Artikkelit


Vapers Finland ry:n lausunto nikotiinipussien sääntelyä koskevaan lakiluonnokseen

Hallituksen luonnos nikotiinipusseille kaavaillusta lakiesityksestä on parhaillaan lausuntokierroksella. Ohessa Vapers Finland ry:n lausunto joihinkin siinä esitettyihin lakimuutoksiin ja niiden perusteisiin. Kaikki lausunnot luettavissa Lausuntopalvelussa. Vapers Finland ry 23.11.2023 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta (VN/11255/2023) 2 § Määritelmät Hallitus esittää tupakkalakiin uutta käsitettä ”savuton nikotiinituote”, mikä määriteltäisiin siten, että […]


Vapers Finland ry:n lausunto valtiovarainministeriölle nikotiinipussien verotuksesta

Valtiovarainministeriö julkaisi vastikään luonnoksen esitykseksi tupakkaverosta annetun lain muuttamiseksi siten, että että nikotiinipussit ja näitä läheisesti muistuttavat tuotteet tulisivat veron piiriin. Nikotiinipussien verotus ei sisälly EU:n tupakkatuotedirektiiviin, vaan kyse on sähkösavukenesteiden ja kuumennettavien tupakkatuotteiden valmisteveron tapaan kansallisesta lisäsääntelystä. Veronkorotuksen seurauksena nikotiinipussirasioiden hinnat nousisivat noin 40-50 prosenttia, jos veromuutos siirtyisi täysimääräisinä […]


Nikotiinituotteita koskevassa uutisoinnissa on usein suhteellisuudentaju hukassa — pahimmillaan poltettavien ja savuttomien nikotiinituotteiden terveysriskien väitetään jopa vastaavan toisiaan 2

Niin kutsuttujen uusien nikotiinituotteiden tultua markkinoille niistä on Suomen medioissa varsin yksituumaisesti haluttu antaa mahdollisimman vaarallinen käsitys. Tämä on johtanut siihen, että sähkösavukkeista, nuuskasta, nikotiinipusseista ja kuumennettavista tupakkatuotteista esitetään julkisuudessa toistuvasti hyvin kyseenalaisia tai suoranaisesti virheellisiä väittämiä. Minkään nikotiinituotteen käyttö ei ole terveydelle vaaratonta, ja suurta yleisöä on luonnollisesti syytäkin […]


Vapers Finland ry:n lausunto nikotiinipusseja koskevaan lakiesitykseen

Lausunto PDF-muodossa: Hallituksen lakiesitys ja siihen saadut lausunnot (kohdassa Asiakirjat) Lausunto hallituksen esitykseen nikotiinipusseja koskevasta tupakkalain muutoksesta (VN/11255/2023) Vapers Finland ry:stä lyhyesti Vapers Finland ry on tupakoinnin kansanterveyshaittojen vähentämiseen haitattomampien vaihtoehtojen avulla pyrkivä kuluttajajärjestö. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin, eikä sillä ole sidonnaisuuksia mihinkään teollisuuden alaan. Yhdistyksen tavoitteena on edistää tupakoinnin korvautumista […]


Tupakka- ja nikotiinipoliittisen työryhmän mietintö jättää paljon toivomisen varaa — kaikkia keinoja tupakoinnin vähentämiseksi ei hyödynnetä tälläkään kertaa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipoliittinen työryhmä jätti ministeriölle viime kuun lopussa viimeisimmät toimenpide-ehdotuksensa nikotiinituotteita koskevaan sääntelyyn. Näistä keskeisimpien mukaan: tupakkaveron korotuksia jatkettaisiin tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden ostoikärajaa nostettaisiin 20 ikävuoteen; sama ikäraja koskisi myös kyseisten tuotteiden maahantuontia, hallussapitoa, välittämistä tai muuta käyttöön luovuttamista nuuskan matkustajatuonti […]


Kaikkien aikojen laajin tutkimuskatsaus sähkösavukkeista: ”Sähkösavukkeiden käyttö huomattavasti tupakointia haitattomampaa”

Katsaus osoitti sähkösavukkeiden vähentävän dramaattisesti altistumista haitallisille aineille perinteisiin savukkeisiin verrattuna. Englannin terveysviranomaiset julkaisivat viime viikolla tähän mennessä perinpohjaisimman katsauksen sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista, käyttäjäkunnasta, käyttötavoista ja sähkösavukkeisiin liittyvistä riskikäsityksistä.  Lähes 1500-sivuisen tutkimuksen toteutuksesta vastasi King’s College London yhteistyössä kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa. Kyseessä on uusin päivitys brittiviranomaisten vuonna 2015 aloittamaan sarjaan vuotuisia […]


Vapers Finland ry:n lausunto kuumennettavia tupakkatuotteita koskevaan lakiesitykseen

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan vireillä lakiesitys kuumennettavia tupakkatuotteita koskevasta tupakkalain muutoksesta. Ehdotetuilla lakimuutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan komission antama delegoitu direktiivi, jolla muutetaan EU:n tupakkatuotedirektiiviä. Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalaissa määriteltäisiin kuumennettavat tupakkatuotteet. Lisäksi tupakkalaissa säädettäisiin, että kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa kuumennettavaa tupakkatuotetta, jossa on tunnusomainen tuoksu tai […]


Yllätyskäänne julkisrahoitteisten terveysjärjestöjen yleisöpolitiikassa: yleisötilaisuuteen pääsylle asetettiin ideologisia ehtoja 1

Nikotiinia koskevaan yleisötilaisuuteen osallistuvilta vaadittiin sitoutumista järjestöjen ajamaan tupakkapoliittiseen linjaan — oletetuille ”toisinajattelijoille” porttikielto tapahtumaan. Alunperin tällä paikalla oli tarkoitus käsitellä JÄNIS-verkoston (Järjestöjen nikotiiniton Suomi) järjestämää Nikotiinin monet kasvot -webinaaria. Verkosto koostuu joukosta suomalaisia kansanterveysjärjestöjä, joiden toimintaa sekä yhdessä että erikseen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Toimintaa toisin sanoen ylläpidetään […]


Vapers Finland ry:n vastaus EU-komission julkiseen kuulemiseen nikotiinituotteiden sääntelyn kehittämiseksi

Euroopan komissiolla on parhaillaan käynnissä julkinen kuuleminen nikotiinituotteita koskevan lainsäädännön arvioimiseksi. Kuuleminen on avoin kaikille, ja siihen voi vastata valitsemallaan kielellä 17.6.2022 mennessä. Kuulemiseen voi osallistua täältä. Alla Vapers Finland ry:n vastaus suomeksi; englanniksi se löytyy täältä. Pyydämme kunnioittaen EU-komissiota sitoutumaan kaikin keinoin tupakoinnista aiheutuvien kansanterveyshaittojen vähentämiseen. Tähän keinovalikoimaan kuuluu […]


Vapers Finland’s response to the EU Commission’s call for evidence for the evaluation of the legislative framework for tobacco control

Vapers Finland, a non-profit consumer association, respectfully calls on the Commission to make every effort to reduce the harm caused by smoking. This range of measures also includes replacing smoking with much less harmful alternatives. There is strong evidence that alternative products significantly reduce smoking. In Sweden, for example, snus […]


Tutkimus: Sähkösavukkeiden käyttö Suomessa pysynyt vähäisenä

Suomalaistutkijat ovat toimineet viime aikoina aktiivisesti sähkösavuketutkimuksen parissa. Alkuvuodesta julkaistiin muun muassa Pohjoismaisten nuorten nikotiinituotteiden käyttöä koskeva tutkimus, missä oli mukana myös suomalaistutkijoita Tampereen yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Aiheesta tarkemmin täällä. Samoihin aikoihin THL:n ja Tampereen yliopiston tutkijoilta julkaistiin myös toinen sähkösavukkeita koskeva tutkimus (Hanna Ollila, Otto […]


Tutkimus: nuoret siirtymässä Pohjoismaissa yhä selvemmin tupakoinnista savuttomiin vaihtoehtoihin — samalla nuorten tupakointi pudonnut ennätyksellisen alas

Tammikuussa julkaistiin International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä tutkimus, missä tarkasteltiin pohjoismaisten nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden kulutuksen jakaantumista savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden kesken. Tutkimus toteutettiin pohjoismaisten tutkimuslaitosten yhteistyönä, ja mukana oli myös suomalaistutkijoita Tampereen yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tutkimuksessa hyödynnetty data on peräisin 15-16-vuotiaiden eurooppalaisten […]


WHO:n tupakkapuitesopimusta koskevat neuvottelut alkavat marraskuussa — sata kansanterveysasiantuntijaa vaatii harm reduction -mallin huomioimista WHO:n tupakka- ja nikotiinipolitiikassa

WHO:n yhdeksäs tupakkapuitesopimusta koskeva konferenssi (Conference of the Parties, COP9) käynnistyy ensi kuussa. Neuvotteluihin osallistuu myös Suomesta viisihenkinen valtuuskunta. Alkuperäisen tarkoituksensa mukaan WHO:n tupakkapuitesopimus koskee tupakoinnin torjuntaa, mutta viime vuosina sen piirissä on pyritty sääntelemään yhä tiukemmin — käytännössä perinteisiä savukkeita vastaavalla tavalla — myös erilaisia matalariskisiä vaihtoehtoja tupakoinnille (sähkösavukkeet, […]


Vapers Finland ry:n kirje kansanedustajille tupakkalain uudistamisesta 1

Hallitus antoi toissaviikolla eduskunnalle tupakkalain uudistamista koskevan lakiesityksen. Kuten lakiesityksen luonnoksesta antamassamme lausunnossa olemme jo aiemmin tuoneet esille, esityksessä ei huomioida käytännössä millään tavalla sähkösavukkeiden tarjoamaa mahdollisuutta tupakoinnista aiheutuvien kansanterveyshaittojen vähentämiseen.  Koska tupakoinnin haittojen vähentämisestä haitattomampien vaihtoehtojen avulla ei ylipäätään käydä Suomessa minkäänlaista julkista keskustelua, yhdistyksemme otti asian johdosta suoraan […]


Lausunto hallituksen luonnoksesta laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta 1

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TUPAKKAVEROSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA VM205:00/2020 Vapers Finland ry 23.8.2021 Tupakoinnille haitattomampiin vaihtoehtoihin keskittyvänä järjestönä Vapers Finland ry ei ota kantaa poltettavien tupakkatuotteiden verotukseen. Hallituksen esityksessä sähkösavukenesteiden verotukseen ei esitetä muutoksia. Nykyinen verotaso, 30 senttiä millilitralta, on kuitenkin jo alunperin asetettu kohtuuttoman korkeaksi suhteessa sähkösavukkeiden […]


ETHRA julkaisi laajan kyselytutkimuksen eurooppalaisista nikotiinituotteiden käyttäjistä — harm reduction -ajattelu vahvassa nousujohteessa Euroopassa

ETHRA:n lehdistötiedote 10.6.2021. Eurooppalainen kuluttajajärjestö ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates) julkaisi tänään eurooppalaisia nikotiinituotteiden käyttäjiä koskevan kyselytutkimuksen. Yli 35.000 eurooppalaista kattava tutkimus on ensimmäinen laatuaan. Tulokset kertovat harm reduction -ajattelun voimakkaasta kasvusta Euroopassa. Vuoden 2020 lopulla toteutussa kyselyssä kartoitettiin eri nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja sähkösavukkeiden, käyttöä Euroopassa. Kyselyssä tiedusteltiin […]


Vapers Finland ry:n vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön tupakkalain uudistamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta English version (mostly Google-translation): Vapers Finland’s response to the Ministry of Social Affairs and Health’s request for an opinion on the draft law on the reform of the Tobacco Act Hallituksen lakiluonnos on luettavissa täältä


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Englannin kansanterveyslaitos päivittivät sähkösavukekatsauksiaan 1

Sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos että Englannin kansanterveyslaitos (Public Health England) ovat julkaisseet tänä keväänä päivitykset sähkösavukekatsauksiinsa. Public Health Englandin (PHE) kohdalla kyse on alunperin vuonna 2015 ilmestyneen laajan sähkösavukeraportin vuotuisesta päivityksestä. [1]. Suomessa vastaavaa laaja-alaista tutkimuskatsausta aiheesta ei toistaiseksi ole ilmestynyt, mutta myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on vastikään […]


Eurobarometri-tutkimus: Yhä useammat eurooppalaiset lopettaneet tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla

Helmikuussa julkaistiin Eurobarometri-kyselytutkimus tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden käytöstä EU-alueella ja Isossa-Britanniassa. Tutkimus toteutettiin viime vuoden elo-syyskuussa 15 vuotta täyttäneiden EU- ja brittikansalaisten keskuudessa. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 28 228 eurooppalaista. Edellisen kerran aiheesta julkaistiin Eurobarometri-tutkimus kolme vuotta sitten, jolloin tupakoitsijoiden määrässä ei ollut tapahtunut muutosta vuoteen 2014 verrattuna. Uusimmassa raportissa tupakoinnin yleisyys […]


Vetoomus Suomen europarlamentaarikoille harm reduction -mallin huomioimiseksi EU:n syöväntorjuntaohjelmassa 3

Euroopan komissio julkisti tässä kuussa laajan Europe’s Beating Cancer Plan -syöväntorjuntaohjelman, joka kokoaa yhteen erilaisia keinoja syövän ennaltaehkäisyn, tutkimuksen ja hoidon edistämiseksi EU-alueella. Suunnitelmassa oli kuitenkin jätetty kokonaan huomiotta merkittävimmän yksittäisen syöpäriskin, tupakoinnin, vähentäminen haitattomampien vaihtoehtojen avulla. Sen sijaan ohjelmassa ehdotetaan useita tupakoinnista vaarattomampiin vaihtoehtoihin siirtymistä vaikeuttavia sääntelytoimenpiteitä. Otimme näiden […]