Kolumni


Nikotiinituotteita koskevassa uutisoinnissa on usein suhteellisuudentaju hukassa — pahimmillaan poltettavien ja savuttomien nikotiinituotteiden terveysriskien väitetään jopa vastaavan toisiaan 2

Niin kutsuttujen uusien nikotiinituotteiden tultua markkinoille niistä on Suomen medioissa varsin yksituumaisesti haluttu antaa mahdollisimman vaarallinen käsitys. Tämä on johtanut siihen, että sähkösavukkeista, nuuskasta, nikotiinipusseista ja kuumennettavista tupakkatuotteista esitetään julkisuudessa toistuvasti hyvin kyseenalaisia tai suoranaisesti virheellisiä väittämiä. Minkään nikotiinituotteen käyttö ei ole terveydelle vaaratonta, ja suurta yleisöä on luonnollisesti syytäkin […]


Tupakka- ja nikotiinipoliittisen työryhmän mietintö jättää paljon toivomisen varaa — kaikkia keinoja tupakoinnin vähentämiseksi ei hyödynnetä tälläkään kertaa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipoliittinen työryhmä jätti ministeriölle viime kuun lopussa viimeisimmät toimenpide-ehdotuksensa nikotiinituotteita koskevaan sääntelyyn. Näistä keskeisimpien mukaan: tupakkaveron korotuksia jatkettaisiin tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden ostoikärajaa nostettaisiin 20 ikävuoteen; sama ikäraja koskisi myös kyseisten tuotteiden maahantuontia, hallussapitoa, välittämistä tai muuta käyttöön luovuttamista nuuskan matkustajatuonti […]


Yllätyskäänne julkisrahoitteisten terveysjärjestöjen yleisöpolitiikassa: yleisötilaisuuteen pääsylle asetettiin ideologisia ehtoja 1

Nikotiinia koskevaan yleisötilaisuuteen osallistuvilta vaadittiin sitoutumista järjestöjen ajamaan tupakkapoliittiseen linjaan — oletetuille ”toisinajattelijoille” porttikielto tapahtumaan. Alunperin tällä paikalla oli tarkoitus käsitellä JÄNIS-verkoston (Järjestöjen nikotiiniton Suomi) järjestämää Nikotiinin monet kasvot -webinaaria. Verkosto koostuu joukosta suomalaisia kansanterveysjärjestöjä, joiden toimintaa sekä yhdessä että erikseen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Toimintaa toisin sanoen ylläpidetään […]


Tutkimus: Sähkösavukkeiden käyttö Suomessa pysynyt vähäisenä

Suomalaistutkijat ovat toimineet viime aikoina aktiivisesti sähkösavuketutkimuksen parissa. Alkuvuodesta julkaistiin muun muassa Pohjoismaisten nuorten nikotiinituotteiden käyttöä koskeva tutkimus, missä oli mukana myös suomalaistutkijoita Tampereen yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Aiheesta tarkemmin täällä. Samoihin aikoihin THL:n ja Tampereen yliopiston tutkijoilta julkaistiin myös toinen sähkösavukkeita koskeva tutkimus (Hanna Ollila, Otto […]


Nikotiininuuskan suosio noussut koronaepidemian aikana — viranomaiset ihmeissään: tupakkaa korvataan nikotiinikorvaustuotteella 1

Viime viikkoina otsikoihin on noussut tupakattoman nuuskan, niin sanotun nikotiininuuskan, suosion kasvu kuluneen kevään aikana. Syyksi on arveltu nuuskan saatavuuden heikentymistä rajojen sulkeutumisen jälkeen. Suomessa tuote rinnastetaan nikotiinipurukumin ja -laastareiden kaltaisiin tupakkaa korvaaviin lääkevalmisteisiin. Tällä hetkellä Suomen markkinoilla on yksi myyntiluvallinen nikotiininuuskavalmiste, Zonnic, joka tätänykyä kuuluu British American Tobacco -tupakkayhtiön […]


Tutkijat: Yhdysvaltojen keuhkotautitapauksista vaarallisen harhaanjohtavaa uutisointia — ongelma yleinen myös Suomessa

Yhdysvalloissa viime kesän lopulla äkillisesti puhjenneiden keuhkosairauksien aiheuttajana puhutaan medioissa usein yksioikoisesti ”sähkötupakasta”. Uutisointitavan ongelma on, että sairaustapausten syypää ei ole sähkötupakka — joka on pelkkä annosteluväline — vaan sairastumiset ovat alusta asti keskittyneet laittomilla huumemarkkinoilla levinneisiin huonolaatuisiin kannabisnesteisiin. Sairastumisten keskiössä ovat olleet erityisesti E-vitamiiniasetaatilla jatketut nesteseokset. Sen sijaan tavanomaisista, […]


Ylen A-Studiossa keskusteltiin sähkösavukkeiden makuainekiellosta 3

Ylen A-Studiossa ja siihen liittyvässä uutisessa käsiteltiin eilen sähkösavukkeiden makuainekieltoa. Sekä Pekka Puska että Syöpäjärjestöjen Eeva Ollila esittivät jyrkkänä mielipiteenään, että makuaineilla ei ole mitään tekemistä tupakoinnin lopettamisen kanssa. Kontrasti käyttäjäkunnan näkemyksiin on silmiinpistävä. Eräs lähetyksessä haastatelluista sähkötupakoitsijoista toteaa käyttävänsä makuaineita, koska ilman niitä sähkösavukkeet ”eivät maistu miltään”. Monikymmenvuotisen ketjutupakoinnin […]


Sähkösavukkeisiin liitetyt sairaustapaukset: suomalaisasiantuntijoilta ei vieläkään selvää varoitusta tärkeimmistä riskitekijöistä 4

Yhdysvalloista on kahden viikon ajan raportoitu lähes päivittäin höyryttelyyn liitettyjen keuhkosairaustapausten tutkinnoista. Kaikkia tapauksia ei vielä ole saatu selvitettyä, joten viranomaiset eivät voi vielä vahvistaa sairaustapausten kaikkia mahdollisia syitä. Käytännössä kaikki tähän mennessä vahvistettu näyttö kuitenkin keskittyy höyrystettäviin kannabistuotteisiin, ja etenkin laittomilla markkinoilla liikkuviin epäpuhtaisiin tuotteisiin. Erityisesti huomion keskiössä on ollut […]


Savukkeet sisältävät moninkertaisesti enemmän nikotiinia kuin yleisesti luullaan 3

Suomalaisten keskuudessa elää vahvasti käsitys, että savukkeet sisältäisivät vain yhden milligramman nikotiinia. Käsitykseen törmää toistuvasti sekä kuluttajien, medioiden että asiantuntijoiden taholta. Erityisen usein se esiintyy erilaisissa savukkeiden ja muiden nikotiinituotteiden välisissä vertailuissa, kuten esimerkiksi ”nuuska sisältää jopa 20 kertaisesti enemmän nikotiinia kuin savukkeet”. Väite esiintyy muun muassa Suomen ASH ry:n esitteessä […]


Suomen ASH ry:n kysymyksiä herättävä kyselytutkimus — ”Suomalaisista valtaosa kannattaa tupakatonta ja nikotiinitonta Suomea ja pitää nikotiinia syöpää aiheuttavana myrkkynä”

Suomen ASH ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan tavoitetta tupakattomasta ja nikotiinittomasta Suomesta kannatetaan laajasti ja tasaisesti eri väestöryhmissä. Sitä kyselystä ei selvinnyt, kuinka laajalti suomalaiset kannattavat nykyisiä keinoja kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Suomen ASH ry:n tuoreen kyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista pitää hyvänä tavoitetta muuttaa Suomi tupakattomaksi ja nikotiinittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoite toteutuu, […]


Tupakkapoliittinen työryhmä: tupakoinnin vaihtaminen vaarattomampiin vaihtoehtoihin estettävä 3

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakkapoliittinen työryhmä julkaisi tällä viikolla esityksensä tupakkapolitiikan tiukentamiseksi entisestään. Esitys on siinä määrin laaja kokoelma uusia rajoituksia, että aiheesta tarkemmin tulevassa lausunnossamme.  Tässä vaiheessa nostettakoon esiin työryhmän kannanottojen silmiinpistävin piirre: jyrkän kielteinen kanta tupakoinnin haittojen vähentämiseen haitattomampien vaihtoehtojen avulla (ns. harm reduction -malli). Työryhmä muun muassa katsoo, […]


Royal College of Physicians: Sähkösavukkeiden riskit pieniä, ei porttivaikutusta – tupakoitsijoita kannustettava vaihtamaan sähkösavukkeisiin

Sähkösavukkeet ovat huomattavasti tupakointia vaarattomampia ja niistä on kansanterveydellistä hyötyä: tästä johtuen tupakoitsijoita tulee rohkaista vaihtamaan tupakoinnista höyryttelyyn, toteaa brittiläinen Royal College of Physicians eilen ilmestyneessä raportissaan ”Nicotine without smoke: tobacco harm reduction”. Yli 200-sivuisessa raportissa käsitellään kattavasti sähkösavukkeisiin ja muihin tupakkaa sisältämättömiin nikotiinituotteisiin liittyvää tutkimustietoa, politiikkaa, sääntelyä ja etiikkaa […]


Nikotiini ja savuttomuus – lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle Savuton ja nikotiiniton Helsinki -hankkeesta

Alla Vapers Finland ry:n lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle suunnitelmasta laajentaa Savuton Helsinki -ohjelma koskemaan myös nikotiinittomuutta. Olemme saaneet tietoomme, että Helsingin kaupunginhallitus on aikeissa käynnistää nikotiinittomaan Helsinkiin tähtäävän kampanjan. Tavoite on siltä osin kannatettava, että kukaan ei luonnollisestikaan halua entuudestaan nikotiinia käyttämättömien nuorten aloittavan nikotiinin käyttöä missään muodossa. On kuitenkin huomattava, […]


STM ja tupakkalain valmistelu 3

EU:n tupakkadirektiivi, ns. TPD2, hyväksyttiin 20.5.2014 ja jäsenvaltioille annettiin kaksi vuotta saattaa se voimaan. Suomessa lakiesityksen valmisteli Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) neuvottelevan virkamiehen, Meri Paavolan johdolla, joka on myös Savuton Suomi 2030 tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. On kyseenalaista, voiko aktiivisesti tupakka- ja höyrytinvastaista politiikkaa ajavan tahon edustaja suhtautua puolueettomasti tupakkalainsäädännön valmisteluun. […]


Avoin kirje Duodecimin Matti Rautalahdelle 6

Suomen ASH:n blogissa Duodecimin Matti Rautalahti hyökkää kovin sanoin suomalaisia höyryttelijöitä vastaan sanoen heidän olevan sähkötupakkatrolleja. Vastaavanlaista käytöstä on nähty esimerkiksi twitterissä mm australialaiselta Simon Chapmanilta ja britannialaiselta Martin McKee:lta, vain muutama mainitakseni. Yhteistä näille kaikille hyökkäyksille on se, etteivät he ole pystyneet puolustamaan omia näkemyksiään faktoilla, joten he joutuivat […]


Fimea luokitteli tupakan lääkkeeksi 1

Suomessa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa tuote luokitellaan lääkkeeksi joko esitys- tai toimintatavan perusteella. Tuote, jonka sanotaan sisältävän terveyttä edistäviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteiden väittämä ’auttaa pääsemään irti tupakoinnista’, luokitellaan esitystavan vuoksi lääkkeeksi. Luokittelu vaatii, että väite on todistettu kliinisin kokein. Näytöksi riittää yksi hyväksytty sokkotestikoe, jossa osa koehenkilöistä saa kyseistä […]


Sosiaali- ja Terveysministeriön ehdotus höyryttimien säätelyksi 2

EU:n tulevan tupakkadirektiivin valmistelu aloitettiin jo 2010, jolloin höyryttimet alkoivat vähitellen yleistyä Euroopassa. Tuolloin ne olivat lähinnä savukkeita vastaavien näköisiä, joten sekä lääke- että tupakkateollisuus käytti valtavia summia rahaa saadakseen ne sisällytettyä tulevaan direktiiviin. EU:n komission tekemä markkina-analyysi perustui näihin tuotteisiin, joten koko direktiivikäsittelyn ajan oltiin säätelemässä vuoden 2009/2010 markkinoilla […]


Korjattavat höyrystimet – Ongelma vai ratkaisu?

Paneudun tässä kirjoituksessa asiaan, joka todella on häirinnyt minua jo useamman päivän ajan. Olen saanut Vapersin yhteydenottolomakkeella useita kysymyksiä vastuksen rakentamisesta höyrystimeen, vaikka koko palautelomake ei ole alun perin ollutkaan tukitarkoituksessa käyttäjille, mutta tästä lähtien saa sitä olla. Ihmiset ovat alkaneet yhä herkemmin saamaan kokeneemmilta höyryttelijöiltä höyrystinsuositukseksi korjattavan höyrystimen. Höyrystimen, […]


Maku ratkaisee – Yli 2/3 höyryttelijöistä käyttää hedelmämakuja

Mediassa törmää yhä useammin virkamiesten huoliin sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden makuaineista, mitkä houkuttelevat myös nuoria sähkötupakoinnin piiriin. Tämä on aiheuttanut jo Yhdysvalloissa lukemattomia lakialoitteita makuaineiden kieltämiseen eri osavaltioissa. Todellisuudessa nämä maut ovat höyryttelijälle tärkeä osa taistessa tavallista tupakkaa vastaan, sillä tutkimuksen mukaan jopa puolet höyryttelijöistä on sitä mieltä, että makujen laaja […]


Jos kofeiini luokiteltaisiin lääkkeeksi

Jos EU:n komission esittämän trilogianeuvotteluiden avausraportin sana nikotiini korvattaisiin sanalla kofeiini niin mihin se johtaisi? Ensinnäkin kaikki kofeiinia sisältävät erikoiskahvit poistettaisiin markkinoilta, koska ne voisivat houkuttaa kahvia juomattomia, niin aikuisia kuin alaikäisiä, koko elämän kestävään kofeiinikoukkuun. Kofeiinia sisältäviä kahvimakuja olisi tarjolla vain muutama, lääkeviranomaisten hyväksymiä makuja. Myös kaikkien markkinoilla jo […]