Yhdistys


Vapers Finland ry

 

Yhdistyksen tarkoituksena on vähentää tupakoinnista aiheutuvia terveyshaittoja lisäämällä tietämystä sähkösavukkeista haitattomampana vaihtoehtona tupakoinnille.

Vapers Finland ry seuraa tiiviisti sähkösavukkeita käsittelevää tutkimusta ja kansainvälistä uutisointia sekä pyrkii vaikuttamaan sähkösavukkeita koskevaan lainsäädäntöön ja luomaan luottamuksellisia suhteita terveysviranomaisten, kansanedustajien, median ja höyryttelijöiden välille.

Vapers Finland ry on rekisteröity viralliseksi yhdistykseksi 27.4.2015 (rek.nro 214.891).

Yhdistyksellä ei ole kaupallisia sidonnaisuuksia.

 

Taustaa

 

Leif Martin (nimimerkillä qualus) esitti lokakuussa 2014 julkisen kysymyksen “Olemmeko me laiskoja”. Leif oli huolissaan siitä, ettei Suomessa höyryttelijöiden oikeuksia oltu ajettu eteenpäin koko 4 vuoden aikana, jona sähkösavukkeet ovat yleistyneet kymmenien tuhansien suomalaisten keskuudessa ja ehdottikin vakavaa järjestäytymistä höyryttelijöiden kesken.

Entinen sähkösavukkeita myynyt kauppias Teemu Laitinen otti yhteyttä Leifiin ja tarjosi apuaan tällaisen järjestäytymisen alkuun saattamiseksi. Teemu Laitinen oli ylläpitänyt muutaman muun yksityishenkilön avustuksella Vapers.fi -verkkoyhteisöä, joka kokosi yhteen höyryttelijöitä ja uutisoi sähkösavukkeita koskevista asioista. Useiden tuntien verkkoneuvottelun jälkeen Teemulla ja Leifillä alkoi olla yhteinen käsitys siitä, minkälainen tämän järjestäytyneen organisaation pitäisi olla, ja Teemu tarjoutui luovuttamaan tuon verkkoyhteisö-alustan tulevalla yhdistykselle. 

Järjestäytymistä oli Suomessa yritetty aikaisemminkin. Muutama Suomen suurimman sähkösavukeaiheisen keskustelupalstan aktiiveista perusti vuonna 2012 Savutta ry -nimisen yhdistyksen. Yhdistys keräsi nopeaan tahtiin jäseniä ja edusti höyryttelijöitä muutamassa mediassa. Savutta ry sai kuitenkin pian huomata, että aktiiveja yhdistyksessä oli aivan liian vähän, jolloin työtaakka kasautui 1-2 henkilön harteille, ja pian yhdistys vaipui unholaan vähäisen toiminnan johdosta. 

Tämä oli myös tuoreessa muistissa sekä Teemulla että Leifillä. Lisää henkilöitä tarvittaisiin, jotta toiminta olisi tehokasta ja mielekästä. Teemu lähetti 17.12.2014 keskustelupalstalle avoimen kutsun, jonka tarkoituksena oli löytää asiasta innostuneita ja motivoituneita henkilöitä tulevan yhdistyksen perustajajäseniksi sekä ensimmäisen toimikauden toimihenkilöiksi.

Tämän avoimen kutsun pohjalta syntyi 11-henkinen työryhmä, jonka tavoitteena oli perustaa uskottava ja vaikutusvaltainen yhdistys, joka ajaa höyryttelijöiden asioita eteenpäin.

Työryhmä työskenteli tiiviisti puolitoista kuukautta miettien tapaa, jolla yhdistys toimii ja minkälaisella organisaatiolla. Taustatyön päätti työryhmän järjestämä yhdistyksen perustamiskokous torstaina 5.2.2015, jonka seurauksena syntyi Vapers Finland -yhdistys.

Helmikuusta 2015 lähtien Teemu Laitinen ei ole toiminut enää yhdistyksessä.

 

Yhdistyksen perustajajäsenet

 

Leif Martin (qualus)
Teemu Laitinen (esmoke)
Sami Eräluoto (conii)
Jari Ollikka (rotax)
Maarit Salminen (marzu882)
Jori Taina (Yakousei)
Juhani Orelma (deetwo7)
Arttu Rantanen (kirka)

 

Tulevaa

 

Tulevina toimikausina yhdistys keskittyy ensisijaisti julkaisutoimintaan, joka jakautuu kolmeen pääryhmään: höyryttelijät, päättäjät ja sähkösavukkeista vielä tietämättömät. Tiedotus toteutetaan omalla verkkoalustalla, sosiaalisessa mediassa, uutismediassa sekä painetussa muodossa. Lisäksi yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä tasolle, jossa sen talous pysyy tasapainossa ja mahdollistaa tarpeellisen toiminnan.

 

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja: Jari Ollikka

Varapuheenjohtaja: Marko Ruuskanen

Rahastonhoitaja: Tomi Karvonen

 

Yhdistyksen hallituksen yhteystiedot löydät täältä