunnossa 8.10.2013, jolloin sen kohtalosta ja siihen tehdyistä lisäyksistä äänestetään. Direktiiviin sisältyy myös höyryttimien luokitteleminen lääketuotteeksi (18 artikla). Lääkehyväksyntää höyryttimille ovat olleet vaatimassa mm. lopeta tupakointi- ja syöpäjärjestöt suureen ääneen vetoamalla vähäiseen määrään tutkimustuloksia ja yleiseen epätietoisuuteen niiden sisältämistä aineista. Myöskin on paheksuttu höyryttimien käytön […]


Oikeus: sähkötupakka ei ole lääke

Saksassa oikeusistuimet ovat hyväksynyt kolme eri kannetta, joissa vaaditiin kumoamaan sähkötupakoita ja niissä käytettäviä nesteitä koskeva vaatimus siitä, että ne olisivat lääkkeitä tai lääkelaitteita. Kanteet olivat nostettu paikallisessa, alueellisessa ja kansallisessa oikeusistuimissa. Ennen näitä tänään julkaistuja tuomioistuimien päätöksiä Saksassa oli jo käsitelty kaksi oikeuskannetta, joissa molemmissa oikeusistuin päätyi samaan johtopäätökseen; […]


Tupakkadirektiivin käsittely lykkääntyy

EU:n parlamentti on päättänyt lykätä ensiviikon täysistunnossa käsiteltäväksi tarkoitettua direktiiviä ainakin kuukaudella. Parlamentissä yksistään enemmistön muodostavat ryhmät EPP, ALDE ja ECR päättivät asiasta tänään. Syiksi kerrotaan Saksassa järjestettävät vaalit sekä se, että ensiviikolla lomiltaan palaaville MEP:lle olisi jäänyt vain 3,5 päivää aikaa tutustua tuohon direktiiviehdotukseen. Lisäksi saksalaiset MEP:it eivät pysty […]