Höyryttelytietoa


Mitä sähkösavukkeet ovat?

Sähkösavukkeet (tunnetaan myös höyryttiminä, höyrykkeinä tai e-savukkeina) ovat vaihtoehto
tupakoinnille. Ne ovat akkukäyttöisiä laitteita, jotka kehittävät aerosolimuotoista höyryä, jota
hengitetään savun sijasta.

Sähkösavukkeiden ladattava akku lämmittää lämpövastusta, jota kutsutaan atomisaattoriksi tai
höyrystimeksi. Vastusta lämmitetään, jotta sähkösavukkeissa käytettävä neste (e-neste) saadaan
höyrystettyä hengitettävään muotoon. Sähkösavukenesteet sisältävät pääasiassa
propyleeniglykolia, glyserolia ja elintarvikemakuaineita sekä nikotiinia käyttäjän niin halutessa.

Markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia sähkösavukkeita, ja jatkuvan tuotekehityksen myötä
erityisesti laitteiden laatu ja toiminnallisuus ovat viime vuosien aikana parantuneet huomattavasti.
Eri laitteet sisältävät erilaisia ominaisuuksia helppokäyttöisistä perusmalleista monipuolisia
säätömahdollisuuksia omaaviin ”modeihin”.


Vinkkejä


Yhdistyksestämme löytyy runsain mitoin kokemusta sähkösavukkeista, joten keräsimme yhteen pieniä vinkkejä, jotta tupakoinnista höyryttelyyn siirtyminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

– Älä kiinnitä liikaa huomiota laitteen ulkonäköön. Tärkeintä ovat laitteen ominaisuudet.

– Tutkimusten mukaan lämpötilansäädöllä ja itsetäytettävällä nestesäiliöllä varustetuilla ns.
kolmannen sukupolven laitteilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet onnistua tupakoinnin
lopettamisessa kuin esitäytetyillä, tupakkaa muistuttavilla ”ensimmäisen sukupolven” sähkösavukkeilla (ns. cig-a-like -malli).

— Uusimmilla esitäytetyillä malleilla, jotka poikkeavat ulkonäöltään selvästi perinteisistä savukkeista (ns. ”podimalli”) toimivuus tupakoinnin lopettamisessa on ollut aiempaa ”cig-a-like” -mallia parempi. Pienikokoisesta akustaan johtuen podimalli näyttäisi kuitenkin vaativan kolmannen sukupolven laitteita vahvempaa nikotiininestettä vastaavan nikotiinipitoisuuden saavuttamiseksi elimistössä.

– Keskiverto aloitusvahvuus höyryttelylle on 12-15 mg. Kannattaa kuitenkin varata myös 16-20 mg:n nikotiinivahvuutta vaikeiden päivien varalle ja miedompaa nestettä siltä varalta, että vähempikin riittää.

– Varaa riittävästi nesteitä aloitukseen, varsinkin, jos joudut hankkimaan niitä kotipaikkakuntasi ulkopuolelta.

– Huomaathan, että sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tilaaminen postitse Suomesta tai ulkomailta on kiellettyä. Nikotiinia sisältämättömiä sähkösavukenesteitä saa kuitenkin edelleen tilata sekä kotimaasta että ulkomailta.

– Jos tupakoinnin korvaaminen sähkösavukkeilla ei ota onnistuakseen Suomesta helpoimmin saatavilla olevilla, tupakanmakuisilla tai makuaineettomilla sähkösavukenesteillä, kokeile eri makuja.

– Muiden kuin makuaineettomien tai tupakanmakuisten sähkösavukenesteiden myynti on ikävä kyllä Suomessa kiellettyä. Makuaineita sisältävien nikotiinittomien sähkösavukenesteiden ja
nikotiininesteiden maustamiseen tarkoitettujen makuainetiivisteiden tilaaminen ulkomailta on kuitenkin sallittua.

– Myös Suomesta on saatavilla erilaisia yleisiin maustamistarpeisiin soveltuvia elintarvikemakuaineita. Huomaa kuitenkin, että mitkä tahansa markettien makunesteet eivät sovellu hengitettäväksi tai sähkösavukkeissa höyrystettäväksi. Vääränlaiset nesteet voivat aiheuttaa terveyshaittoja ja vahingoittaa laitetta. Etenkään nesteet eivät saa sisältää rasvoja tai öljyjä. Jos olet epävarma nesteiden soveltuvuudesta höyryttelyyn, varmista asia myyjältä.

– Varmista myös, että sinulla on aina vaihtovastuksia (atomisaattoreita) laitteeseesi. Ne kestävät yleensä 1-3 viikkoa.

– Älä ota stressiä tupakoinnin lopettamisesta. Pyri korvaamaan päivän savukkeista mahdollisimman moni höyryillä, mutta monella esimerkiksi aamutupakan tai aterian jälkeisen tupakan korvaaminen voi viedä aikaa. Polta, jos siltä tuntuu, mutta korvaa taas seuraava höyryillä. Siirry tupakoinnista höyryttelyyn asteittain, jos se ei kertaheitolla onnistu.

– Älä hermostu runsaasta höyryttelyn määrästä alussa, se yleensä tasoittuu ennen pitkää ja usein myös nikotiinivahvuus laskee aikaa myöten.

– Lisää veden juomista. Sähkösavukkeiden höyry muodostuu pääosin kasvisglyserolista ja propyleeniglykolista, jotka kuivattavat jonkin verran kehoa. Yleisiä kehon kuivumisen merkkejä ovat päänsärky, väsymys, ihon hilseily ja kutina.

– Älä pelästy mahdollista ikenien verenvuotoa alkuvaiheessa, sillä se on täysin normaalia tupakoinnin lopettamisen yhteydessä. Tupakointi pitää usein yllä jatkuvaa ientulehdusta, joka tulee esiin vasta tupakoinnin loppuessa ja verenkierron elpyessä ikenissä.

– Tupakoinnin lopettamiseen liittyy usein myös yskää ja kurkun ärtymistä. Tämä aiheutuu liman irtoamisesta hengitysteiden värekarvojen elpymisen myötä. Mitä nopeammin pystyt jättämään poltettavat savukkeet kokonaan pois, sitä nopeammin myös nämä oireet loppuvat.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Onko sähkösavukkeita turvallista käyttää?


Tutkijoiden keskuudessa vallitsee konsensus siitä, että sähkösavukkeiden käyttö ei ole täysin riskitöntä mutta riskit ovat huomattavasti tupakointia pienemmät. Englannin kansanterveyslaitos (Public Health England) ja Royal College of Physicians -lääkärijärjestö ovat arvioineet sähkösavukkeiden terveysriskien yltävän korkeintaan viiteen prosenttiin tupakoinnin riskeistä ja jäävän todennäköisesti huomattavasti tätäkin pienemmiksi.

Terveyden kannalta tärkein ero poltettavien savukkeiden ja sähkösavukkeiden välillä on se, että sähkösavukkeista ei synny savua eli palamistuotteita, kuten tervaa ja häkää, joista tupakoinnin terveyshaitat pääasiallisesti aiheutuvat.

Sähkösavukehöyryn haitta-ainepitoisuudet ovat kaikkiaankin olennaisesti tupakansavua alhaisemmat. Suurinta osaa tupakansavussa esiintyvistä haitallisista aineista siinä ei esiinny lainkaan.

Tutkimustiedon karttumisen myötä myös monet tupakka- ja nikotiinitutkimuksen asiantuntijat ja terveysorganisaatiot ovat alkaneet avoimesti suositella tupakoinnin vaihtamista sähkösavukkeisiin. Näistä mainittakoon esimerkiksi Englannin, Ranskan, Kanadan ja Uuden-Seelannin terveysvirastot, Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA, Royal College of Physicians -lääkärijärjestö, Australian yleislääkäriliitto, Cancer Research UK, Canadian Lung Health Foundation, National Heart Foundation of New Zealand, American Association of Public Health Physicians ja French National Academy of Medicine.

Tupakoinnin vaihtumista haitattomampiin vaihtoehtoihin, ns. harm reduction -ajattelua, edistävää sääntelypolitiikkaa onkin ryhdytty vaatimaan yhä painokkaammin tutkijoiden ja terveysalan asiantuntijoiden keskuudessa. Tästä tuoreimman (2021) esimerkin antaa sadan asiantuntijan avoin kirje Maailman terveysjärjestölle, missä vaaditaan sähkösavukkeiden ja muiden tupakointia selvästi haitattomampien vaihtoehtojen aiempaa tehokkaampaa hyödyntämistä globaalissa tupakka- ja nikotiinipolitiikassa


Aiheuttavatko sähkösavukkeet syöpää normaalin tupakan tapaan?


Sähkösavukehöyryssä saattaa esiintyä joitakin syöpääaiheuttavia aineita, mutta huomattavasti tavallisia savukkeita vähemmän ja pienempinä pitoisuuksina. Tyypillisesti määrät ovat häviävän pieniä vastaten esimerkiksi nikotiinikorvaustuotteissa (nikotiinipurukumit, -laastarit jne.) esiintyviä määriä, eikä niistä katsota aiheutuvan syöpävaaraa.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisten ja brittiläisten tutkimuslaitosten (Centers for Disease Control and Prevention, Roswell Park Cancer Institute, University College London, King’s College) vuonna 2017 julkaiseman yhteistutkimuksen mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytöstä ei aiheudu nikotiinikorvaustuotteita suurempaa syöpäriskiä.


Aiheuttavatko sähkösavukkeet syöpää normaalin tupakan tapaan?


Sähkösavukehöyryssä saattaa esiintyä joitakin syöpää aiheuttavia aineita, mutta huomattavasti vähemmän ja pienempinä pitoisuuksina kuin tavallisissa savukkeissa. Tyypillisesti sähkösavukehöyryssä esiintyvien syöpävaarallisten aineiden määrät ovat häviävän pieniä. Esimerkiksi Cancer Research UK:n vuonna 2017 toteuttamassa tutkimuksessa sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäyttäjien elimistöstä löytyneiden syöpävaarallisten aineiden määrän havaittiin vertautuvan lääkinnällisten nikotiinikorvaustuotteiden (nikotiinipurukumi, -laastari jne.) käyttäjiin.

Kaiken kaikkiaan sähkösavukkeista aiheutuvan syöpäriskin on arvioitu jäävän alle yhteen prosenttiin tupakoinnin riskeistä. Englannin terveysviraston arvion mukaan se jää pääsääntöisesti alle 0,4 prosenttiin tupakoinnista.


Onko nikotiini vaarallista? Koukuttaako se ”heroiinin tavoin”?


Nikotiiniin liitetyt vakavat terveyshaitat eivät aiheudu niinkään nikotiinista sinänsä kuin sen
pääasiallisesta nauttimistavasta poltettavien savukkeiden kautta. Nikotiini itsessään ei ole erityisen haitallista: esimerkiksi brittiläinen terveysorganisaatio Royal Society for Public Health on todennut nikotiinin terveysvaikutusten vertautuvan lähinnä kofeiiniin.

Myös nikotiiniriippuvuuden arviointia on usein vaikeuttanut nikotiinin vaikutusten sekoittuminen tupakoinnin vaikutuksiin kokonaisuutena ottaen. Tupakka- ja nikotiinitutkimuksen alettua viime aikoina eriytyä toisistaan on havaittu, että nikotiini itsessään ei näyttäisi aiheuttavan erityisen
voimakasta riippuvuutta, vaan sen kehittymiseen vaikuttavat myös monet muut tupakansavussa esiintyvät aineet. Tällaisia tupakoinnin riippuvuusvaikutusta edistäviä aineita ovat mm. ammoniakki, sokeri ja ns. MAO-estäjät.

Nikotiiniriippuvuudesta puhuttaessa kyse ei siis näyttäisi olevan niinkään nikotiini- kuin savukeriippuvuudesta. Tästä johtuen tunnetun nikotiiniriippuvuustestin kehittänyt Karl Fagerström on muuttanut testin nimen savukeriippuvuustestiksi (Fagerstrom Test for Cigarette Dependence).

Tutkimuksissa onkin havaittu, että sähkösavukkeiden käyttäjät ovat yleisesti ottaen vähemmän riippuvaisia höyryttelystä kuin tupakoitsijat tupakoinnista. Höyryttelijät myös usein alentavat aluksi käyttämäänsä nikotiinivahvuutta tai lopettavat ensin tupakoinnista päästyään myös höyryttelyn.

Sähkösavukkeiden perinteisiä savukkeita heikompaan addiktoivuuteen viittaa myös se, että tupakoimattomien sähkösavukekokeilut johtavat harvoin sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön.


Miksi uutisissa toistuvasti varoitellaan sähkösavukkeiden terveysriskeistä?


Kyse on pitkälti ylireagoinnista, tutkimustulosten väärintulkinnasta tai yksinkertaisesti sensaationhakuisesta uutisoinnista. Suomessa on myös tupakkapoliittisesti keskeisissä asemissa joitakin harm reduction -ajattelua jyrkästi vastustavia järjestöjä, jotka harjoittavat pelkästään sähkösavukkeiden kannalta negatiivista tiedonvälitystä. Medioissa näiden järjestöjen tiedonantoja toistellaan ahkerasti, vaikka ne eivät luonnollisestikaan edusta puolueetonta ja tasapuolista käsitystä sähkösavukkeita koskevasta tutkimustiedosta.

Suomessa sähkösavukkeita koskevan tiedonvälityksen ongelma onkin erityisesti sen yksipuolisuus. Medioissa uutisoidaan lähes yksinomaan sähkösavukkeiden mahdollisista riskeistä mutta tupakoinnista sähkösavukkeisiin vaihtamisen terveyshyödyistä vaietaan. Lisäksi riskeistä annetaan useimmiten vahvasti yliammuttu käsitys: tyypillisesti uutisoidaan esimerkiksi sähkösavukkeista löytyneistä haitallisista aineista mutta jätetään kertomatta, missä määrin niitä esiintyy. Kuten edellä todettua, sähkösavukkeista vapautuvien haitallisten aineiden määrät ovat tyypillisesti häviävän pieniä, joten pelkästään haitta-aineiden esiintyminen itsessään ei kerro paljoakaan sähkösavukkeiden terveysriskeistä. Sähkösavukkeista havaittujen haitallisten aineiden määrää ei myöskään juuri koskaan suhteuteta tupakansavussa esiintyviin haitta-ainemääriin. Juuri tämä olisi kuitenkin kuluttajien kannalta kaikkein olennaisin tieto, koska sähkösavukkeiden käyttäjäkunta tulee etupäässä tupakoitsijoiden keskuudesta.

Hyvin usein tutkimuksissa tehdyistä havainnoista myös uutisoidaan ”terveyshaittoina” silloinkin,
kun sähkösavukkeita on tutkittu niin epärealistisissa tutkimusasetelmissa, ettei tuloksilla ole relevanssia käytännön elämässä.

Tyyppiesimerkkejä tämänkaltaisista tutkimuksista ovat esimerkiksi laboratoriotestit, joissa sähkösavukkeita on ylikuumennettu siinä määrin, että neste on haihtunut vastuksesta liian nopeasti eikä normaalia höyrystymistä siten ole päässyt tapahtumaan. Tällä toimintamallilla sähkösavukkeessa on käytännössä aiheutettu palamista, mikä puolestaan on johtanut epätavallisen suurten haitta-ainemäärien ”löytymiseen” kyseisissä tutkimuksissa. Normaalissa käyttötilanteessa kyseisenkaltaista, niin kutsuttua dry puff -ilmiötä ei kuitenkaan esiinny siitä aiheutuvan pahan maun johdosta.

Suomalaismedioissa uutisoidaan taajaan myös solu- tai eläintutkimuksista, joissa solunäytteitä tai koe-eläimiä on altistettu moninkertaisille, jopa monisataakertaisille, annoksille sähkösavukenestettä niiden normaaliannostukseen nähden. Myöskään tämänkaltaiset tutkimukset eivät kerro käytännössä mitään sähkösavukkeiden vaikutuksista tavanomaisessa käyttötilanteessa. Tästä huolimatta medioissa myös näiden tutkimusten usein väitetään osoittaneen suorastaan ”terveyshaittoja”, vaikka tällaisia johtopäätöksiä kyseisten tutkimusten pohjalta ei tietenkään voida tehdä.

Ulkomaisissa medioissa pahimmat uutisankat yleensä oikaistaan nopeasti asiantuntijoiden toimesta. Näin ei ikävä kyllä ole tapahtunut Suomessa. Ikävä kyllä etenkin siksi, että tutkimusten mukaan yksipuolisen negatiivinen sähkösavukeuutisointi heikentää olennaisesti tupakoitsijoiden motivaatiota vaihtaa tupakoinnista sähkösavukkeisiin. Tämä puolestaan ylläpitää tupakointiin liittyviä terveyshaittoja, koska poltettavien savukkeiden terveysriskit ovat huomattavasti sähkösavukkeita suuremmat.


Auttavatko sähkösavukkeet tupakoinnin lopettamisessa?


Sekä tutkimukset että käytännön näyttö ovat osoittaneet sähkösavukkeiden auttavan tupakoinnin
lopettamisessa.

Tutkimuksissa onnistumisprosentit ovat vaihdelleet tutkimusasetelmasta riippuen. Kliinisissä tutkimuksissa sähkösavukkeiden tehokkuus tupakoinnin lopettamisessa on ollut pääsääntöisesti lääkinnällisiä nikotiininkorvaustuotteita (nikotiinipurukumi, -laastarit jne.) parempi. Käytännön elämää kenties parhaiten heijastavissa laajoissa väestötutkimuksissa sähkösavukkeiden säännöllisen käytön on havaittu tyypillisesti moninkertaistavan tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä verrattuna niihin tupakoitsijoihin, jotka eivät niitä käyttäneet.

Kuten minkä tahansa tupakointia korvaavan tai siitä vieroittavan tuotteen kohdalla, tulokset ovat sitä parempia, mitä säännöllisemmin sähkösavukkeita käytetään.

Sähkösavukkeiden tupakointia vähentävään vaikutukseen viittaa myös se, että sähkösavukkeiden käytön yleistyessä tupakoitsijoiden osuus väestöstä on vähentynyt aiempaa nopeammin. Esimerkiksi Britanniassa, missä tupakoinnista sähkösavukkeisiin siirtymiseen kannustetaan terveysviranomaistenkin taholta, jo yli kaksi miljoonaa tupakoitsijaa on päässyt eroon tupakoinnista sähkösavukkeiden avulla. Lisäksi monet ovat tupakoinnin lopetettuaan lopettaneet myös höyryttelyn. Samaan aikaan tupakoitsijoiden määrä Britanniassa on kääntynyt selvästi
aiempaa jyrkempään laskuun.


Maistuvatko sähkösavukkeet tupakalta?


Paras vastaus kysymykseen on, että “sillä ei ole väliä” tai “eivät maistu”. Millään makuaineella ei
pystytä realistisesti imitoimaan tupakoinnista syntyvää makua, sillä se syntyy tupakanpurun palamisesta, eli tupakansavusta, eivätkä sähkösavukkeet sisällä tupakkaa eivätkä tuota savua. Ns. tupakanmakuiset nesteet maistuvat lähinnä siltä, miltä tuore tupakka tuoksuu. Lähimmäksi tupakanmakua päästäneen sikarinmakuisilla nesteillä.

Monet ajattelevat, että mitä enemmän sähkösavuke näyttää, tuntuu ja maistuu tupakalta, sitä paremmin tupakoinnin vaihtaminen sähkösavukkeisiin onnistuu. Höyryttelyyn siirtynyt (ex-)tupakoitsija huomaa kuitenkin, yleensä hyvin pian, ettei sähkösavukkeen tarvitse näyttää tai maistua tupakalta korvatakseen tupakointia.

Tupakkaa jäljittelevää makua olennaisempi merkitys tupakoinnin korvaamisessa höyryttelyllä on ns. kurkkutuntumalla (”throat hit”), mikä muistuttaa läheisesti vastaavaa tuntemusta tupakoitaessa. Kurkkutuntuma on sitä voimakkaampi, mitä vahvempaa nikotiininestettä ja suurempaa tehoa sähkösavukkeessa käytetään.


Onko sähkösavukkeiden käyttö tai myynti kiellettyä Suomessa? Saako niitä tilata netistä?


SSähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden käyttö ja myynti on Suomessa sallittua.

Tupakointirajoitukset kuitenkin koskevat myös sähkösavukkeita, toisin sanoen niiden käyttö on kiellettyä samoissa paikoissa, joissa tupakointikin on kielletty.

Nikotiininesteiden myynti vaatii myyntipistekohtaisen vähittäismyyntiluvan hankkimista, sähkösavukelaitteille ja nikotiinittomille nesteille lupaa ei tarvita.

Sähkösavukelaitteiden ja nikotiininesteiden tilaaminen postitse on kiellettyä.

Etämyyntirajoitukset eivät koske nikotiinittomia sähkösavukenesteitä ja makuainetiivisteitä. Niitä voi siis tilata sekä Suomesta että ulkomailta.

Muistathan, että mikä tahansa makuainetiiviste ei sovellu sähkösavukkeissa höyrystettäväksi.
Vääränlainen neste saattaa vaarantaa sekä terveytesi että laitteesi. Varmista siis nesteen soveltuvuus höyryttelyyn myyjältä.

Tarkempaa tietoa erityisesti sähkösavukkeiden etämyynnistä ja matkustajatuonnista löytyy täältä.

Uuden tupakkalain vaikutuksista höyryttelyyn laajemmin, ks. täältä.


Onko sähkösavukkeiden myynnille ikärajaa Suomessa?


Sähkösavuketuotteita ei saa myydä alle 18-vuotiaille.


Mitä tieteellisiä tutkimuksia sähkösavukkeista löytyy?


Sähkösavukkeista on saatavilla runsaasti tutkimustietoa. Joitakin keskeisimpiä tutkimuksia löytyy
esimerkiksi Tutkimuksia-sivultamme (vuoteen 2017 saakka).

Sähkösavukkeita koskevaa tutkimustietoa voi seurata esimerkiksi Cancer Research UK:n
sivustolta, missä on vuodesta 2015 lähtien julkaistu kuukausittaista yleiskatsausta
sähkösavuketutkimuksista ja ylläpidetty niihin liittyvää arkistoa.

Hyvää yleiskäsitystä sähkösavukkeita koskevasta tutkimustiedosta antavat esimerkiksi Royal
College of Physicians- lääkärijärjestön ja Englannin terveysviraston laajat tutkimuskatsaukset.
Näistä jälkimmäistä päivitetään joka toinen vuosi.

– Royal College of Physicians: Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. April 2016.

– Tiivistelmä: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-
tobacco-harm-reduction

– McNeill, A., Brose, L.S., Calder, R., Simonavicius, E., Robson, D.: Vaping in England: an evidence update including vaping for smoking cessation. February 2021.

– Lehdistötiedote: Vaping better than nicotine replacement therapy for stopping smoking, evidence suggests