Fimea luokitteli tupakan lääkkeeksi 1


Suomessa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa tuote luokitellaan lääkkeeksi joko esitys- tai toimintatavan perusteella. Tuote, jonka sanotaan sisältävän terveyttä edistäviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteiden väittämä ’auttaa pääsemään irti tupakoinnista’, luokitellaan esitystavan vuoksi lääkkeeksi. Luokittelu vaatii, että väite on todistettu kliinisin kokein. Näytöksi riittää yksi hyväksytty sokkotestikoe, jossa osa koehenkilöistä saa kyseistä ainetta ja osa ei. Jos ainetta saaneilla toivottu vaikutus on suurempi kuin sitä saamattomilla, väite on todistettu.

Toimintatavan vuoksi lääkeluokittelun saaminen vaatii huomattavasti suuremman tutkimuspanostuksen verrattuna esitystapaluokitteluun, sillä se sisältää niin eläin kuin ihmiskokeet vaikutusmekanismin selvittämiseksi. Usein tuo vaihe kestää vähintään kolme vuotta.

Fimea teki 28.7.2008 tullin pyynnöstä hallintopäätöksen (Dnro 1977/3.4.1./2008) luokitella nikotiinia sisältävät höyryttimissä käytetyt nesteet lääkkeiksi toimintatavan vuoksi. Tämä päätös on edelleen lainvoimainen.

Tapauksen taustana on ensimmäisten nikotiinia sisältävien höyryttimien saapuminen Suomen markkinoille kunnes tulli takavarikoi yhden lähetyksen. Kyseinen tuote oli tupakan näköinen Super Smoker höyrytin.

Vapers Finlandin käsiinsä saaman Fimean päätöksen mukaan he arvioivat tuotteen valmistekohtaisesti ja päätyivät lääkeluokitteluun nikotiiniin tunnettujen ominaisuuksien ja vaikutusten perusteella.

Lausuntonsa Fimea perustaa seuraaviin tutkimuslähteisiin:
Meeting report: summary of IARC monographs on formaldehyde, 2-butoxyethanol, and 1-tert-butoxy-2-propanol. Cogliano VJ1, Grosse Y, Baan RA, Straif K, Secretan MB, El Ghissassi F; Working Group for Volume 88.

Genotoxicity in Human Tonsillar Tissue and Lymphocytes : Norbert H. Kleinsasser*, 1 , Andrea W. Sassen*, Marzell P. Semmler*, Ulrich A. Harréus†, Anna-Katharina Licht* and Elmar Richter‡

Metabolism and Disposition Kinetics of Nicotine:  Janne Hukkanen, Pleyton Jacob III, and Neal L. Benowitz

Lähteistä ensimmäinen käsittelee formaldehydin syöpävaarallisuutta, eikä sillä ole mitään tekemistä nikotiinin kanssa. Laitteen maahantuoja oli ilmoittanut, että Super Smoker höyryttimen tuottamassa höyryssä saattaa esiintyä formaldehydiä, joten tuosta syystä Fimea on ottanut myös siihen kantaa. Kuten hyvin tiedämme uusimmista höyryttimiä koskevista tutkimuksista, höyrytin tuottaa formaldehydiä kun atomisaattorissa ei ole lainkaan nestettä eli se synnyttää ns. dry-hitin.

Seuraavat kaksi lähdetutkimusta, joihin Fimea vetoaa, kuvaavat yksityiskohtaisesti tupakoinnin vaikutusta ihmisen farmakologiaan eivätkä keskity lainkaan pelkkään nikotiiniin. Kyseisissä tutkimuksissa on vedetty johtopäätös, että tupakointi aiheuttaa riippuvuutta eli koska tupakka sisältää nikotinia niin nikotiini aiheuttaa tupakkariippuvuuden

Lausunnossaan Fimea toteaa, että nikotiinista on tehty lukuisia tutkimuksia ja ’nikotiini on tunnettu farmakologisten vaikutusmekanismien avulla ihmisen elimistön keskushermostoon vaikuttava elimistön elintoimintoja muuttava aine’. Lähteinä käytetyt tutkimukset käsittelevät tupakointia eivätkä nikotiinin vaikutuksia ihmisen farmakologiaan. Myös tutkijat, jotka ovat löytäneet positiivisia vaikutuksia tupakoinnista tupakoitsijoiden keskuudessa, ovat tulkinneet tupakoinnin vaikutusten takana olevan nikotiini. Tämä on sikäli kummallista, että tupakan savusta löytyy tuhansia muita kemikaaleja mutta ainoastaan nikotiinin on nostettu esiin.

Tupakkateollisuus on aikojen saatossa hionut tupakoinnin riippuvuutta aiheuttavan vaikutuksen suurimmilleen lisäämällä mm. ammoniakkia sekä sokeria tupakkaan, jossa ne palamisreaktiossa muuttavat nikotiinin ns. vapaaseen muotoon (free base nicotine) ja tämä aiheuttaa noin 6-8 sekunnin kuluessa tupakan nauttimisesta mielihyväreaktion. Pelkkää nikotiinin nautittaessa, esimerkiksi höyryttimestä, ei tuota reaktiota tule.

Nykytietämyksen mukaan tupakkariippuvuuden aiheuttavat monoaminioksidiestäjät (MAOI) eikä nikotiini. Tästä syystä Karl Fagelström muutti tunnetun testinsä nimen tupakkariippuvuustestiksi.

Fimea mainitsee myös lausunnossaan nikotiinin myrkyllisyyden, jonka arvo 50mg perustuu 1800-luvulla farmaseutin itse tekemään kokeiluun. Nykyisen tietämyksen mukaan nikotiinin konservatiivisena ns. LD50 arvona pidetään 500-1000mg Bibra

EU:n jäsenmaiden oikeusistuimissa on menestyksellisesti haastettu nikotiinin lääkeluokituksen kumoaminen, sillä sen farmakologiset vaikutukset ovat samaa luokkaa kuin ruualla: se nostaa hetkellisesti sekä sydämen lyöntinopeutta että verenpainetta. Muita vaikutuksia nikotiinilla ei ole havaittu, sillä niistä ei löydy tutkimuksia.

Ruotsissa tosin käräjäoikeus luokitteli nikotiinin lääkeaineeksi farmakologisten vaikutusten vuoksi, sillä se katsoi, että tupakoinnin lopettamisen positiiviset vaikutukset johtuivat nikotiiniin käytöstä eikä tupakoinnin lopettamisesta. Päätöksestä on luonnollisesti valitettu.


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

Ajatus aiheesta “Fimea luokitteli tupakan lääkkeeksi

 • Oliver

  Hy

  I am sorry that i am leving this comment in english , but sadly I read Finnish really good, but I do not write it as well as I can read it!
  anyways I have read your articcle : ”Fimea luokitteli tupakan lääkkeeksi” and I am aware that this is a really old topic, but did you know that Estonian Medical department ( same thing as Fimea ) did use the same studys and same information , to regulate the nicotine content e-cigarettes /e-liquids under the medical device? Maybe you have heard about this, but then i would like to inform you that we had a ruling by the Estonian Prime Court , that overruled the medicine department rules! shorty said there was a company called Zandera who did fight with Medical department and they won the first step , then they did lose the second and the prome court ruled that nicotine is not medicine and Zandera won the full fight!
  So our prime court explained to medicine department , that no e-cigarette producer is telling that this product is a medicine. and if medicine department is telling othervise then he has to make the medical studys , not the companys and producers!
  also the court said, that if product has no health benefit , then it can not be called as a mdeicine. Nicotine has no healt benefits , so it can not be called medicine just because it helps to stop smoking!
  anyways now the e-cig in estonia is under the law of tobacco and it is named as a : product that looks similar to tobacco products

  and we can sell nicotine!
  if you need any help or you have questions I will help gladly!
  because i have been selling e-cigarettes since 2008 and I am active member in Estonian and Latvian e-cigarette unions.
  tomorrow morning i will drive to latvia to know how the taxes will be collected in Latvia since 1.07.2016.
  I estonia they speak about taxes already and they like to be ready with the law before 09.2016.
  so if this happens in estonia , then you can be 100% sure that Finalnd will follow!

  i have been fighting for the rights of e-cigarettes since 2008 and i have attended the last law changes and i have managed to change many things to positive direction. for example, they wanted to name e-cigarette purely as an tobacco product ,and add all tobacco law regulations also to e-cigs, but this did not happend as we wrote and attended in social ministry meetings and final law readings!
  maybe we can help each other with info and this way we can keep vaping in finland also available. we have a lot of clients from finland so it is important for us. we also have a shop in Finalnd so again , it is important for us!

  hope to hear from you