Yhdistys tiedottaa


WHO:n tupakkapuitesopimusta koskevat neuvottelut alkavat marraskuussa — sata kansanterveysasiantuntijaa vaatii harm reduction -mallin huomioimista WHO:n tupakka- ja nikotiinipolitiikassa

WHO:n yhdeksäs tupakkapuitesopimusta koskeva konferenssi (Conference of the Parties, COP9) käynnistyy ensi kuussa. Neuvotteluihin osallistuu myös Suomesta viisihenkinen valtuuskunta. Alkuperäisen tarkoituksensa mukaan WHO:n tupakkapuitesopimus koskee tupakoinnin torjuntaa, mutta viime vuosina sen piirissä on pyritty sääntelemään yhä tiukemmin — käytännössä perinteisiä savukkeita vastaavalla tavalla — myös erilaisia matalariskisiä vaihtoehtoja tupakoinnille (sähkösavukkeet, […]


Vapers Finland ry:n kirje kansanedustajille tupakkalain uudistamisesta 1

Hallitus antoi toissaviikolla eduskunnalle tupakkalain uudistamista koskevan lakiesityksen. Kuten lakiesityksen luonnoksesta antamassamme lausunnossa olemme jo aiemmin tuoneet esille, esityksessä ei huomioida käytännössä millään tavalla sähkösavukkeiden tarjoamaa mahdollisuutta tupakoinnista aiheutuvien kansanterveyshaittojen vähentämiseen.  Koska tupakoinnin haittojen vähentämisestä haitattomampien vaihtoehtojen avulla ei ylipäätään käydä Suomessa minkäänlaista julkista keskustelua, yhdistyksemme otti asian johdosta suoraan […]


Vetoomus Suomen europarlamentaarikoille harm reduction -mallin huomioimiseksi EU:n syöväntorjuntaohjelmassa 3

Euroopan komissio julkisti tässä kuussa laajan Europe’s Beating Cancer Plan -syöväntorjuntaohjelman, joka kokoaa yhteen erilaisia keinoja syövän ennaltaehkäisyn, tutkimuksen ja hoidon edistämiseksi EU-alueella. Suunnitelmassa oli kuitenkin jätetty kokonaan huomiotta merkittävimmän yksittäisen syöpäriskin, tupakoinnin, vähentäminen haitattomampien vaihtoehtojen avulla. Sen sijaan ohjelmassa ehdotetaan useita tupakoinnista vaarattomampiin vaihtoehtoihin siirtymistä vaikeuttavia sääntelytoimenpiteitä. Otimme näiden […]


Huomio, kuluttajien mielipiteitä kaivataan! — ETHRA käynnistää laajan kyselytutkimuksen savuttomien nikotiinituotteiden kuluttajille 4

European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) käynnistää tupakkatuotedirektiivin uudistamisen alla laajan kyselytutkimuksen, joka koskee nuuskan, sähkösavukkeiden ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden käyttöä Euroopassa. Kyseessä on tiettävästi ainoa kyselytutkimus, mikä toteutetaan nikotiinituotteiden kuluttajakunnan keskuudessa — toisin sanoen siinä väestöryhmässä, mitä mahdollisten sääntelymuutosten vaikutukset kaikkein lähimmin koskevat. ETHRA on kahtakymmentäkahta eurooppalaista kuluttajajärjestöä edustava […]


Euroopanlaajuinen kuluttajajärjestö julkaisee manifestin miljoonien tupakoinnin lopettaneiden puolesta

● 21 yhdistystä 16:sta Euroopan maasta käsittävä kuluttajajärjestö European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) julkaisi tänään kannanoton tupakointia haitattomampien nikotiinituotteiden käyttäjien oikeuksien puolesta. ● ETHRA peräänkuuluttaa päättäjiä tunnustamaan tupakoinnin haittojen vähentämisen eli tobacco harm reduction -mallin hyödyt terveyspoliittisena toimintatapana. ● Manifesti edustaa 27 miljoonaa ruohonjuuritason kuluttajaa ympäri Eurooppaa, jotka ovat […]


Vapers Finland ry:stä eurooppalaisen harm reduction -järjestö ETHRA:n jäsen

Tupakoinnin haittojen vähentäminen haitattomampien vaihtoehtojen avulla (tobacco harm reduction) on noussut yhä vahvemmin esiin ympäri maailmaa. Ajatusmalli on omaksuttu osaksi virallista tupakkapolitiikkaa muun muassa Britanniassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. Käytännössä sitä toteutetaan lähes kaikissa länsimaissa kohdistamalla sähkösavukkeisiin poltettavia tupakkatuotteita kevyempää sääntelyä. Esimerkiksi EU-alueella makuaineiden käyttö sähkösavukkeissa on tupakkatuotteista poiketen yleisesti ottaen sallittua […]


VAPERS FINLAND RY:N LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE HALLITUKSEN ESITYKSEEN TUPAKKAVERON MUUTTAMISESTA 2

Lausunnosta lyhyesti Hallitus kaavailee tupakkatuotteiden verotuksen korottamista neljässä erässä vuoden 2018 alusta heinäkuuhun 2019 mennessä. Vuoden alusta voimaantullut sähkösavukenesteiden valmistevero pysyisi kyseisellä aikavälillä nykyisellä tasollaan (0,30€/ml). Vapers Finland ry ottaa kantaa vain sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä koskevaan verotukseen. Yhdistys esittää sähkösavukenesteiden valmisteveron uudelleenarviointia ja kohtuullistamista sähkösavukkeiden mahdollisia hyöty- ja haittavaikutuksia koskevan […]


VAPERS FINLAND RY HAKEE YHDISTYKSEEN AKTIIVITOIMIJOITA

Vapers Finland ry on vuodesta 2015 toiminut yhdistys höyryttelijän asialla. Yhdistys välittää ja kääntää suomeksi sähkösavukkeita koskevaa uutis- ja tutkimustietoa sekä pyrkii vaikuttamaan sähkösavukkeita koskevaan lainsäädäntöön. Olemme olleet asian tiimoilta yhteydessä eri medioihin ja terveystoimijoihin, mm. toimittaen uuteen tupakkalakiin liittyen lausunnot sosiaali- ja terveysministeriölle, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, valtiovarainministeriölle ja […]


Oikaisupyyntö Savon Sanomille pääkirjoituksesta ”Sähkösavuke ei ole tupakkaa kummempi” 4

Oikaisupyyntö koskien pääkirjoitustanne ”Sähkösavuke ei ole tupakkaa kummempi” (05.12.2016) Pääkirjoituksessanne väitetään, että sähkösavukkeiden terveysriskit vastaavat tupakointia, joten tupakoitsijoiden on hyödytöntä vaihtaa tupakasta sähkösavukkeisiin: ”Sähkösavuke ei ole tupakkaa kummempi” ”Jos joku asia vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei ole totta” ”Tiivistäen tutkimustulos on, että sähkösavuke ei ole tupakkaa kummempi” ”Uutinen […]


Lausunto tupakkalain muutosesityksestä 2

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 26.8.2016 muutosesityksen 15.8. voimaantulleeseen tupakkalakiin. Pääasialliset muutokset koskevat savuttomien tupakkatuotteiden määritelmää ja sähkösavukkeissa käytettävien säiliöiden enimmäistilavuutta. Muutosesityksen mukaan savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kiellot rajattaisiin Euroopan komission päätöksen mukaisesti koskemaan nimenomaisesti purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa. Elokuussa voimaan astuneessa laissa rajoitukset koskivat edellä mainittujen lisäksi yleispätevästi […]


Tullin ja Valviran virheellinen kanta etämyynnistä 6

PÄIVITYS 17.08.2016 klo 11:30: Olemme saaneet tiedon Sosiaali- ja terveysministeriöltä, että lakia tullaan korjaamaan pikaisesti lainmuutoksella, niin että siellä myös todetaan että tullin tulee palauttaa takavarikoidut lähetykset. Valtioneuvosto käsittelee lakimuutosta 1.9. jonka jälkeen se menee eduskuntaan, STM lupasi edesauttaa asiaa että se käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti. He myös uskoivat, että tulli ymmärtää nyt […]


Vapers Finland ry:n kirje kansanedustajille 4

Yhdistys lähetti kansanedustajille 10.6.2016 seuraavan vetoomuksen oikeasuhtaisen ja tutkimusnäyttöön nojaavan sähkösavukesääntelyn puolesta.   Otamme yhteyttä uuden tupakkalain myötä valmisteilla olevan sähkösavukesääntelyn johdosta. Päädyimme suoraan yhteydenottoon, koska julkisuudessa esille pääsevät käytännössä vain lakiesitystä valmistelevat ja sitä tukevat tahot. Mielestämme tämä ei edusta avointa keskustelua kansanterveydellisesti tärkeästä lakiesityksestä, sillä myös nykyistä lakiehdotusta haastavia asiantuntijanäkemyksiä […]


Uusi tupakkalaki ja sähkösavukkeet 30

Valiokunnat ovat nyt julkaisseet omat mietintönsä uudesta tupakkalaista, eikä sen sisältöön ehdotettu varsinaisesti mitään muutoksia. Eduskunta päättänee asiasta kesäkuun aikana ja laki luultavasti astuu voimaan samana päivänä kun siitä on äänestetty mutta varsinaista aikataulua täysistunnon käsittelylle ei vielä ole. Lain sisältö on kuitenkin tässä vaiheessa luultavasti varmistunut siinä määrin, että […]


Vapers Finland ry YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Lauantaina 28.5.2016 kello 14.00 – 16.00

Hyvää ja aurinkoista tiistaita! Jäsenille muistutus tämän viikon lauantaina järjestettävästä yhdistyksen vuosikokouksesta: Vapers Finland ry (rek. nro. 214.891) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Lauantaina 28.5.2016 kello 14.00 – 16.00 Mobilian Autokylä Kustaa Kolmannen tie 75 36270 Kangasala www.mobilia.fi Kokouksessa käsiteltävät asiat – Toimintakertomus 2015 – 2016 – Toimintasuunnitelma 2016 – Talouskatsaus, tilinpäätös […]


Asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 5

TIIVISTELMÄ Tupakkalain tavoite tupakoinnin loppumisesta Suomessa on erinomaisen kannatettava. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusia keinoja, joista sähkösavukkeet ovat yksi lupaavimmista. On vain oikeita tapoja olla polttamatta. Suomessa on noin satatuhatta sähkösavukkeiden käyttäjää viimeisimpien, nyt jo vanhentuneiden ja vähäisten, tutkimusten mukaan. Euroopassa kokonaisuudessaan noin neljä miljoonaa ihmistä on vaihtanut tupakanpolton sähkösavukkeiden käyttöön. […]


Tiedote: Kansalaisten huoli omasta terveydestään 2

Kansanedustajat ovat saaneet runsaasti kansalaispalautetta koskien sähkösavukkeiden kohtelua uudessa tupakkalaissa. On jopa epäilty, että kyse on maksetusta kampanjasta. Tämä ei pidä paikkaansa,sillä kyse on vain siitä, että kansalaisilla on huoli omasta terveydestään. Tyypillinen sähkösavukkeen käyttäjä on entinen tupakoitsija, joka kokeiltuaan jokseenkin kaikkia muita mahdollisia tapoja lopettaa tupakointi, on onnistunut korvaamaan […]


Call to Action: Tupakkalain käsittely lähestyy! 10

Uuden tupakkalain julkistaminen ja käsittely lähestyy, vielä on mahdollisuus ottaa kantaa, jotta saat mielipiteesi kuuluviin kun asiaa käsitellään. Höyryttely-yhteisöissä on kiertänyt listaa kansanedustajien sähköpostiosoitteista, jotka voi suoraan kopioida ja lähettää omalle kansanedustajille tai kaikille kerralla kommenttia. Lisäämme osoitteet tämän artikkelin loppuun, jolloin listan jakamisesta tulee helpompaa. Kirjoittaessasi muista ennenkaikkea asiallisuus! […]


Yhdistyksen infojulkaisu, ”Tietoa sähkösavukkeista” 5

Uuden tupakkalain käsittely lähestyy ja eduskunnan lähetekeskustelu aiheesta pidetään todennäköisesti helmikuun aikana. Tätä silmälläpitäen yhdistyksen toimitus on koonnut ytimekästä tietoa jaettavaksi kaikille kansanedustajille, sekä suurimmille mediatoimijoille. Paperiversiot toimitetaan eduskuntatalolle henkilökohtaisesti sekä medialle postitse 3.2.2016. Mahdollisuuksien mukaan yritämme saada lehtisen näkyville mahdollisimman laajasti. Sähköinen, vapaasti jaettavissa oleva versio löytyy osoitteesta: http://vapers.fi/tietoa_sahkosavukkeista.pdf  


Kilpailu! Suunnittele Vapers Finland RY:lle T-PAITA!

Kuvan voit suunnitella joko suoraan t-paitaan tai sitten ihan vain omaan tiedostoon.   Voittanut työ painetaan t-paitoihin, jotka tulevat myyntiin yhdistyksen verkkokauppaan.   Aiheina voi olla esim. yhdistys, höyryttely, Vapefest Finland 2015…   Kilpailun säännöt: Jokainen voi osallistua niin monella eri kilpailutyöllä kuin tahtoo Kilpailutyössä pitää olla sekä yhdistyksen logo […]


WANTED!! TOIMITTAJIA

Onko sinulla sana hallussa? Kiinnostaisiko kirjoittaa omia julkaisuja? Haluaisitko toimia aktiivina yhdistyksessä? Jos vastasit kaikkiin kyllä, voisit olla yksi Vapers Finlandin etsimistä toimittajista. Plussaa seuraavista: Aktiivinen median seuraaminen Englanninkieli ei tuota vaikeuksia (lähteet usein englanniksi) Kiinnostus höyryttelyyn liittyviin julkaisuihin Oma-aloitteisuus Toiveina olisi, että kirjoittaisit vähintään 2-3 viikon välein julkaisun yhdistyksen […]