Jari Ollikka


STM ja tupakkalain valmistelu 3

EU:n tupakkadirektiivi, ns. TPD2, hyväksyttiin 20.5.2014 ja jäsenvaltioille annettiin kaksi vuotta saattaa se voimaan. Suomessa lakiesityksen valmisteli Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) neuvottelevan virkamiehen, Meri Paavolan johdolla, joka on myös Savuton Suomi 2030 tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. On kyseenalaista, voiko aktiivisesti tupakka- ja höyrytinvastaista politiikkaa ajavan tahon edustaja suhtautua puolueettomasti tupakkalainsäädännön valmisteluun. […]


Global Forum on Nicotine 2015 Osa 1

Vuosittainen Global Forum on Nicotine järjestettiin jo toista kerta Puolan Varsovassa 5-6.6.2015. Kyseisen konferenssin tarkoituksena on tuoda samaan tilaisuuteen sekä alan tieteen tekijöitä että poliitikkoja. Tosin tilaisuudessa keskityttiin lähinnä höyryttimiin, eli sähkösavukkeisiin, ja haittojen vähentämiseen keskittyvään tupakkapolitiikkaan. Tämän vuoden teemana oli erilainen tupakoinnin loppupeli. Kaksipäiväinen konferenssi tarjosikin oivan kattauksen molemmista […]


Avoin kirje Duodecimin Matti Rautalahdelle 6

Suomen ASH:n blogissa Duodecimin Matti Rautalahti hyökkää kovin sanoin suomalaisia höyryttelijöitä vastaan sanoen heidän olevan sähkötupakkatrolleja. Vastaavanlaista käytöstä on nähty esimerkiksi twitterissä mm australialaiselta Simon Chapmanilta ja britannialaiselta Martin McKee:lta, vain muutama mainitakseni. Yhteistä näille kaikille hyökkäyksille on se, etteivät he ole pystyneet puolustamaan omia näkemyksiään faktoilla, joten he joutuivat […]


Vapers Finland RY vastustaa sähkötupakointikieltoa julkisilla paikoilla 11

Helsingin Sanomissa (HS) 11.6.2015 julkaistun artikkelin mukaan Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM) aikoo esittää uudessa tupakkalaissa, että sähkötupakointi kiellettäisiin julkisissa paikoissa kuten työpaikoilla ja ravintoloissa. Perusteluna tälle on se, että sähkösavukkeen tuottama höyry ei ole täysin turvallista sivullisille. Lähteenä he ovat käyttäneet Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemää selvitystä sähkösavuketutkimuksista. Koska […]


NotBlowingSmoke: Totuus höyryttelystä osa 2 1

NotBlowingSmoke.org sivusto, joka perustettiin vastaamaan Kalifornian höyryttelyä vastustavien organisaatioiden valheisiin, on julkaissut videon, josta käy ilmi, ettei nikotiini olekkaan tupakkariippuvuuden aiheuttaja. Vapers Finland RY suosittelee sivustolla kävijöitä vierailemassa heidän sivustollaan, jotta totuus ei hautautuisi valheisiin.


Passiivinen höyryttely

Sähkösavukkeet, tai tutummin höyryttimet, ovat olleet markkinoilla jo yli 10 vuotta eikä niiden ole todettu tänä aikana aiheuttaneen yhtäkään merkittävää terveyshaittaa niin käyttäjälle itselleen kuin sivullisille. Tupakoinnin yhteydessä termi passiivinen tupakointi lienee kaikille tuttu käsite mutta mitä on passiivinen höyryttely? Passiivisella höyryttelyllä tarkoitetaan sivullisen henkilön altistumista sähköisen höyryttimen ilmaan päästämälle […]


Sähkötupakkakokeilut eivät johda säännölliseen käyttöön

Walesissa tehdyt kaksi kyselytutkimusta 10-16 -vuotiaiden nuorten keskuudessa osoittavat, että sähkötupakkakokeilut eivät johda sähkötupakan säännölliseen käyttöön. Yhteisotanta tutkimuksissa oli yli 10 000 10-16 vuotiasta. Näistä 1 601 oli 10-11 ja 9 055 oli 11-16 vuotiaita. Kyselytutkimukset tehtiin 150 Walesilaisessa koulussa vuosina 2013 ja 2014. Tutkijat sekä Cardiffin että Glasgown yliopistosta kävivät […]


WANTED!! TOIMITTAJIA

Onko sinulla sana hallussa? Kiinnostaisiko kirjoittaa omia julkaisuja? Haluaisitko toimia aktiivina yhdistyksessä? Jos vastasit kaikkiin kyllä, voisit olla yksi Vapers Finlandin etsimistä toimittajista. Plussaa seuraavista: Aktiivinen median seuraaminen Englanninkieli ei tuota vaikeuksia (lähteet usein englanniksi) Kiinnostus höyryttelyyn liittyviin julkaisuihin Oma-aloitteisuus Toiveina olisi, että kirjoittaisit vähintään 2-3 viikon välein julkaisun yhdistyksen […]


Esigbond hävisi Hollannissa oikeudenkäynnissä tupakkadirektiivin soveltamisesta

Hollannissa Suomen käräjäoikeutta vastaavassa oikeusistuimessa sähkösavukejärjestö Esigbond hävisi Haagin oikeudessa tulevan tupakkadirektiivin soveltamisesta nostamansa kanteen tänään. Kanteessa Esigbond katsoi Hollannin hallituksen rikkoneen tulevan tupakkadirektiivin aikatauluja saattamalla sen vaatimat muutokset voimaan vuoden 2015 alusta. Direktiivin voimaansaattamisen takaraja on 27.5.2016, eli kaksi vuotta direktiivin hyväksymisestä. Tuo direktiivi kieltää yli 2ml tankillisten atomisaattoreiden […]


Fimea luokitteli tupakan lääkkeeksi 1

Suomessa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa tuote luokitellaan lääkkeeksi joko esitys- tai toimintatavan perusteella. Tuote, jonka sanotaan sisältävän terveyttä edistäviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteiden väittämä ’auttaa pääsemään irti tupakoinnista’, luokitellaan esitystavan vuoksi lääkkeeksi. Luokittelu vaatii, että väite on todistettu kliinisin kokein. Näytöksi riittää yksi hyväksytty sokkotestikoe, jossa osa koehenkilöistä saa kyseistä […]


Sähkösavukkeen sääntely

Mikä on sähkösavuke? Sähkösavukkeet (tunnetaan myös höyryttiminä, höyrykkeinä tai e-savukkeina) ovat vaihtoehto tavalliselle tupakoinnille. Ne ovat akkukäyttöisiä laitteita, jotka kehittävät höyryä, jota hengitetään savun sijasta. Ladattava akku lämmittää vastusta, jota kutsutaan atomisaattoriksi tai höyrystimeksi. Sitä lämmitetään, jotta sähkösavukkeessa käytettävä neste saadaan höyrystymään sumun kaltaiseksi höyryksi. Sähkösavukkeessa käytettävä neste sisältää propyleeniglykolia, […]


Sosiaali- ja Terveysministeriön ehdotus höyryttimien säätelyksi 2

EU:n tulevan tupakkadirektiivin valmistelu aloitettiin jo 2010, jolloin höyryttimet alkoivat vähitellen yleistyä Euroopassa. Tuolloin ne olivat lähinnä savukkeita vastaavien näköisiä, joten sekä lääke- että tupakkateollisuus käytti valtavia summia rahaa saadakseen ne sisällytettyä tulevaan direktiiviin. EU:n komission tekemä markkina-analyysi perustui näihin tuotteisiin, joten koko direktiivikäsittelyn ajan oltiin säätelemässä vuoden 2009/2010 markkinoilla […]


Kyselytutkimus: Sähkötupakka ei ole portti tupakointiin

Englannin tuore kyselytutkimus on osoittanut muiden tutkimusten tapaan, että sähkösavukkeiden käyttö keskittyy vahvasti tupakoitsijoihin ja entisiin tupakoitsijoihin. Kyselyyn osallistui 8795 aikuista ja 2185 lasta. Terveyskyselyssä huomattiin, että vain noin 1% kyselyyn vastanneista henkilöistä, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet, olivat kokeillut sähkösavuketta. 29% tupakoitsijoista oli kokeillut sähkösavuketta ja 6% entisistä tupakoitsijoista. […]


Pelasta sähkösavukkeet – Eurooppalainen kansalaisaloite

Hyvä höyryttelijä Kuten varmasti olet jo kuullut, niin höyryttelyn tulevaisuus EU:ssa ei näytä kovinkaan valoisalta. Kovinkaan moni ei tiedä, että on olemassa keino vaikuttaa, nimittäin europpalainen kansalaisaloite, jolla kansalaiset voivat osallistua suoraan EU:n päätöksentekoon. Euroopan vapaan höyryttelyn aloite (EFVI) on juurikin tällainen aloite, jonka ovat aloittaneet kaltaisesi höyryttelijät. Sen tarkoituksena […]


Kompromissiehdotus direktiiviksi

EU:n komissio julkaisi noin vuosi sitten ehdotuksensa EU:n uudeksi tupakkadirektiiviksi. Sitä alkoi muokata EU:n ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuusvaliokunta (ENVI) Linda McAvanin johdolla. Envi jätti oman ehdotuksensa direktiivistä parlamentin käsiteltäväksi kesällä. Tuo versio sisälsi mm. höyryttimien lääkeluokittelun, jonka parlamentti kumosi lokakuun alussa. Parlamentti antoi kuitenkin McAvanille mandaatin jatkaa sen käsittelyä […]


Tältä näyttää tupakkadirektiivin sähkötupakoita koskeva artikla

Tupakkadirektiivin sähkötupakoita säätelevä 18 artikla saatiin valmiiksi varhain tänä aamuna kolmikantaneuvotteluissa, joissa olivat mukana parlamentti, kommisio ja EU:n puheenjohtajamaa Liettua. Kaikilla oli omat neuvottelukunnat‏. Kolmikantaneuvotteluiden tuloksena syntynyt tupakkadirektiiviehdotus hyväksyttiin tänään myös EU:n jäsenvaltioiden ministereiden puolelta. Koko direktiivi menee vielä parlamentin täysistuntoon, jossa sen kohtalosta päätetään lopullisesti. Parlamentti ei voi enään vaikuttaa […]


Twitteripommi ensi sunnuntaina höyryttelyn puolesta

EU:n tupakkadirektiivin ns. trilogianeuvotteluissa pitäisi päästä kompromissiehdotukseen ensi maanantaina 16.12. Jos näin käy, niin EU:n parlamentin täysistunto äänestää siitä ennen vuoden vaihdetta. Neuvotteluista tihkuneiden tietojen mukaan höyryttely siinä muodossa kuin me sitä nyt harrastamme loppuisi. Twitteripommin tarkoitus on tuottaa valittuna ajankohtana mahdollisimman paljon viestejä tietyyn hash-tag aiheeseen, jotta sen huomioarvo […]


Jos kofeiini luokiteltaisiin lääkkeeksi

Jos EU:n komission esittämän trilogianeuvotteluiden avausraportin sana nikotiini korvattaisiin sanalla kofeiini niin mihin se johtaisi? Ensinnäkin kaikki kofeiinia sisältävät erikoiskahvit poistettaisiin markkinoilta, koska ne voisivat houkuttaa kahvia juomattomia, niin aikuisia kuin alaikäisiä, koko elämän kestävään kofeiinikoukkuun. Kofeiinia sisältäviä kahvimakuja olisi tarjolla vain muutama, lääkeviranomaisten hyväksymiä makuja. Myös kaikkien markkinoilla jo […]


Tupakkadirektiivin täysistuntokäsittely

Eu:n parlamentin täysistunto äänesti eilen tulevaan tupakkadirektiiviin kuuluvista muutoksista mm. höyryttimien osalta. Kuten tiedotusvälineistä olemme saaneet lukea, on varsinkin tupakkateollisuuden lobbaus ollut erittäin voimakasta tämän direktiivin ympärillä, joten tätä direktiivikäsittelyä pidetään kaikista lobatuimpana direktiivikeskusteluna EU:n historiassa. Mm. Philip Morris International myönsi käyttäneensä 160:n lobbarinsa toimesta rahaa pelkästään 223:n MEP:n kestitsemiseen […]


Espoon 5. miitti viikonloppuna!

Espoon 5. höyrymiitti järjestetään tutun kaavan mukaisesti, eli parillisten kuukauksien ensimmäisenä lauantaina, joka lokakuussa on 5. päivä. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat höyryttelijät Tapiolaan Ravitsemusliike Vinttiin, joka sijaitsee Heikintorin toisessa kerroksessa osoitteessa Kauppamiehentie 1, 02100 Espoo Aloitellaan klo 16.