Päivittäiset arkistot: 26.9.2022


Vapers Finland ry:n lausunto kuumennettavia tupakkatuotteita koskevaan lakiesitykseen

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan vireillä lakiesitys kuumennettavia tupakkatuotteita koskevasta tupakkalain muutoksesta. Ehdotetuilla lakimuutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan komission antama delegoitu direktiivi, jolla muutetaan EU:n tupakkatuotedirektiiviä. Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalaissa määriteltäisiin kuumennettavat tupakkatuotteet. Lisäksi tupakkalaissa säädettäisiin, että kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa kuumennettavaa tupakkatuotetta, jossa on tunnusomainen tuoksu tai […]