Vapers Finland ry:n kirje kansanedustajille 4


Yhdistys lähetti kansanedustajille 10.6.2016 seuraavan vetoomuksen oikeasuhtaisen ja tutkimusnäyttöön nojaavan sähkösavukesääntelyn puolesta.

 

Otamme yhteyttä uuden tupakkalain myötä valmisteilla olevan sähkösavukesääntelyn johdosta. Päädyimme suoraan yhteydenottoon, koska julkisuudessa esille pääsevät käytännössä vain lakiesitystä valmistelevat ja sitä tukevat tahot. Mielestämme tämä ei edusta avointa keskustelua kansanterveydellisesti tärkeästä lakiesityksestä, sillä myös nykyistä lakiehdotusta haastavia asiantuntijanäkemyksiä esiintyy maailmalla runsain mitoin.

Viimeisimpänä mainittakoon Royal College of Physicians’n huhtikuussa julkistama laaja sähkösavukeraportti ”Nicotine without smoke: tobacco harm reduction”. RCP on kansainvälisesti arvostettu lääketieteen asiantuntijataho, joka tunnetaan mm. vuonna 1962 julkaisemastaan käänteentekevästä tupakkaraportista (”Smoking and Health”), jota pidetään nykyaikaisen tupakkapolitiikan lähtölaukauksena.

Nyt RCP siis julkaisi vastaavan raportin sähkösavukkeista. Raportin mukaan sähkösavukkeet ovat nikotiinikorvaustuotteita suositumpi ja tehokkaampi tupakoinnin lopettamiskeino. Terveysriskien arvioidaan olevan korkeintaan viisi prosenttia tupakoinnin terveysriskeistä ja voivan olla merkittävästi sitäkin alhaisemmat. Tupakoimattomien keskuudessa esiintyneet sähkösavukekokeilut eivät ole johtaneet tupakointiin tai sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. Sähkösavukkeilla ei siis ole ns. porttivaikutusta: käyttäjäkunta rajoittuu lähes täysin ennen sähkösavukkeiden käyttöä tupakoineisiin, joiden pääasiallinen syy sähkösavukkeiden käyttöön on tupakoinnin lopettaminen ja tupakoinnin terveyshaittojen vähentäminen.

Näistä syistä johtuen Royal College of Physicians suosittelee terveysalan toimijoita kannustamaan tupakoitsijoita vaihtamaan tupakasta sähkösavukkeisiin. Sähkösavukkeisiin kohdistuvan sääntelyn tulee olla hienovaraista ja tasapainotettua eikä se saa ehkäistä tuotekehitystä ja sähkösavukkeiden käyttöä tupakointia korvaavana tuotteena.

Huhtikuussa julkistettiin myös Ranskan terveysministeriön asiantuntijakuulemiseen perustuva raportti, jossa sähkösavukkeet tunnustetaan tupakoinnin haittoja merkittävästi vähentäväksi tuotteeksi ja varoitetaan EU-tupakkatuotedirektiivistä aiheutuvan ylisääntelyn riskeistä.

Suomessa sen sijaan sähkösavukkeille on esitetty vielä tupakkatuotedirektiiviäkin huomattavasti ankarampaa kansallista lisäsääntelyä. Suomen linjaus poikkeaa jyrkästi myös Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n vastikään julkistamasta sääntelymallista: sen enempää EU kuin FDA:kaan eivät esimerkiksi kiellä sähkösavukkeiden etämyyntiä tai rajoita sähkösavukkeissa käytettäviä makuaineita.

Pyydämmekin huomioimaan, että etämyyntikielto ja makuainerajoitukset suosivat epäsuhtaisesti kaikkein vaarallisimman vaihtoehdon asemaa vaarattomampaan vaihtoehtoon nähden. Etämyyntikiellolla ei ole erityisen oleellista merkitystä tupakan saatavuudelle, sillä tupakkatuotteilla on koko maan kattava myyntiverkosto ilman etämyyntiäkin. Sähkösavukkeiden saatavuus sitä vastoin rajoittuu lähes täysin etämyyntiin: muiden asiantuntemusta vaativien elektroniikkatuotteiden tavoin niiden myynti keskittyy erikoisliikkeisiin, joita puolestaan löytyy Suomesta vain muutamia.

Käytännössä etämyyntikielto romahduttaisi sähkösavukkeiden saatavuuden suuressa osassa Suomea samaan aikaan, kun tupakkaa olisi saatavissa ympäri maata pienimpiä paikkakuntia myöten.

Sama epäsuhtaisuus tupakkaan nähden ilmenee myös makuainerajoituksessa. Suurin osa tupakoitsijoista polttaa tupakkaa ”sellaisenaan”, ilman erityisiä makuaineita. Sitä vastoin ehdoton enemmistö, yli 80%, sähkösavukkeiden aikuiskäyttäjistä käyttää sähkösavukkeissa muita makuaineita kuin lakiesityksessä ainoaksi sallituksi mauksi jätettyä ns. tupakkamakua.

Syykin tähän on yksinkertainen: sähkösavukenesteissä ei pystytä jäljittelemään tupakan makua. Sähkösavukenesteiden keinotekoista ”tupakkamakua” kutsutaankin käyttäjäkunnan keskuudessa yleisesti ”tuhkakupin” mauksi. Tästä johtuen tupakkamaun jättäminen ainoaksi sallituksi mauksi sähkösavukkeissa ei ole missään suhteessa verrannollinen vastaavaan rajoitukseen savukkeiden kohdalla.

On jo itsessään vakava perustuslaillinen ongelma kieltää täysi-ikäisiltä ja -valtaisilta kansalaisilta vaarattomien makuaineiden käyttö tupakoinnin lopettamiseen vain siksi, että lasten ei haluta käyttävän kyseisiä tuotteita. Valtio ei voi ottaa oikeudekseen kohdella täysi-ikäisiä kansalaisia kuin lapsia. Aikuisilla on oikeus tupakoida; heillä tulee olla myös oikeus tupakoinnin lopettamiseen heille parhaiten soveltuvalla tavalla.

Ennen kaikkea toivomme sähkösavukesääntelyyn suhteellisuudentajua ja faktapohjaista hyöty-haitta -arviointia. Sähkösavukkeiden sääntelyä savukkeita vastaavalla tavalla perustellaan sähkösavukkeiden terveysriskeillä ja tupakoimattomien nuorten nikotiiniriippuvuuden ehkäisemisellä. Sähkösavukkeiden terveysriskit eivät kuitenkaan vastaa savukkeiden terveysriskejä ja ne ovat olleet markkinoilla yli kymmenen vuotta houkuttelematta tupakoimattomia nuoria sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön, ts. nikotiiniriippuvuuteen.

Käytännössä nämä tosiasiat kumoavat sääntelymallin perusteiksi esitetyt näkökohdat. Ei ole oikeutettua säännellä eri tuotteita toisiaan vastaavalla tavalla, elleivät myös niiden yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset haittavaikutukset vastaa olennaisesti toisiaan.

Lakiesityksen ristiriitaa tunnettuihin tosiasioihin nähden syventää entisestään se, että sähkösavukkeilla on merkittävää kansanterveydellistä potentiaalia tupakointia vähentävänä tuotteena, ja ehdotettu sääntelymalli ehkäisee olennaisesti tämän potentiaalin hyödyntämistä ja toimii siten tupakointia ylläpitävällä tavalla.

Arvostetun australialaisen riippuvuusasiantuntija dr. Colin Mendelsohnin sanoin: sähkösavukkeet tarjoavat kansanterveydelle mahdollisuuden, jota ei ole varaa jättää käyttämättä. Toivomme, ettei tätä mahdollisuutta vietäisi myöskään suomalaisilta: Suomessa on noin 900 000 tupakoitsijaa ja 60 prosenttia suomalaisnuorista kokeilee tupakointia täysi-ikäisyyteen mennessä. Ei ole kansanterveydellisesti rationaalista ehkäistä tupakkaa huomattavasti vaarattomamman vaihtoehdon saatavuutta ja käytettävyyttä tupakkaa korvaavana tuotteena samaan aikaan, kun tupakkaa käytetään runsaasti ja sitä on saatavilla kaikkialta.

Kunnioittaen,

Vapers Finland ry.
www.vapers.fi

Jarmo Heiskanen (pj.): toimitus@vapers.fi

 

Royal College of Physicians’n raportti kokonaisuudessaan: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

Raportti Ranskan terveysministeriön asiantuntijakuulemisesta: http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016_RapportOrientation&Recos.pdf ; ks. myös http://www.vapingpost.com/2016/04/19/france-the-ecig-officially-recognized-in-smoking-risk-reduction/

Lähteisiin laajemmin sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamaamme lausuntoon voi tutustua osoitteessa: http://vapers.fi/2016/03/asiantuntijalausunto-sosiaali-ja-terveysvaliokunnalle/

Huomioita tupakkalakia koskevasta lähetekeskustelusta: http://vapers.fi/2016/03/huomioita-sahkosavukesaantelya-koskevasta-lahetekeskustelusta/


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

4 ajatuksia aiheesta “Vapers Finland ry:n kirje kansanedustajille

 • Niko

  On kyllä mennyt usko tähän suomalaiseen lainsäädäntöön ja hallitukseen. Toivottavasti tämä edes hieman auttaisi meitä höyryttelijöitä ja niitä kymmeniä tuhansia joita voitaisiin näillä auttaa.

 • Setä Samuli

  Meinaatte ettei kukaan jo nykyisistä marketeissa sähkösavukkeitaan myyvistä maahantuojista vie nikotiinipitoisia vehkeitä jokaiseen niemeen ja notkoon?

 • Tuula Mäntykangas

  Hei. Olen nyt polttanut sähkösavuketta vuoden, ja neljä kuukautta. Minusta on väärin lopettaa makunesteiden saatavuus, koska pelkkää tupakan makuista nestettä ei pysty polttamaan. Olen saanut nikotiini pitoisuuden laskemaan, sillä, että olen tilannnut aina vaan miedompaa nestettä. Pyrin siihen, että lopettaisin vuoden lopussa, mutta samalla pelkään, että entä jos en pääsekkään siitä eroon silloin, ja makunestettä ei enää ensi vuonna saakkaan, mitä sitten tapahtuu?

  • Päivi Arffman Artikkelin kirjoittaja

   Tämä on yleinen ongelma, sillä vain vähemmistö höyryttelijöistä käyttää ns. tupakanmakuista nestettä. Jossain määrin tilannetta kuitenkin helpottaa se, että nikotiinittomia höyryttelynesteitä ja makutiivisteitä saa jatkossakin tilata ulkomailta. Jälkimmäisiä ei voida kieltää Suomessakaan, jos niitä ei suoranaisesti markkinoida höyryttelynesteinä, sillä erilaisia elintarvikemakuaineita on muutenkin yleisessä myynnissä.

   Em. nesteitä on siis mahdollista sekoittaa Suomesta saataviin nikotiininesteisiin maun aikaansaamiseksi. Varsinkin tiivisteiden maku on niin voimakas, että maun aikaansaaminen onnistuu suhteellisen pienellä määrällä makutiivistettä.

   Mikä tahansa makuneste ei höyryttelyyn kuitenkaan sovellu, joten turvallisinta on käyttää nimenomaisesti siihen tarkoitukseen valmistettuja makunesteitä ja -tiivisteitä.