Tutkimus: Sähkösavukkeet ja tupakoinnin lopettaminen, meta-analyysi


Jonkin verran kohua on taas syntynyt Yhdysvalloissa julkaistusta artikkelista[1], joka mahtipontisesti väittää, että sähkösavukkeet haittaavat tupakoinnin lopetusta hurjalla 28 %:lla.

Suurin kohu tällä kertaa tosin ei johtunut tuloksesta vaan siitä, miten tämä meta-analyysi on suoritettu. Pähkinänkuoressa alan ammattilaiset ovat todenneet mm. seuraavaa[2]:

”Tämän tutkimuksen julkaisu edustaa suurta epäonnistumista lehden vertaisarviointijärjestelmässä.”

  • Prof. Robert West

“Mielestäni tämä katsaus on törkeällä tavalla harhaanjohtava.”

  • Prof. Peter Hajek

”Tämä katsaus ei ole tieteellinen.”

  • Prof. Ann McNeill

Ja niin edelleen.  Myös alan asiantuntija Carl V Philips on analysoinut artikkelia hyvin laajasti, josta selviävät sen kriittiset virheet [3,4,5].

Suurimpana epäonnistumisena on pidettävä sitä, että julkaisuissa yhdistettiin tiedot tutkimuksista, jotka eivät ole yhteensopivia keskenään. Tutkimuksia, joissa mitataan eri asioita eri tavalla, voi toki verrata keskenään ja saada aikaiseksi päätelmiä, mutta niitä yhdistämällä ei ole mahdollista saada merkityksellistä keskiarvoa aikaiseksi, koska kyseessä on klassinen virhe: verrataan omenoita appelsiineihin.

Tutkimuksien siis pitäisi olla hyvin samankaltaisia, että niistä saatu keskiarvo olisi pätevä.

Tässä lainaus itse julkaisusta:

”15 meta-analyysiin sisällytetystä tutkimuksesta oli pitkittäisiä kohorttitutkimuksia (kymmenen arvioi sähkösavukkeen käytön lähtötilannetta, viisi vain seurannassa), kolme oli poikittaistutkimuksia ja kaksi kliinisiä tutkimuksia.”

Pitkittäinen kohorttitutkimus seuraa samaa ihmisjoukkoa pitkällä aikavälillä, poikittaistutkimus kerää tietoa kerran ja kliininen tutkimus eroaa lähtökohtaisesti kahdesta edellisestä vielä enemmän, koska kyseessä on etukäteen suunniteltu koe eikä siinä vain seurata mitä ihmiset tekevät itsenäisesti.

Vuonna 2014 suoritettiin myös vastaava analyysi Cochrane Collaborationin toimesta[6], minkä arvion mukaan todisteita ei ole olemassa siitä, että sähkösavukkeet haittaisivat tupakoinnin lopettamista. Päinvastoin tässä julkaisussa arvioitiin, että sähkösavukkeet auttavat lopettamaan tupakoinnin. Cochrane Collaboration on järjestö, joka mm. julkaisee meta-analyysien suorittamisen ohjeet.

Myös joidenkin mukaan otettujen tutkimuksien sisältö on kyseenalaista:

”Tutkimuksiin, joiden esitettiin osoittavan, että sähkösavukkeen käyttö ei auta lopettamaan tupakointia, värvättiin vain ihmisiä, jotka olivat sillä hetkellä tupakoitsijoita ja kysyttiin olivatko he kokeilleet sähkösavukkeita aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisiä, jotka olivat kokeilleet sähkösavukkeita ja lopettaneet tupakoinnin ei sisällytetty tutkimuksiin.”

  • Prof. Peter Hajek[2]

Hyvin suurta epäilystä pitäisi nostattaa myös se, että tulos ei vastaa todellisuutta. Esimerkiksi Iso-Britanniassa suoritettava Smoking Toolkit Study[7] arvioi, että sähkösavukkeen käyttäminen parantaa lopetusyrityksen onnistumismahdollisuuksia noin 50 % verrattuna yrityksiin korvaushoidolla. Tästä voitiin päätellä, että jos sähkösavukkeita ei olisi ollut saatavilla, onnistuneita tupakoinnin lopettajia vuonna 2014 olisi ollut noin 20 340 vähemmän. Lukuja saataisiin mahdollisesti huomattavasti paremmiksi neuvontaa lisäämällä.

Euroopan tasolla taas on todettu, että sähkösavukkeita käyttävistä joka kolmas on lopettanut tupakoinnin [8], kun taas yleisesti arvioidaan, että ilman apukeinoja onnistuu lopettamaan vain alle joka kymmenes.

 

[1] http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(15)00521-4/fulltext

[2] http://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-meta-analysis-looking-at-e-cigarette-use-and-smoking-cessation/

[3] http://antithrlies.com/2016/01/14/the-bright-side-of-new-glantz-meta-analysis-at-least-he-left-aerospace-engineering/

[4] http://antithrlies.com/2016/01/15/glantz-responds-to-his-other-critics-helping-make-my-point/

[5] http://antithrlies.com/2016/01/17/sunday-science-lesson-what-is-meta-analysis-and-why-was-glantzs-inherently-junk/

[6] http://www.cochrane.org/CD010216/TOBACCO_can-electronic-cigarettes-help-people-stop-smoking-or-reduce-the-amount-they-smoke-and-are-they-safe-to-use-for-this-purpose

[7] http://www.smokinginengland.info/sts-documents/

[8] https://www.youtube.com/watch?v=XxOoZ_79Txo

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *