Tutkijat: Yhdysvaltojen keuhkotautitapauksista vaarallisen harhaanjohtavaa uutisointia — ongelma yleinen myös Suomessa


Yhdysvalloissa viime kesän lopulla äkillisesti puhjenneiden keuhkosairauksien aiheuttajana puhutaan medioissa usein yksioikoisesti ”sähkötupakasta”.

Uutisointitavan ongelma on, että sairaustapausten syypää ei ole sähkötupakka — joka on pelkkä annosteluväline — vaan sairastumiset ovat alusta asti keskittyneet laittomilla huumemarkkinoilla levinneisiin huonolaatuisiin kannabisnesteisiin. Sairastumisten keskiössä ovat olleet erityisesti E-vitamiiniasetaatilla jatketut nesteseokset.

Sen sijaan tavanomaisista, yleisesti myytävistä sähkösavukenesteistä ei ole löydetty E-vitamiiniasetaattia tai muitakaan kyseisen kaltaisiin keuhko-oireisiin viittaavia haitallisia aineita tai epäpuhtauksia.

Sairastumisia ei myöskään ole missään vaiheessa liitetty mihinkään yleisessä myynnissä olevaan sähkösavuketuotteeseen. Laittomilta huumemarkkinoilta sitä vastoin on noussut esiin useampiakin sairaustapausten yhteydessä toistuvia ”tuotemerkkejä”. Näistä yleisimpiä ovat Dank Vapes -merkin alla myydyt laittomat kannabistuotteet. Muita usein toistuvia nimikkeitä ovat TKO-, Rove- ja Smart Cart -merkillä kulkevat kannabisnesteet.

Sairaustapausten lähtökohtana näyttäisi olevan rikollispiireissä viime vuoden aikana yleistynyt tapa jatkaa kannabisnesteitä nesteen viskositeettia lisäävällä E-vitamiiniasetaatilla. Tarkoituksena on harhauttaa ostajia laimentamalla nesteen THC-pitoisuutta (THC on kannabiksen vaikuttava ainesosa) ohentamatta sen koostumusta, minkä perusteella nesteen laatua yleisesti arvioidaan.

Sairaustapausten yhteys laittomiin huumemarkkinoihin näkyy myös siinä, että sairastumisia on esiintynyt kymmenkertaisesti enemmän niissä osavaltioissa, joissa kannabiksen myynti on kiellettyä verrattuna niihin osavaltioihin, joissa se on sallittua.

Asian yhteydessä onkin syytä korostaa, että sairastumisten takana ei ole kannabis itsessään vaan laittomilla markkinoilla liikkuvat epämääräiset nesteseokset.

Ylimalkainen uutisointi erittäin vakavasta, nopeasti hengenvaarallisia keuhko-oireita aiheuttavasta terveysriskistä on saanut alusta asti osakseen voimakasta kritiikkiä. Voidaankin kysyä, puhuisivatko toimittajat esimerkiksi ”injektioneuloista” heroiinikuolemien aiheuttajana ja mainitsematta heroiinia lainkaan?

Juuri näin keuhkotautitapauksia koskevassa uutisoinnissa on kuitenkin hyvin usein toimittu, myös suomalaismedioissa jopa aivan viime aikoina. Esimerkiksi tämän kuun Helsingin Sanomissa ja Seura-lehdessä puhutaan keuhkotautitapauksista ympäripyöreästi ”sähkötupakkaan” liittyvänä ongelmana mainitsematta sanallakaan sairastumisten pääasiallista riskitekijää, laittomia THC-nesteitä.

Samaan aikaan juuri tämänkaltaisen uutisoinnin ongelmia ruodittiin Drug and Alcohol Review -tiedejulkaisun tuoreessa pääkirjoituksessaMiscommunication about the causes of the US outbreak of lung diseases in vapers by public health authorities and the media”. 

Kirjoituksen takaa löytyy australialainen tutkijaryhmä Queenslandin yliopistosta.

Artikkelin mukaan medioiden epämääräinen uutisointi ”sähkötupakasta” sairastumisten syypäänä on yleisöä vaarallisella tavalla harhaanjohtavaa misinformaatiota. 

— Jättämällä mainitsematta laittomien kannabisnesteiden osuuden sairastumisiin suurelta yleisöltä pidätetään kriittistä informaatiota siitä, kuinka kyseisiä sairastumisia voitaisiin välttää, tutkijat toteavat. Monilta sairaustapauksilta olisi saatettu välttyä kokonaan, jos keskeisimmästä terveysriskistä olisi alusta asti levitetty asianmukaista ja ajantasaista tietoa. 

Tutkijoiden mukaan olikin viimeistään syyskuusta lähtien epätodennäköistä, että sairastumiset olisivat aiheutuneet yleisesti myytävistä sähkösavuketuotteista. Jo tapausten yhtäkkinen ilmaantuminen ja rajoittuminen yhteen maahan viittasivat siihen, että kyse ei ollut tavallisista sähkösavukenesteistä, joita oli käytetty jo yli kymmenen vuoden ajan eri puolilla maailmaa ilman vastaavanlaisia ongelmia.

Koska kyse on äkillisesti puhjenneesta akuutista sairaudesta, myös selitystä tulee etsiä lähiaikoina tapahtuneista muutoksista höyrystettävien tuotteiden käytössä ja tarjonnassa. Australialaistutkijoiden mukaan tällaisia muutoksia ovat olleet höyrystettävien THC-tuotteiden yleistyminen kannabiksen käyttömuotona ja niiden myynnin voimakas leviäminen laittomille huumemarkkinoille. Tätä nykyä höyrystettävät kannabistuotteet muodostavat jo yli viidenneksen Yhdysvaltojen kannabismarkkinoista. 

Kuten edellä on jo todettu, myös E-vitamiiniasetaatin käyttö laittomissa kannabisnesteissä alkoi yleistyä viime vuoden ja etenkin kesän aikana, toisin sanoen juuri sairaustapausten puhkeamisajankohtaan.

Kuva: Keuhkotautitapausten nopea ilmaantuminen ja laantuminen kertovat jo itsessään, että kyse ei ole jo pitkään käytetyistä tavanomaisista sähkösavukenesteistä.

Sekä FDA että CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ovatkin jo syyskuusta lähtien kehottaneet välttämään erityisesti höyrystettäviä kannabistuotteita ja karttamaan kaikkien höyrystettävien tuotteiden, myös nikotiininesteiden, hankkimista laittomilta markkinoilta ja muista epäilyttävistä lähteistä.

CDC kuitenkin jatkoi pitkään FDA:ta epämääräisemmällä linjalla painottaen laittomien kannabistuotteiden osuutta mutta kehottaen välttämään ”sähkösavukkeiden” käyttöä yleisestikin ottaen. FDA:n tiedotteissa vastaavaa suositusta ei ole esiintynyt missään vaiheessa.

Medioissa on usein poikettu radikaalisti molempien viranomaistahojen tiedonannoista jättämällä keskeisintä riskitekijää, laittomia kannabisnesteitä, koskeva tieto kokonaan pois. 

Uutisoinnista on myös tyypillisesti tiputettu sekä CDC:n että FDA:n tiedotteisiin alusta lähtien sisältynyt huomio, että sähkösavukkeiden avulla tupakoinnin lopettaneiden ei tule palata takaisin tupakointiin.

Näin olennaisen terveysinformaation poisjättämiselle ei ole löydettävissä mitään rationaalista perustetta. Viranomaistiedotteista ja sairaustapauksia koskevista tutkimuksista on alusta asti käynyt selvästi ilmi, että ehdoton enemmistö, vähintään 82-94%, tapauksista yhdistyy kannabisnesteiden käyttöön.

Täyttä sadan prosentin varmuutta asiassa on turha odottaa — kuten epidemiologisessa tutkimuksessa ylipäätäänkään — koska potilaiden itseraportointi on osoittautunut epäluotettavaksi eikä kaikkia tapauksia voida varmentaa potilaista otetuilla näyteillä. 

Niissä tapauksissa, joissa näytteitä on otettu, on nimittäin paljastunut, että monet  potilaista, jotka alunperin olivat kieltäneet käyttäneensä kannabista, olivat sitä tosiasiassa käyttäneet, mutta peitelleet sitä sosiaalisen stigman tai laillisten jälkiseuraamusten pelossa.

— Voi hyvin ilmetä, että on vain kahdenlaisia ihmisiä, jotka sairastuvat tähän tautiin: ne, jotka ovat höyrytelleet THC:tä ja ne, jotka eivät myönnä sitä, totesi pulmonologi Scott Aberegg Utahin yliopistosta viime joulukuussa. Aberegg oli siihen mennessä hoitanut itse yli kolmeakymmentä höyryttelyyn liittyvistä keuhkotautitapauksista.

Esimerkiksi The New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 94% potilaista oli joko raportoinut käyttäneensä kannabista tai siitä löydettiin jälkiä heistä otetuissa keuhkonäytteissä — myös niiltä yhdeksältä potilaalla yhdestätoista, jotka olivat ilmoittaneet käyttäneensä ”vain nikotiinia”. 

Kannabiksen käytön mahdollisuus ei ole poissuljettu loppujen kahdenkaan osalta, sillä CDC:n mukaan kannabiksen käyttö ei välttämättä enää näy jälkikäteen otetuissa keuhkonäytteissä.

Myös esimerkiksi marraskuussa 29 potilaan keuhkonäytteistä tehdyssä analyysissä kaikki näytteet sisälsivät E-vitamiiniasetaattia ja useimmat kannabista — mukaanlukien kolme potilasta, jotka olivat alunperin kiistäneet sitä käyttäneensä. 

E-vitamiiniasetaatin löytymisen kaikista näytteistä voidaan käytännössä katsoa paljastaneen jokaisen potilaista käyttäneen kannabista, sillä E-vitamiiniasetaatin ainoa tunnettu käyttötarkoitus höyryketuotteissa on kannabisnesteiden THC-pitoisuuden alentaminen muuttamatta olennaisesti nesteen koostumusta.

Tavanomaisissa sähkösavuketuotteissa kyseistä ainetta ei käytetä eikä siihen ole mitään syytäkään. Tavanomaiset sähkösavukkeissa käytettävät nikotiini- ja makunesteet ovat vesiliukoisia — mitä E-vitamiiniasetaatti ei ole — ja jo lähtökohtaisesti THC-nesteitä ohuempia. Niissä ei siis ole tarvetta käyttää E-vitamiiniasetaatin kaltaisia jatkeaineita paksuntamaan nestettä ”laadun takeeksi”. 

Sen käyttö olisi myös taloudellisesti tappiollista, koska E-vitamiiniasetaatti on sähkösavukenesteissä tavanomaisesti käytettyjä pohjanesteitä kalliimpaa.

Ympäripyöreällä uutisoinnilla akuutista terveysriskistä on useita mahdollisia haittavaikutuksia. Kuten edellä on todettu, suuri yleisö ei osaa välttää vaaratekijöitä, jos sille ei kerrota, mitä ne ovat. Lisäksi harhaanjohtava kirjoittelu ”sähkötupakasta” sairastumisten syynä saattaa pelotella sähkötupakoitsijoita palaamaan takaisin tupakointiin tai saada tupakoitsijat jatkamaan tupakointia sähkösavukkeisiin siirtymisen sijasta.   

Epämääräisellä uutisoinnilla ”sähkötupakasta” ei myöskään tavoiteta varsinaista riskiryhmää, kannabiksen käyttäjiä. Viime syksyn mittaan onkin käynyt ilmi, että monet kannabiksen käyttäjistä eivät olleet edes ymmärtäneet uutisoinnin koskeneen heitä, koska he eivät miellä itseään sähkötupakoitsijoiksi. 

Tämä on ymmärrettävää, sillä kannabiksen höyrystämisellä ei ole paljonkaan tekemistä tavanomaisen sähkötupakoinnin kanssa. Kyseiseen tarkoitukseen on omat nesteensä ja laitteensa, joita ei yleisesti kutsuta sähkötupakaksi tai -savukkeeksi (e-cigarette) vaan omilla nimityksillään (esim. ”vape pen”, ”THC pen”, ”dab pen”). 

Muun muassa FDA:n edellinen johtaja Scott Gottlieb onkin toistuvasti kritisoinut keuhkotautitapauksiin liittyvää tiedotusta ja uutisointia kuluttajia harhaanjohtavasta terminologiasta. 

— Jos tuote sisältää THC:tä, se ei ole sähkösavuke. Sähkösavuke on termi, jolla kuvataan tupakkasääntelyn alaisia, nikotiinia elimistöön välittäviä tuotteita. THC:n höyrystämiseen tarkoitetut tuotteet ovat liittovaltion laissa kiellettyjä tuotteita, eivät sähkösavukkeita, kiteyttää Gottlieb Twitter-tilillään. — Nimityksillä on tarkoitus auttaa kuluttajia tunnistamaan, mitkä tuotteet aiheuttavat minkäkinlaisia riskejä. Juuri tätä varten meillä ylipäätään on olemassa nimityssysteemi.

Tässä kuussa myös CDC poisti tiedotteestaan kehotuksen välttää sähkösavukkeiden käyttöä yleisesti ottaen. Jäljelle on jätetty pysyväluonteiset perusohjeet: nuoria, tupakoimattomia ja raskaana olevia kehotetaan pysymään erossa sähkösavukkeista ja tupakoinnin lopettamiseen suositellaan FDA:n hyväksymiä vieroitustuotteita.

Jäljelle on jäänyt myös kehotus, että sähkösavukkeita tupakoinnin vaihtoehtona käyttävien aikuisten ei tule palata takaisin tupakointiin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *