Vetoomus Suomen europarlamentaarikoille harm reduction -mallin huomioimiseksi EU:n syöväntorjuntaohjelmassa 3


Euroopan komissio julkisti tässä kuussa laajan Europe’s Beating Cancer Plan -syöväntorjuntaohjelman, joka kokoaa yhteen erilaisia keinoja syövän ennaltaehkäisyn, tutkimuksen ja hoidon edistämiseksi EU-alueella.

Suunnitelmassa oli kuitenkin jätetty kokonaan huomiotta merkittävimmän yksittäisen syöpäriskin, tupakoinnin, vähentäminen haitattomampien vaihtoehtojen avulla. Sen sijaan ohjelmassa ehdotetaan useita tupakoinnista vaarattomampiin vaihtoehtoihin siirtymistä vaikeuttavia sääntelytoimenpiteitä.

Otimme näiden puutteiden ja ristiriitojen johdosta yhteyttä Suomen EU-edustajiin seuraavan vetoomuksen muodossa.

———————————

Arvoisat europarlamentaarikot,

otan yhteyttä tupakoinnin haittojen vähentämiseen haitattomampien vaihtoehtojen avulla pyrkivän kansalaisjärjestö Vapers Finland ry:n puolesta. Yhdistyksellä ei ole kaupallisia sidonnaisuuksia.

Käännymme puoleenne EU-komission tässä kuussa julkaiseman syöväntorjuntaohjelman johdosta. Esityksessä on käsitelty monipuolisesti eri tapoja ehkäistä EU-kansalaisten syöpäsairastavuutta ja -kuolleisuutta mutta sivuutettu kokonaan tupakoinnista aiheutuvien syöpien ehkäisy haitattomampien vaihtoehtojen avulla (tobacco harm reduction). 

Kyseessä on merkittävä puute ottaen huomioon, että EU-kansalaisista noin neljännes tupakoi, ja pitkäaikaisen tutkimustiedon pohjalta tiedetään, että monet heistä eivät onnistu tupakoinnin lopettamisessa tällä hetkellä suositelluin menetelmin. Esimerkiksi nikotiinikorvaus- ja vieroituslääkkeiden avulla tupakoinnin lopettamisessa onnistuu pidempiaikaisesti (>0,5 vuotta) vain noin 10% yrittäneistä. Lisäksi monet tupakoitsijoista eivät sitä koskaan näillä keinoin edes yritä. [1]

Kaikki nämä tupakoitsijat pystyisivät alentamaan olennaisesti syöpäriskiään vaihtamalla tupakoinnin sähkösavukkeisiin tai muihin savuttomiin vaihtoehtoihin. Tämä ilmeinen keino syöpäsairauksien vähentämiseksi kuitenkin sivuutetaan syöväntorjuntaohjelmassa täysin. Sen sijaan siinä jopa esitetään sähkösavukkeille ja muille tupakointia haitattomammille vaihtoehdoille kutakuinkin poltettavia tupakkatuotteita vastaavaa sääntelyä (valmistevero, makuainekielto, käytön kieltäminen tupakointikieltoalueilla, tuotemerkittömät pakkaukset).

Esitys on jyrkästi epäsuhtainen ja kansanterveydellisesti ristiriitainen sähkösavukkeita koskevaan tutkimustietoon nähden, joka on osoittanut seuraavaa:

Sähkösavukkeiden terveysriskit ovat olennaisesti tupakointia pienemmät

Tutkimukset ovat osoittaneet säännönmukaisesti sähkösavukkeiden vähentävän merkittävästi altistumista haitallisille aineille tupakointiin verrattuna. [2]. Esimerkiksi sähkösavukkeiden syöpäriskin on todettu jäävän alle yhteen prosenttiin ja terveysriskien kaikkiaankin korkeintaan viiteen prosenttiin tupakoinnin terveysriskeistä. [3, 4].

Sähkösavukkeet ovat osoittautuneet toistuvasti lääkinnällisiä nikotiinikorvaustuotteita tehokkaammaksi tupakoinnin lopettamismenetelmäksi

Tähän lopputulokseen on päädytty esimerkiksi viime vuonna julkaistussa, 50 tutkimuksen tuloksia yhteenkoostavassa Cochrane-katsauksessa. [5].

Sähkösavukkeiden käyttö keskittyy muutenkin tupakka- ja nikotiinituotteita käyttäviin

Erilaiset kansalliset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että sähkösavukkeiden käyttö käytännössä rajoittuu entuudestaan tupakoineisiin, toisin sanoen ne syrjäyttävät tupakointia. Tästä johtuen kaikki sähkösavukkeiden käyttöä ehkäisevät toimenpiteet koituvat kaikkein vaarallisimman vaihtoehdon, poltettavien tupakkatuotteiden, eduksi.

Sähkösavukkeiden sääntelykiristysten onkin tutkimuksissa havaittu johtavan tupakoinnin lisääntymiseen ja/tai hidastavan tupakoinnin vähenemistä. [6, 7]. Vastaavasti tupakoinnin väheneminen on nopeutunut sähkösavukkeiden käytön lisääntyessä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa, missä tupakoinnin vaihtamista sähkösavukkeisiin suositellaan myös terveysviranomaisten taholta, jo lähes kaksi miljoonaa tupakoitsijaa on lopettanut tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla. [8]. Samaan aikaan tupakoinnin yleisyys, eli päivittäin tai satunnaisesti tupakoivien osuus väestöstä, on laskenut vuosien 2012-2018 välillä kuusi prosenttiyksikköä määrän oltua sitä ennen vuosia pysähdyksissä kahdenkymmenen prosentin tietämissä.

Vertailun vuoksi esimerkiksi sähkösavukkeiden sääntelyn äärimmilleen kiristäneessä Suomessa tilanne on pitkälti sama kuin Britanniassa vuosikymmentä aiemmin: tupakoitsijoiden määrä on jumittunut paikoilleen päivittäin ja satunnaisesti tupakoivien osuuden väestöstä ollessa vuonna 2018 täsmälleen sama kuin vuosikymmenen alussa, 19%. [9, Liitetaulukko 3, s. 23).

Sähkösavukkeet eivät ole houkutelleet tupakoimattomia nuoria nikotiiniriippuvuuteen

Yleisin jyrkälle sähkösavukesääntelylle esitetty peruste on pelko siitä, että sähkösavukkeet houkuttelisivat uusia käyttäjiä nikotiinituotteiden pariin. Uhkakuva ei kuitenkaan ole osoittanut toteutumisen merkkejä, sillä sähkösavukkeiden käyttö tupakoimattomien nuorten (never-smokers) keskuudessa on pysynyt hyvin vähäisenä. Esimerkiksi edellämainitussa Isossa-Britanniassa — missä sähkösavukenesteiden makuaineita ei ole rajoitettu, nesteille ei ole asetettu valmisteveroa ja sähkösavukkeiden käyttö on sallittu myös tupakointikieltoalueilla — tupakoimattomista nuorista vain 0,1% käyttää sähkösavukkeita viikoittain. [10].

Edellämainitun kaltaisen tutkimusnäytön lisäksi syöväntorjuntasuunnitelmassa on jätetty huomioimatta, että: 

Sähkösavukkeet ja savukkeet ovat täysin erilaisia tuotteita, joten samat sääntelytoimet vaikuttavat niihin aivan eri tavoin ja nimenomaisesti savukkeita suosivalla tavalla

Esimerkiksi makuaineiden rajoittamisessa ns. tupakkamakuun ei ole huomioitu, että sähkösavukkeissa ei ylipäätään pystytä jäljittelemään tupakan makua, joka syntyy sekä tupakanpurusta että sen palamisesta, toisin sanoen tupakansavusta. Sähkösavukkeet eivät sisällä tupakkaa eikä niissä tapahdu palamista, joten ne eivät myöskään tuota tupakansavua vastaavaa makua. 

Tästä johtuen sähkösavukkeissa käytettävien makuaineiden rajoittaminen ”tupakkamakuun” käytännössä rajoittaa makuvaihtoehdot siihen ainoaan makuun, mikä on mahdollista pelkästään poltettaville tupakkatuotteille. Makuainerajoitus toisin sanoen antaa savukkeille ylivertaisen kilpailuedun sähkösavukkeisiin nähden toimien siten tupakointia suosivalla tavalla.

Harm reduction -mallia yhtenä syöpä- ja muiden tupakkasairauksien vähentämisen mahdollisuutena ei voida nykytiedon valossa enää jättää huomiotta

Sähkösavukkeita koskeva tutkimustieto on lisääntynyt huimasti viimeisen viidentoista vuoden aikana vahvistaen toistuvasti ne edellämainitut seikat, että sähkösavukkeet ovat 1) monin verroin tupakointia haitattomampia, 2) nikotiinikorvaustuotteita tehokkaampia tupakoinnin lopettamisessa ja 3) niiden käyttäjäkunta nousee tupakoitsijoiden keskuudesta, toisin sanoen ne syrjäyttävät kaikkein vaarallisinta vaihtoehtoa, tupakointia. 

Myös monet arvovaltaiset tutkimus- ja terveystahot kannattavat jo avoimesti tupakoinnin haittojen vähentämistä vaarattomampien vaihtoehtojen avulla. Näistä mainittakoon esimerkiksi Ison-Britannian, Ranskan, Uuden-Seelannin ja Kanadan terveysministeriöt, Yhdysvaltojen FDA ja lukuisat terveysjärjestöt, kuten Royal College of Physicians, Cancer Research UK, American Association of Public Health Physicians, Canadian Heart and Stroke Association ja monet muut.

Kaikkea tätä tutkimustietoa ja arvovaltaisia asiantuntijanäkemyksiä ei voida enää yksinkertaisesti sivuuttaa menettämättä samalla omaa tieteellistä uskottavuuttaan. Juuri tätä tieteellistä integriteettiä pyydämme Teitä EU-edustajanamme vaatimaan tulevissa syöväntorjuntaohjelmaa koskevissa keskusteluissa. Tupakointia haitattomampien vaihtoehtojen tarjoamaa mahdollisuutta syöpä- ja muun sairastavuuden vähentämiseksi on tarkasteltava objektiivisesti ja tunnettua tietoa tasapuolisesti huomioivalla tavalla. Tämä vaatimus on noussut vahvasti esille myös muun muassa syöväntorjuntaohjelmaa koskevissa julkisissa kuulemisissa [11, 12] ja EU-parlamentissa järjestetyssä asiantuntijapaneelissa [13].

Ennen kaikkea pyydämme huomioimaan aiheen käsittelyssä sen tosiasian, että jokainen toimenpide, joka vaikeuttaa haitattomampien vaihtoehtojen käyttöä savukkeiden sijasta voi vain ylläpitää tupakointia ja siihen liittyviä syöpäsairauksia ja muita vakavia terveyshaittoja.

Ystävällisin terveisin,

Päivi Arffman, FT

Vapers Finland ry


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

 

3 ajatuksia aiheesta “Vetoomus Suomen europarlamentaarikoille harm reduction -mallin huomioimiseksi EU:n syöväntorjuntaohjelmassa

 • Juha Virranheimo

  Tupakoin noin 20 vuotta ja yritin monesti lopettaa tupakointia nikotiinipurkalla ja muilla tuotteilla.
  Vihdoin koitin sähkötupakkaa ja muutamassa kuukaudessa tupakka oli jäänyt kokonaan.
  Nykyinen laki nostaa kynnystä tupakointia lopettaville koittaa sähkösavuketta ja näin parantaa mahdollisuutta onnistua lopettamisessa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet sähkösavukkeen olevan hyvä keino lopettaa tupakointi ja terveellisempi vaihtoehto.

 • Olli

  Aloitin tupakoimisen noin 16 vuotiaana. Melkein kymmenen vuoden jälkeen vedin helposti askin päivässä. Sain ystävältä ehdotuksen kokeilla höyryttelyä (en sitä sähkötupakaksi halua kutsua, sillä tupakalla ei ole mitään tekemistä asian kanssa ja vääristää mistä on oikeasti kyse) ja lopetin samalla tupakoimisen kuin seinään. Alkuun oli totuttelemista, mutta onneksi minua neuvottiin osaavasti Puff-myymälässä ja aloitin aika korkeilla niksamäärillä (16mg/ml) MTL laitteessa ja innostavalla maulla (The Black – Currant, eli salmiakin ja mustaherukan sekoitus, ilman innostavaa makua tuskin olisin onnistunut). Viimeisin tupakkani olikin sinä päivänä kun aloitin höyryttelyn ja nyt olen ollut kolmisen vuotta jo täysin ilman tupakkaa.
  Olin kokeillut nikotiini purukumia, suihketta sekä laastaria, ja kaikki ne yritykset epäonnistuivat, jotkut samana päivänä, jotkut seuraavana, eivät koskaan sen kauempaa, koska eivät korvaa mitään muuta kuin nikotiinin, joka on osoittautunut olemaan vain pieni osa riippuvuutta. Kerran olin ilman apuvälineitä puoli vuotta ilman tupakkaa tuon kymmenen vuoden aikana, mutta lopulta annoin tupakalle periksi koska se jää kummittelemaan jatkuvasti – tuttujen kautta kokemuksen mukaan jopa kolmenkymmenen vuoden jälkeen tekee vielä mieli tupakkaa, vaikkakin se ajan myötä pienenee ja vaihtelee.

  Ainoastaan siis höyryttelyn kanssa onnistuin lopettamaan tupakoinnin, ja sama tarina on toistunut tutuillani, joille olen sitä suositellut eteenpäin. Olen myös höyryttelyn ansiosta itsevarma itseeni, etten enää koskaan koske tupakkaan. Höyryttely hyvin todennäköisesti pelasti henkeni.

 • Kati Kaihlaranta

  Venhempi tytär täytti marraskuussa 2020 6 vuotta. Olen siis n 6 vuotta ollut tupakoimatta (raskaudet ja imetykset tietysti kokonaan ilman). Mies polttamatta 7 vuotta, hän siirtyi sähkötupakkaan, kun aloin odottaa esikoistamme. Molemmat todella pitkän linjan tupakoitsijoita (murrosiästä asti) ja mies poltti määrällisesti paljon, n 2 ns maxi-askia päivässä.

  Meistä kumpikin on yrittänyt lukemattomia kertoja lopettaa. Tutuiksi ovat tulleet laastarit, purkat, pastillit, suihkeet, nuuskankorvikkeet, lääkkeet ja jopa suggestiot. Ainostaan sähkötupakka saa pysymään irti savukkeista. Toivoisin todella, että tätä asiaa tutkittaisiin vielä ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että ennestään tupakoivat lopettavat sähkötupakan avulla. Koskaan en ole vielä nähnyt nuorisoa sähkörööki kädessä, ilman mitään on nykyään suurin osa ja osa polttaa tupakkaa.