Juhani Orelma


Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamiseksi (he 219/2016)

Yhdistyksen asiantuntijalausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien Hallituksen Esitystä 216 / 2016, joka on valiokunnan käsittelyssä 7.12.2016. Sähkösavukelaitteissa käytettävien säiliöiden tilavuutta koskevat rajoitukset (24§) Kyseisen rajoituksen säätämisessä on puutteellisesti tarkasteltu sen oikeasuhtaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Rajoituksen tarkoituksena on estää hengenvaarallisen nikotiiniyliannostuksen saantia suun kautta nautittuna. Lähtökohtaisesti suun kautta annostellun nikotiiniannoksen hengenvaarallisuus on kuitenkin […]


Sähkösavukkeista on apua tupakoinnin lopettamisessa 1

Kansainvälinen tutkimusjärjestö Cochrane on päivittänyt arvionsa sähkösavukkeista ja tällä kertaa tarkasteli lopettamisen lisäksi myös sivuvaikutuksia. Arvioinnin johtopäätös on selkeä: ”Sähkösavukkeet voivat auttaa tupakoitsijoita lopettamaan tupakoinnin, eivätkä mukana olleet tutkimukset löytäneet yhtään merkittäviä sivuvaikutuksia liittyen käyttöön kahteen vuoteen asti.” Satunnaistettujen vertailutkimuksien vähyydestä johtuen arviossa ei voitu todeta onko sähkösavuke tehokkaampi lopetuskeino kuin […]


Oikaisupyyntö Ilta-Sanomien tupakkalakiartikkeliin 2

PÄIVITYS: Ilta-Sanomat on 15.8.2016 klo 19.00 lisännyt artikkelinsa loppuun: ”Uutista korjattu kello 19.00: Kohtia 2, 4, 6 ja 10 muotoiltu uudestaan.” Hei! Huomauttaisin muutamasta asiavirheestä julkaisemassanne artikkelissa tupakkalaista http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001240074.html: ”Tupakkatuotedirektiivissä ei Haran mukaan ole mitään valmista listaa siitä, millaisia tunnusomaiset maut ovat. Jos tupakkayhtiön kanssa tulee epäselvyyttä siitä, onko jokin […]


Tullin ja Valviran virheellinen kanta etämyynnistä 6

PÄIVITYS 17.08.2016 klo 11:30: Olemme saaneet tiedon Sosiaali- ja terveysministeriöltä, että lakia tullaan korjaamaan pikaisesti lainmuutoksella, niin että siellä myös todetaan että tullin tulee palauttaa takavarikoidut lähetykset. Valtioneuvosto käsittelee lakimuutosta 1.9. jonka jälkeen se menee eduskuntaan, STM lupasi edesauttaa asiaa että se käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti. He myös uskoivat, että tulli ymmärtää nyt […]


Tapahtumien järjestäminen uuden tupakkalain alla 4

Uusi tupakkalaki luo suuria rajoitteita tapahtumajärjestämiselle, sekä erityisesti kauppiaiden osallistumiselle. Kieltojen tulkintoja on tarkistettu Valviralta, mutta ihan kaikesta ei ole vielä varmuutta. Höyryttely sisätiloissa on kielletty, paitsi tupakointitilassa. Tilan omistaja ei voi päättää antaa lupaa, ellei tilassa asuta. Esilläpitokielto: Sähkösavukkeita, niiden osia, nikotiininesteitä ja nikotiinittomia nesteitä tai näiden tavaramerkkejä ei saa pitää […]


Suomen uusi tupakkalaki vahvistettu 27

29.06.2016 vahvistettiin Suomen uusi tupakkalaki ja se astuu voimaan 15.8.2016.   Laista tarkemmin sekä STM:n tiedote. Vahvistamisen yhteydessä jätettiin huomioimatta kuitenkin voimaantulon myöhästymisen vaikutukset kokonaan ja vaarana on, että sähkösavukkeen käyttäjät jäävät tyhjän päälle tammi-helmikuussa. Direktiivi vaatii ennakkoilmoituksen markkinoille asetettavista tuotteista kuusi kuukautta ennen markkinoille asettamista. Koska Suomen markkinoilla ei ole tällä […]


Haittojen vähentäminen kansainvälisessä tupakkapuitesopimuksessa 1

17.-18.06.2016 järjestettiin Puolan Varsovassa kansainvälinen Global Forum on Nicotine, jonka aikana asiantuntijakeskusteluissa tuli esiin tupakkapuitesopimuksen periaatteet ja erityisesti niihin sisältyvän haittojen vähentämisen periaatetta noudattavien tuotteiden huomiotta jättäminen.   Vuonna 2003 valmistui Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälinen tupakkapuitesopimus ja se tuli voimaan Suomessa vuonna 2005. Tällä hetkellä sen on hyväksynyt 180:n maan hallitukset. Puitesopimus […]


Uusi tupakkalaki ja sähkösavukkeet 30

Valiokunnat ovat nyt julkaisseet omat mietintönsä uudesta tupakkalaista, eikä sen sisältöön ehdotettu varsinaisesti mitään muutoksia. Eduskunta päättänee asiasta kesäkuun aikana ja laki luultavasti astuu voimaan samana päivänä kun siitä on äänestetty mutta varsinaista aikataulua täysistunnon käsittelylle ei vielä ole. Lain sisältö on kuitenkin tässä vaiheessa luultavasti varmistunut siinä määrin, että […]


Hallituksen esitys uudeksi tupakkalaiksi julkistettu 12

Hallituksen esitys on julkistettu 25.02.2016 ja se löytyy kokonaisuudessaan täältä. Pieniä muutoksia alkuperäiseen esitykseen on tullut ja sitä käymme parhaillaan yksityiskohtaisesti läpi. Tarkan selvityksen sähkösavukkeiden sääntelystä julkaisemme myöhemmin. Sähkösavukerajoitukset ovat pysyneet lähes ennallaan: olennaisin muutos lienee se, että täysi makuainekielto on poistettu Euroopan Komission kehoituksesta mutta sen sijaan siinä ehdotetaan kiellettävän […]


Tiedote: Kansalaisten huoli omasta terveydestään 2

Kansanedustajat ovat saaneet runsaasti kansalaispalautetta koskien sähkösavukkeiden kohtelua uudessa tupakkalaissa. On jopa epäilty, että kyse on maksetusta kampanjasta. Tämä ei pidä paikkaansa,sillä kyse on vain siitä, että kansalaisilla on huoli omasta terveydestään. Tyypillinen sähkösavukkeen käyttäjä on entinen tupakoitsija, joka kokeiltuaan jokseenkin kaikkia muita mahdollisia tapoja lopettaa tupakointi, on onnistunut korvaamaan […]


Call to Action: Tupakkalain käsittely lähestyy! 10

Uuden tupakkalain julkistaminen ja käsittely lähestyy, vielä on mahdollisuus ottaa kantaa, jotta saat mielipiteesi kuuluviin kun asiaa käsitellään. Höyryttely-yhteisöissä on kiertänyt listaa kansanedustajien sähköpostiosoitteista, jotka voi suoraan kopioida ja lähettää omalle kansanedustajille tai kaikille kerralla kommenttia. Lisäämme osoitteet tämän artikkelin loppuun, jolloin listan jakamisesta tulee helpompaa. Kirjoittaessasi muista ennenkaikkea asiallisuus! […]


Sähköposti Haataiselle (sdp), esiintyminen Huomenta Suomessa 1

Huomenta Suomi 9.2. käsitteli uutta tupakkalakia ja erityisesti nuuskaa sekä sähkösavukkeita. Vastineeksi kirjoitimme haastateltavana olleelle Tuula Haataiselle sähköpostia. Tervehdys! Katselen tässä tallennusta Huomenta Suomen lähetyksestä, jossa keskusteltiin uudesta tupakkalaista ja haluaisin korjata hieman räikeitä asiavirheitä. – Sähkösavukkeet eivät ole tupakkateollisuuden tuote, vaan hyvin pitkälti käyttäjälähtöinen ala joka koostuu suurimmaksi osaksi itsenäisistä […]


Yhdistyksen infojulkaisu, ”Tietoa sähkösavukkeista” 5

Uuden tupakkalain käsittely lähestyy ja eduskunnan lähetekeskustelu aiheesta pidetään todennäköisesti helmikuun aikana. Tätä silmälläpitäen yhdistyksen toimitus on koonnut ytimekästä tietoa jaettavaksi kaikille kansanedustajille, sekä suurimmille mediatoimijoille. Paperiversiot toimitetaan eduskuntatalolle henkilökohtaisesti sekä medialle postitse 3.2.2016. Mahdollisuuksien mukaan yritämme saada lehtisen näkyville mahdollisimman laajasti. Sähköinen, vapaasti jaettavissa oleva versio löytyy osoitteesta: http://vapers.fi/tietoa_sahkosavukkeista.pdf  


Tutkimus: Sähkösavukkeet ja tupakoinnin lopettaminen, meta-analyysi

Jonkin verran kohua on taas syntynyt Yhdysvalloissa julkaistusta artikkelista[1], joka mahtipontisesti väittää, että sähkösavukkeet haittaavat tupakoinnin lopetusta hurjalla 28 %:lla. Suurin kohu tällä kertaa tosin ei johtunut tuloksesta vaan siitä, miten tämä meta-analyysi on suoritettu. Pähkinänkuoressa alan ammattilaiset ovat todenneet mm. seuraavaa[2]: ”Tämän tutkimuksen julkaisu edustaa suurta epäonnistumista lehden vertaisarviointijärjestelmässä.” […]


Harvard ja sängyn alla piilevät möröt

Harvardin yliopistossa julkaistussa tutkimuksessa (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26642857) todettiin 51 testatusta sähkösavukenesteestä 47 sisältävän mahdollisesti haitallisia kemikaaleja (diasetyyli, asetoiini, asetyyli propionyyli). Kyseiset aineet voivat olla suurissa määrissä haitallisia keuhkoille, joten tästä syystä niiden käyttöä tulisi välttää nesteiden valmistuksessa. Tutkimuksessa ja etenkin sitä seuranneessa uutisoinnissa jätettiin kuitenkin muutama erittäin olennainen tieto kertomatta. Tutkimus ei […]


Vastine sähkösavukkeita koskevaan mielipidekirjoitukseen: THL ja perusteettomat väitteet 6

THL julkaisi kirjoituksen koskien Englannin terveysviraston (Public Health England) laatimaa raporttia sähkösavukkeista [1]. Lausunnossa väitettiin monia asioita, joista osa oli jopa täysin virheellisiä ja suurin osa vailla minkäänlaista näyttöä. Koska kirjoittaja ei tarjoa todisteita mistään väitteistään, niiden todenmukaisuus jää täysin arvailujen varaan. Oli kuinka lääkäri tahansa, pelkkä retoriikka ei ole […]


Tutkimus: Tuettu sähkösavukkeen käyttö on tehokas tapa lopettaa tupakointi

Italiassa järjestetystä tutkimuksesta saatiin vahvoja todisteita siitä, että sähkösavuke on erittäin tehokas keino lopettaa tupakointi kun se yhdistetään asianmukaiseen neuvontaan. Kaikki osallistujat olivat tupakoitsijoita, jotka eivät halunneet lopettaa polttamista, eivät olleet kokeilleet tupakoinninlopettamisohjelmia tai olivat kieltäytyneet niistä. Tutkimukseen osallistuville annettiin kaksi sähkösavuketta (AVATAR-laite, 550 mAh/3.9 V akku, cartomizer 2,2 ohm lämpövastuksella, […]


Lähdekritiikkiä, Tieteen Kuvalehti? 1

Oikaisupyyntö 11.06.2015 julkaistuun artikkeliin http://tieku.fi/ihminen/terveys/sahkosavuke-keuhkot-eivat-pida-sahkosavukkeesta Teksti sisältää räikeitä virheitä: Sähkösavuke ei muodosta savua, vaan aerosolin. Tekstistä puuttuu lähde käytännössä kokonaan. Tutkimukseen kohdistuvaa kritiikkiä ei ole otettu lainkaan huomioon Mitä itse tutkimukseen tulee, sen tulokset ovat vähintäänkin epäpäteviä koska niissä käytetty käytetyt metodit ovat täysin epärealistisia. http://www.plosone.org/annotation/listThread.action?root=85496 http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/192-ecig-mice Ei ole myöskään […]


Kuinka monta ihmistä olemme valmiita uhraamaan hiljaisuudella?

EU:n tuleva tupakkadirektiivi sisältää monenlaisia rajoituksia höyrystimien käyttöön, säiliön kokorajoituksista vaatimukseen tasaisesta nikotiinin annostelusta. Kaikilla näistä on suuret vaikutukset höyrystimien tehokkuuteen ja mielekkyyteen vaihtoehtona poltettavalle tupakalle. Direktiivi käytännössä kieltää viime vuosien tuotekehityksen tulokset ja markkinoille jäisi ainoastaan heikkotehoista vanhentunutta tekniikkaa. Konsulttiyritys London Economics otti niistä esimerkikseen mahdollisesti haitallisimman, eli rajoituksen […]