Yhdistys


Vapers Finland ry

Yhdistyksen tarkoituksena on vähentää tupakoinnista aiheutuvia haittoja tupakointia vähentämällä ja lisätä tietämystä sähkötupakasta. Vapers Finland ry julkaisee ja kääntää tutkimustietoa suomeksi sekä pyrkii tiedottamaan ja vaikuttamaan sähkösavukkeita koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi yhdistys järjestää vuosittain Suomen suurimman höyrytapahtuman, Vapefest Finlandin.

Yhdistys pyrkii luomaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita terveysviranomaisten, kansanedustajien, lehdistön ja höyryttelijöiden välille.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys myy kannatustuotteita, kerää jäsenmaksuja, järjestää arvontoja sekä vastaanottaa lahjoituksia.

Vapers Finland ry on rekisteröity viralliseksi yhdistykseksi 27.4.2015 (rek.nro 214.891)

 

Taustaa

Leif Martin (nimimerkillä qualus) esitti lokakuussa 2014 julkisen kysymyksen “Olemmeko me laiskoja”. Leif oli huolissaan siitä, ettei Suomessa höyryttelijöiden oikeuksia oltu ajettu eteenpäin koko 4 vuoden aikana, jona sähkösavukkeet ovat yleistyneet kymmenien tuhansien suomalaisten keskuudessa ja ehdottikin vakavaa järjestäytymistä höyryttelijöiden kesken.

Entinen sähkösavukkeita myynyt kauppias Teemu Laitinen otti yhteyttä Leifiin ja tarjosi apuaan tällaisen järjestäytymisen alkuun saattamiseksi. Teemu Laitinen oli ylläpitänyt muutaman muun yksityishenkilön avustuksella Vapers.fi -verkkoyhteisö, joka kokosi yhteen höyryttelijöitä ja uutisoi sähkösavukkeita koskevista asioista. Useiden tuntien verkkoneuvottelun jälkeen Teemulla ja Leifillä alkoi olla yhteinen käsitys siitä, minkälainen tämän järjestäytyneen organisaation pitäisi olla ja Teemu tarjoutui luovuttamaan tuon verkkoyhteisö-alustan tulevalla yhdistykselle. 

Järjestäytymistä oli Suomessa yritetty aikaisemminkin. Muutama Suomen suurimman sähkösavukeaiheisen keskustelupalstan aktiiveista perusti vuonna 2012 Savutta ry -nimisen yhdistyksen. Yhdistys keräsi nopeaan tahtiin jäseniä ja yhdistys edusti höyryttelijöitä muutamassa mediassa. Savutta ry sai kuitenkin pian huomata, että aktiiveja yhdistyksessä oli aivan liian vähän, jolloin työtaakka kasautui 1-2 henkilön harteille ja pian yhdistys vaipui unholaan vähäisen toiminnan johdosta. 

Tämä oli myös tuoreessa muistissa sekä Teemulla, että Leifillä. Lisää henkilöitä tarvittaisiin, jotta toiminta olisi tehokasta ja mielekästä. Teemu lähetti 17.12.2014 keskustelupalstalle avoimen kutsun, jonka tarkoituksena oli löytää asiasta innostuneita ja motivoituneita henkilöitä tulevan yhdistyksen perustajajäseniksi sekä ensimmäisen toimikauden toimihenkilöiksi.

Tämän avoimen kutsun pohjalta synty 11 henkinen työryhmä, jonka tavoitteena oli perustaa uskottava ja vaikutusvaltainen yhdistys, joka ajaa höyryttelijöiden asioita eteenpäin.

Työryhmä työskenteli tiiviisti puolitoista kuukautta miettien tapaa, jolla yhdistys toimii ja minkälaisella organisaatiolla. Taustatyön päätti työryhmän järjestämä yhdistyksen perustamiskokous torstaina 5.2.2015, jonka seurauksena syntyi Vapers Finland -yhdistys.

Helmikuusta 2015 lähtien Teemu Laitinen ei ole toiminut enää yhdistyksessä.

Yhdistyksen perustajajäsenet

Leif Martin (qualus)
Teemu Laitinen (esmoke)
Sami Eräluoto (conii)
Jari Ollikka (rotax)
Maarit Salminen (marzu882)
Jori Taina (Yakousei)
Juhani Orelma (deetwo7)
Arttu Rantanen (kirka)

 

Tulevaa

Ensimmäisen toimikautenaan yhdistys keskittyy ensisijaisti julkaisutoimintaan, joka jakautuu kolmeen pääryhmään; höyryttelijät, päättäjät ja sähkösavukkeista vielä tietämättömät. Tiedotus toteutetaan omalla verkkoalustalla, sosiaalisessa mediassa, uutismediassa sekä painetussa muodossa. Lisäksi yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä tasolle, jossa sen talous pysyy tasapainossa ja mahdollistaa tarpeellisen toiminnan.

 

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja: Jari Ollikka

Varapuheenjohtaja: Marko Ruuskanen

Rahastonhoitaja: Tomi Karvonen

 

Yhdistyksen hallituksen yhteystiedot löydät täältä