Euroopanlaajuinen kuluttajajärjestö julkaisee manifestin miljoonien tupakoinnin lopettaneiden puolesta


● 21 yhdistystä 16:sta Euroopan maasta käsittävä kuluttajajärjestö European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) julkaisi tänään kannanoton tupakointia haitattomampien nikotiinituotteiden käyttäjien oikeuksien puolesta.

● ETHRA peräänkuuluttaa päättäjiä tunnustamaan tupakoinnin haittojen vähentämisen eli tobacco harm reduction -mallin hyödyt terveyspoliittisena toimintatapana.

● Manifesti edustaa 27 miljoonaa ruohonjuuritason kuluttajaa ympäri Eurooppaa, jotka ovat lopettaneet tupakoinnin haitattomampien vaihtoehtojen, kuten sähkösavukkeiden, nuuskan ja lämmitettävien tupakkatuotteiden, avulla.

DUBLIN, 26.5.2020: Tupakointia haitattomammat nikotiinituotteet, kuten sähkösavukkeet ja nuuska, ovat auttaneet miljoonia eurooppalaisia pääsemään eroon tupakoinnista, mutta silti niiden käyttöä on pyritty ehkäisemään tai suoranaisesti estämään eri puolilla Eurooppaa. Kuluttajajärjestö ETHRA:n tänään julkaisemassa manifestissa vaaditaan suhteellisuudentajuista sääntelyä nikotiinituotteille, jotka tarjoavat nikotiinin kuluttajille huomattavasti tupakointia vaarattomamman vaihtoehdon ja mahdollisuuden lopettaa tupakointi niiden avulla.

Tupakoinnin haittojen vähentämisen mallilla tarkoitetaan näyttöön perustuvaa terveyspolitiikkaa ja muuta yhteiskunnallista toimintaa, jonka tavoitteena on vähentää tupakoinnista aiheutuvia terveydellisiä ja/tai yhteiskunnallisia haittavaikutuksia. Haittojen vähentämisen mallissa pyritään edistämään haitattomampien nikotiinituotteiden käyttöä tupakoinnin sijasta ja tuetaan kyseisten tuotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta tupakoinnin lopettamisessa koskevaa tutkimusta.

ETHRA:n 21 jäsenyhdistystä — edustaen miljoonia kuluttajia kuudestatoista maasta — vaativat EU:ta, WHO:ta ja eri maiden hallituksia Euroopassa ja sen ulkopuolella huomioimaan haitattomampia nikotiinituotteita koskevassa sääntelyssä seuraavat perusperiaatteet:

1. Mahdollisuus haittojen vähentämiseen, mukaanlukien tupakoinnin terveyshaittojen vähentäminen, on tunnustettava ihmisoikeudeksi.

2. Haitattomampien nikotiinituotteiden kuluttajat on huomioitava keskeisinä asianosaisina sääntelypolitiikkaa koskevissa neuvotteluissa.

3. Haitattomampia nikotiinituotteita koskevan sääntelyn tulee heijastaa niiden suhteellisia riskejä tupakointiin.

4. Sääntelyssä tulee huomioida, että monipuolisella tuote- ja makuvalikoimalla on ratkaiseva merkitys haitattomampien vaihtoehtojen toimivuudelle tupakoinnin lopettamisessa.

5. Nuorten suojelemiseksi tarkoitettujen sääntelytoimenpiteiden harkinnassa on huomioitava myös niistä aikuisväestölle koituvat haitat.

6. Haitattomampien nikotiinituotteiden verotuksessa on otettava huomioon, että korkea verotaso ehkäisee tupakoinnista vaarattomampiin vaihtoehtoihin siirtymistä.

Tupakoinnin haittojen vähentäminen on tälläkin hetkellä voimakkaiden haasteiden edessä. EU:ssa tehdään parhaillaan tupakkatuotedirektiivin uudelleenarviointia ja WHO:n tupakkapuitesopimuksesta neuvotellaan ensi vuonna Hollannissa. Kuluttajien kannalta uhkakuvana on, että neuvotteluissa päädytään ylimitoitettuun sääntelyyn, joka heikentäisi sitä positiivista kehitystä kohti haitattomampia nikotiinin käyttömuotoja, millä on jo nyt ollut dramaattinen vaikutus miljoonien eurooppalaisten elämään. 

ETHRA:n piirissä kannetaan huolta siitä, että erilaisia rajoituksia — esimerkiksi viime aikoina paljon puheena olleita makuainerajoituksia — asetetaan puhtaasti ideologisen vastustuksen tai yksipuolisen, ”rusinat pullasta” -tyyppisesti valikoituneen tutkimustiedon pohjalta.

— Päättäjien tulee tiedostaa haitattomampien nikotiinituotteiden valtava hyötypotentiaali niiden houkutellessa tupakoitsijoita eroon poltettavista tupakkatuotteista, toteaa Rob de Lange ETHRA:n hollantilaisesta jäsenseura ACVODA:sta. — Tupakointiluvut ovat romahtaneet maissa, joissa vaihtoehtoisia nikotiinituotteita säännellään hienovaraisesti, mutta silti kuluttajat joutuvat jatkuvasti taistelemaan terveysjärjestöjä vastaan, jotka näyttäisivät suosivan huonosti perusteltua varovaisuuperiaatetta, jolla ainoastaan ylläpidetään tupakointia ja suojellaan kaikkein haitallisimpien nikotiinituotteiden, poltettavien savukkeiden, markkina-asemaa.

— Tupakoinnin haittojen vähentämisen -malli on ollut ennennäkemätön menestystarina sitä suosineissa Euroopan maissa. Silti EU ja WHO näyttäisivät haluavan kääntää kelloa taaksepäin ja saattaa voimaan tiukkoja ja huonosti suunniteltuja rajoituksia tuotteille, jotka pelastavat ihmishenkiä, toteaa puolestaan Peter Stigaard tanskalaisesta kuluttajajärjestö DADAFO:sta.

Haitattomampien nikotiinituotteiden kuluttajakuntaa (27 milj.) koskeva arvio: ECigIntelligence/TobaccoIntelligence. Todellinen luku on todennäköisesti huomattavasti tätä korkeampi, sillä savuttomien tupakkatuotteiden kulutusta koskevat tiedot ovat peräisin tutkimuksesta (Leon et al 2016), missä käytetty data on peräisin vuodelta 2010 ja kattaa vain 17 maata.

Lehdistötiedote alkuperäiskielellä (englanti)

ETHRA-manifesti 14 kielellä

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *