Höyryttelytietoa


Mitä sähkösavukkeet ovat?

Sähkösavukkeet (tunnetaan myös höyryttiminä, höyrykkeinä tai e-savukkeina) ovat vaihtoehto tupakoinnille. Ne ovat akkukäyttöisiä laitteita, jotka kehittävät aerosolimuotoista höyryä, jota hengitetään savun sijasta.

Sähkösavukkeiden ladattava akku lämmittää lämpövastusta, jota kutsutaan atomisaattoriksi tai höyrystimeksi. Vastusta lämmitetään, jotta sähkösavukkeissa käytettävä neste (e-neste) saadaan höyrystettyä hengitettävään muotoon. Sähkösavukenesteet sisältävät propyleeniglykolia, glyseriiniä, elintarvikemakuaineita sekä nikotiinia käyttäjän niin halutessa.

Markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia sähkösavukkeita, ja jatkuvan tuotekehityksen myötä erityisesti laatu ja toiminnallisuus ovat viime vuosien aikana parantuneet huomattavasti. Eri laitteet sisältävät eri ominaisuuksia helppokäyttöisistä perusmalleista monipuolisia säätömahdollisuuksia omaaviin modeihin.

 

 

Vinkkejä

Yhdistyksestämme löytyy runsain mitoin kokemusta sähkösavukkeista, joten keräsimme yhteen pieniä vinkkejä, jotta tupakoinnista höyryttelyyn siirtyminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

– Älä kiinnitä liikaa huomiota laitteen ulkonäköön. Tärkein asia on laitteen toiminnallisuus ja teho. Uudemmilla, lämmönsäätöominaisuuksilla ja täytettävällä tankilla varustetuilla ns. kolmannen sukupolven laitteilla on moninkertaisesti paremmat mahdollisuudet onnistua tupakoinnin lopettamisessa kuin esitäytetyillä, tupakkaa muistuttavilla ”ensimmäisen sukupolven” sähkösavukkeilla.
– Nykyisillä laitteilla 12-15 mg on hyvä aloitusvahvuus nikotiinin suhteen. Kannattaa kuitenkin hankkia myös 15-20 mg:n nikotiinivahvuutta vaikeiden päivien varalle.
– Älä tyydy yhteen tai kahteen makuun. Kokemuksemme mukaan aloitus onnistuu paremmin, jos sinulla on monta eri vaihtoehtoa, joista hakea juuri itsellesi sopivimpia makuja. Lisäksi sinulla menee helposti jo useampi päivä tupakasta sähkösavukkeisiin siirtyessä pelkästään uusia makuja maistellessa.
– Varaa riittävästi nesteitä aloitukseen, varsinkin, jos joudut hankkimaan niitä kotipaikkakuntasi ulkopuolelta.
– Huomaathan, että nikotiininesteiden tilaaminen postitse Suomesta on kiellettyä 15.8.2016 lähtien ja ulkomailta 1.7.2017 lähtien. Nikotiinia sisältämättömiä sähkösavukenesteitä ja makunesteiden sekoittamiseen soveltuvia makuainetiivisteitä saa kuitenkin edelleen tilata sekä kotimaasta että ulkomailta.
– Huomaa myös, että mitkä tahansa marketista saatavat elintarvikemakuaineet eivät sovellu höyryttelyyn. Vääränlaiset nesteet saattavat aiheuttaa terveysriskejä ja vahingoittaa laitetta. Varmista nesteiden soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen kysymällä myyjältä tai hankkimalla ne sähkösavukealan erikoisliikkeestä.
– Varmista, että sinulla on aina vaihtohöyrystimiä (atomisaattoreita) laitteeseesi. Ne kestävät yleensä 1-3 viikkoa.
– Älä ota stressiä tupakanpolton lopettamisesta. Pyri korvaamaan päivän tupakoista niin moni höyryillä kuin tuntuu hyvältä, mutta monella esimerkiksi aamutupakan tai ruoan jälkeisen tupakan korvaaminen voi viedä aikaa. Polta, jos siltä tuntuu, mutta korvaa taas seuraava höyryillä.
– Älä panikoi runsaasta höyryttelyn määrästä alussa, se tasoittuu aikaa myöten ja myös nikotiinivahvuus yleensä laskee ajan kuluessa.
– Kurkku saattaa alkuvaiheessa ärtyä. Tämä johtuu pääasiassa kurkun tottumattomuudesta höyryyn savun sijasta ja koska kurkku ei saa enää puuduttavia aineita, joita tupakasta vapautuu. Mitä nopeammin pystyt jättämään tupakan kokonaan pois, sitä nopeammin kurkun ärtyminen loppuu.
– Lisää veden juomista. Höyry muodostuu kasvisglyserolista ja propyleeniglykolista, jotka kuivattavat jonkin verran tupakkaa enemmän kehoa. Yleisiä kehon kuivumisen merkkejä ovat päänsärky, väsymys, ihon hilseily ja kutina.
– Älä pelästy mahdollista ikenien verenvuotoa alkuvaiheessa, sillä se on täysin normaalia tupakoinnin lopettamisen yhteydessä. Tupakointi pitää jatkuvasti yllä ientulehdusta, joka tulee esiin vasta tupakoinnin loppuessa.
– Tupakoinnin lopettamiseen liittyy tyypillisesti myös yskää ja limanirtoamista. Myös nämä oireet yleensä vähitellen tasoittuvat ja lopulta katoavat kokonaan.

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Onko sähkösavukkeita turvallista käyttää?

Sähkösavukkeiden käyttö ei ole 100%:n vaaratonta mutta huomattavasti tupakointia vaarattomampaa. Tämän hetken kattavimpien asiantuntija-arvioiden mukaan (Englannin terveysvirasto, Royal College of Physicians) sähkösavukkeiden terveysriskit yltävät korkeintaan viiteen prosenttiin tupakoinnin terveysriskeistä ja voivat hyvin jäädä huomattavasti tätäkin pienemmiksi.

Terveyden kannalta tärkein ero tupakan ja sähkösavukkeiden välillä on se, että sähkösavukkeista ei synny palamistuotteita, esim. tervaa ja häkää, joista tupakoinnin terveyshaitat pääasiallisesti aiheutuvat. Sähkösavukkeet eivät myöskään sisällä tupakkaa: ne eivät siis tosiasiassa ole savukkeita tai tupakkaa, sillä niissä ei ole tupakkaa eivätkä ne tuota savua.

Tutkimustiedon karttumisen myötä myös monet terveys- ja tutkimustahot ovat alkaneet avoimesti suositella tupakan vaihtamista sähkösavukkeisiin. Edellä mainittujen Englannin terveysviraston ja Royal College of Physicians -lääkärijärjestön ohella sähkösavukkeiden käyttöä tupakan sijasta voimakkaasti puoltavia lausuntoja ja raportteja on saatu mm. Ranskan ja Kanadan terveysviranomaistahoilta, Uuden-Seelannin terveysministeriöltä, Yhdysvaltojen lääkevirasto FDA:n tutkijaryhmältä, Iso-Britannian ASH:ltä, brittiläiseltä yleislääkärien yhdistykseltä (RCGP) ja syöpätutkimusjärjestö Cancer Research UK:lta.

 

Aiheuttavatko sähkösavukkeet syöpää normaalin tupakan tapaan?

Sähkösavukehöyryssä saattaa esiintyä joitakin syöpääaiheuttavia aineita, mutta huomattavasti tavallisia savukkeita vähemmän ja pienempinä pitoisuuksina. Tyypillisesti määrät ovat häviävän pieniä vastaten esimerkiksi nikotiinikorvaustuotteissa (nikotiinipurukumit, -laastarit jne.) esiintyviä määriä, eikä niistä katsota aiheutuvan syöpävaaraa.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisten ja brittiläisten tutkimuslaitosten (Centers for Disease Control and Prevention, Roswell Park Cancer Institute, University College London, King’s College) vuonna 2017 julkaiseman yhteistutkimuksen mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytöstä ei aiheudu nikotiinikorvaustuotteita suurempaa syöpäriskiä.

 

Onko nikotiini vaarallista? Koukuttaako se ”heroiinin tavoin”?

Nikotiiniin liitetyt vakavat terveyshaitat aiheutuvat nikotiinin nauttimisesta poltettavien savukkeiden kautta. Nikotiini itsessään ei ole erityisen vaarallista: sen farmakologiset vaikutukset vertautuvat lähinnä kofeiiniin.

Tupakka- ja nikotiinitutkimuksen eriydyttyä viime aikoina toisistaan on myös havaittu, että nikotiini itsessään ei näyttäisi aiheuttavan erityisen voimakasta riippuvuutta, vaan siihen vaaditaan muita tupakassa vaikuttavia ainesosia (mm. ammoniakki, sokeri, MAO-estäjät). Kyse ei siis näyttäisi olevan niinkään nikotiini- kuin tupakkariippuvuudesta. Tästä johtuen tunnetun nikotiiniriippuvuustestin kehittänyt Karl Fagerström on muuttanut testin nimen tupakkariippuvuustestiksi.

Tupakasta sähkösavukkeisiin siirtymisen on havaittu heikentävän käyttäjien riippuvuuskäyttäytymistä. Käyttäjät myös tyypillisesti alentavat aluksi käyttämäänsä nikotiinivahvuutta. Sähkösavukkeiden tupakkaa heikompaan addiktoivuuteen viittaa myös se, että tupakoimattomien sähkösavukekokeilut johtavat hyvin harvoin sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön.

 

Miksi uutisissa toistuvasti varoitellaan sähkösavukkeiden terveysriskeistä?

Kyse on pitkälti ylireagoinnista, tutkimustulosten väärintulkinnasta tai yksinkertaisesti sensaationhakuisesta uutisoinnista. Tutkimustuloksista kerrotaan tyypillisesti vain se, että haitallisia aineita on löydetty, ei sitä, millaisia määriä tai ylittävätkö ne edes sallitut raja-arvot.

Valmisteesta ei kuitenkaan tee haitallista se, että siinä esiintyy haitallisia aineita, vaan niitä tulee esiintyä myös haitallisissa määrin. Jotta tupakoitsijan kannattaisi jatkaa tupakointia sähkösavukkeisiin siirtymisen sijasta, potentiaalisten terveysriskien pitäisi olla vielä tupakoinninkin kokonaisriskejä suuremmat. Näin ei kuitenkaan ole. Sähkösavukkeiden haitta-ainemäärät ja -pitoisuudet ovat huomattavasti tupakkaa pienempiä, useimmiten häviävän pieniä. Suurinta osaa tupakansavun yli 60 karsinogeenistä ja 4000 muusta haitallisesta aineesta niissä ei esiinny lainkaan.

Hyvin usein tutkimuksissa tehdyistä havainnoista myös uutisoidaan ”terveyshaittoina” silloinkin, kun sähkösavukelaitteita tai -nesteitä on tutkittu niin radikaalisti normaalista käyttötilanteesta poikkeavissa olosuhteissa, ettei tuloksilla ole relevanssia käytännön terveysriskien arvioinnissa. Tyyppiesimerkkejä tämänkaltaisista tutkimuksista ovat laboratoriotestit, joissa sähkösavukkeita on ylikuumennettu epänormaalin korkeissa lämpötiloissa, käytännössä aiheutettu palamista höyryttämisen sijasta, tai solunäytteitä ja koe-eläimiä on altistettu moninkertaisille, jopa monisataakertaisille, annoksille sähkösavukenestettä nesteiden normaalikulutukseen nähden. Tämä on mahdollista koe-eläimillä tai koneellisesti toteutetussa koetilanteessa, mutta ei käytännön elämässä, missä vastaavanlaista altistumista ei voi tapahtua eikä käyttäjä höyryttelisi kuivaksi kärähtänyttä sähkösavuketta sen enempää kuin esimerkiksi söisi karrelle palanutta paahtoleipää.

Ulkomaisissa medioissa pahimmat uutisankat yleensä oikaistaan nopeasti asiantuntijoiden toimesta. Näin ei ikävä kyllä ole tapahtunut Suomessa. Ikävä kyllä siksi, että tutkimusten mukaan negatiivinen ja harhaanjohtava sähkösavukeuutisointi heikentää olennaisesti tupakoitsijoiden motivaatiota vaihtaa tupakasta sähkösavukkeisiin. Tällä puolestaan voi olla ainoastaan tupakointia väestötasolla ylläpitäviä vaikutuksia, sillä ns. suositelluin hoitokeinoin tupakoinnin lopettamisessa onnistuu pysyvästi vain noin joka kymmenes yrittäneistä.

 

Auttavatko sähkösavukkeet tupakoinnin lopettamisessa?

Tutkimusten ja käytännön näytön perusteella sähkösavukkeet toimivat hyvin vaihtoehtona tupakalle. Kliinisissä tutkimuksissa tehokkuus tupakoinnin lopettamisessa on ollut vähintäänkin nikotiininkorvaustuotteiden tasoa.

Käytännön onnistumistehokkuutta kuluttajakunnan keskuudessa kartoittavissa tutkimuksissa tulokset ovat olleet huomattavasti parempia liikkuen laajalla skaalalla mm. tutkimuksen kohderyhmän, käytössä olleiden laitteiden ja käytön säännöllisyyden mukaan. Tulokset ovat pääsääntöisesti sitä parempia, mitä säännöllisemmin sähkösavukkeita käytetään. Esimerkiksi eräässä sähkösavukkeiden käyttäjäkuntaa kokonaisuutena ottaen tarkastelevassa pitkittäistutkimuksessa sähkösavukkeiden havaittiin parantavan todennäköisyyttä tupakoinnin lopettamiseen 60 prosentilla nikotiinikorvaustuotteisiin nähden. Kahdessa tutkimuksessa, joissa sähkösavukkeita säännöllisesti käyttävät eriteltiin satunnaiskäyttäjistä ja ei-höyryttelevistä, sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö nelin- ja kuusinkertaisti todennäköisyyden tupakoinnin lopettamiseen niihin nähden, jotka eivät käyttäneet sähkösavukkeita tai käyttivät niitä vain satunnaisesti.

Vuonna 2014 julkaistussa, yli 19 000 höyryttelijää kattavassa tutkimuksessa 81% vastanneista oli lopettanut tupakoinnin ja loput olivat vähentäneet tupakointiaan keskimäärin askillisesta neljään savukkeeseen päivässä. Suomalaishöyryttelijöiden keskuudessa vuonna 2015 tehdyssä kyselytutkimuksessa 94% vastanneista oli lopettanut tupakoinnin loppujenkin tupakoidessa enää vain satunnaisesti.

Vuoden 2014 Eurobarometri-datan pohjalta tehdyn tutkimuksen mukaan 6,1 miljoonaa eurooppalaista on lopettanut tupakoinnin ja yli yhdeksän miljoonaa vähentänyt tupakointiaan sähkösavukkeiden avulla.

 

Maistuvatko sähkösavukkeet tupakalta?

Paras vastaus kysymykseen on, että “sillä ei ole väliä” tai “eivät maistu”. Mikään makuaine ei voi jäljitellä tupakansavun makua, sillä se ei synny pelkästään tupakanpurujen mausta vaan myös niiden palamisesta, eikä sähkösavukkeissa tapahdu palamista.Tupakanmakuiset nesteet maistuvat lähinnä siltä, miltä tuore tupakka tuoksuu. Lähimmäksi tupakanmakua päästäneen sikarinmakuisilla nesteillä.

Monet ajattelevat, että mitä enemmän sähkösavuke näyttää, tuntuu ja maistuu tupakalta, sitä paremmin tupakan vaihtaminen sähkösavukkeisiin onnistuu. Höyryttelyyn siirtynyt (ex-)tupakoitsija huomaa kuitenkin, yleensä hyvin pian, ettei sähkösavukkeen tarvitse näyttää tai maistua tupakalta korvatakseen tupakointia. Toimivuus ratkaisee, ja tupakan näköinen niin sanottu cig-a-like -malli on tosiasiassa kaikkein huonoimmin tupakkaa korvaava sähkösavukemalli. Myöskään tupakanmakuinen neste ei välttämättä ole kaikille paras makuvaihtoehto: suosituimmiksi makuaineiksi sähkösavukkeiden aktiivikäyttäjien parissa ovatkin nousseet muut kuin tupakanmakuiset nesteet.

Tupakanmakua olennaisempi merkitys tupakan korvaamisessa sähkösavukkeilla on ns. kurkkutuntumalla (throat hit), mikä sähkösavukkeissa antaa käyttäjälle kenties lähimmin tupakointia vastaavan kokemuksen. Kurkkutuntuman voimakkuus vaihtelee käytetyn nikotiinivahvuuden ja laitteen tehon mukaan.

 

Onko sähkösavukkeiden käyttö tai myynti kiellettyä Suomessa? Saako niitä tilata netistä?

Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti on sallittua Suomessa. Nikotiininesteiden myynti vaatii myyntipaikkakohtaisen vähittäismyyntiluvan hankkimista, sähkösavukelaitteille ja nikotiinittomille nesteille lupaa ei tarvita.

Sähkösavukelaitteiden ja nikotiininesteiden tilaaminen Suomesta on kiellettyä. Ulkomailta tilaaminen on sallittua 30.6.2017 asti.

Etämyyntirajoitukset eivät koske nikotiinittomia nesteitä ja makunesteiden sekoittamiseen soveltuvia makuainetiivisteitä. Niitä voi siis jatkossakin tilata sekä Suomesta että ulkomailta.

Muistathan, että mikä tahansa elintarvikemakuneste ei sovellu sähkösavukkeissa höyrystettäväksi. Vääränlainen neste saattaa vaarantaa sekä terveytesi että laitteesi. Varmista siis nesteiden soveltuvuus höyryttelytarkoitukseen myyjältä, jos ostat niitä muualta kuin sähkösavukealan erikoisliikkeestä.

Sähkösavukkeiden käyttö julkisissa tiloissa on kiellettyä samoissa paikoissa, joissa tupakointikin on kielletty.

Tarkempaa tietoa erityisesti sähkösavukkeiden etämyynnistä ja matkustajatuonnista löytyy täältä.

Uuden tupakkalain vaikutuksista höyryttelyyn laajemmin, ks. täältä.

 

Onko sähkösavukkeiden myynnille ikärajaa Suomessa?

Sähkösavuketuotteita ei saa myydä alle 18-vuotiaille.

 

Mitä tieteellisiä tutkimuksia sähkösavukkeista löytyy?

Sähkösavukkeista löytyy runsaasti tutkimuksia, sivustoillamme niihin voit tutustua kohdassa Tutkimukset.

Laaja valikoima sähkösavukkeita koskevaa tutkimustietoa löytyy myös esim. täältä.

Hyvään alkuun pääsee esim. seuraavilla yhteenvetotutkimuksilla:

– Royal College of Physicians: Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. April 2016.

– Public Health England: E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned by Public Health England. August 2015.

– Farsalinos, Konstantinos – Polosa, Riccardo: Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety, April 2014.

– Hajek, Peter (ym.): Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction, 31.7.2014.