Sähkösavukkeisiin liitetyt sairaustapaukset: suomalaisasiantuntijoilta ei vieläkään selvää varoitusta tärkeimmistä riskitekijöistä 1


Yhdysvalloista on kahden viikon ajan raportoitu lähes päivittäin höyryttelyyn liitettyjen keuhkosairaustapausten tutkinnoista. Kaikkia tapauksia ei vielä ole saatu selvitettyä, joten viranomaiset eivät voi vielä vahvistaa sairaustapausten kaikkia mahdollisia syitä. Käytännössä kaikki tähän mennessä vahvistettu näyttö kuitenkin keskittyy höyrystettäviin kannabistuotteisiin, ja etenkin laittomilla markkinoilla liikkuviin epäpuhtaisiin tuotteisiin.

Erityisesti huomion keskiössä on ollut useista kannabisnestenäytteistä löydetty E-vitamiiniasetaatti, mikä ei öljyisenä aineena sovellu hengitettäväksi. Öljyisten aineiden hengittäminen saattaa aiheuttaa muun muassa hengenvaarallista keuhkotulehdusta (lipoid pneumonia).

Tavanomaiset, yleisessä myynnissä olevat sähkösavukenesteet eivät kyseisen kaltaisia aineita sisällä, sillä öljyisten tai rasvaisten aineiden soveltumattomuus hengitettäväksi on tiedetty sähkösavukenesteiden valmistajien keskuudessa jo pitkään.

Laittomilla huumemarkkinoilla asia on kuitenkin toisin. Kannabiksen käyttäjien uutiskanava leafly.com:in mukaan E-vitamiiniasetaatin käyttö höyrystettävissä kannabistuotteissa alkoi yleistyä viime vuoden lopussa. Sitä käytetään laittomilla markkinoilla keinona leikata nesteen THC-pitoisuutta alentamatta sen viskositeettia.

Kuluttajat arvioivat usein tuotteiden THC-pitoisuuden nesteen paksuuden perusteella, ja kuluneen kesän aikana E-vitamiiniasetaattia sisältäneet tuotteet ovat nousseet suureen suosioon kannabiksen käyttäjien keskuudessa.

Sairaustapausten puhjettua kyseisiä tuotteita on alettu pikimmiten vetää pois myynnistä.

Erityisen usein sairauskohtaukset ovat kytkeytyneet Dank Vapes -nimikkeen alla liikkuviin kannabisnesteisiin. Wisconsinissa ja Illinoisissa haastatelluista potilaista peräti 59% oli käyttänyt nimenomaisesti kyseisellä tuotemerkillä varustettua nestettä.

 

FDA kehottaa pitäytymään yleisessä myynnissä olevissa sähkösavukenesteissä sekä välttämään höyrystettäviä kannabistuotteita ja tuotteiden muokkaamista kotikonstein.

 

Tähän mennessä yhdenkään sairauskohtauksista ei ole vahvistettu aiheutuneen yleisessä myynnissä olevista nikotiininesteistä tai sähkösavukekäyttöön tarkoitetuista nikotiinittomista makunesteistä. Wisconsinissa ja Illinoisissa 17% potilaista on sanonut höyrystäneensä pelkästään nikotiininestettä mutta jättänyt kertomatta, onko kyse myymälästä vai katukaupasta hankitusta nesteestä tai ovatko he kenties itse sekoittaneet nesteisiin höyrystettäväksi soveltumattomia aineita.

On myös mahdollista, että kyseiset potilaat eivät yksinkertaisesti ole halunneet tunnustaa käyttäneensä laittomia huumeita, mikä on ollut yksi tutkinnan ongelmatekijöistä.

Richard Danila Minnesotan terveysvirastosta toteaakin vieneen aikaa rakentaa luottamuksellista suhdetta potilaisiin ja saada heidät vakuuttuneiksi siitä, etteivät he joudu lailliseen edesvastuuseen antamistaan tiedoista.

— Voitte kuvitella, kuinka hankalaa asian tutkinta on ollut, Danila toteaa. — Paljastaisiko 17-vuotias tehohoitopotilas käyttäneensä laittomia tuotteita? Kertoisiko hän käyttäneensä laittomia tuotteita, kun äiti ja isä seisovat samassa huoneessa?

Tähän mennessä Minnesotassa on saatu haastateltua kahdeksaa potilasta viidestätoista. Kaikki heistä ovat ilmoittaneet höyrystäneensä kannabista.

Myös kaikki Kaliforniassa, New Mexicossa ja Utahissa viime viikkoina vahvistetut tapaukset ovat liittyneet höyrystettäviin kannabistuotteisiin. Iowassa ilmaantuneiden neljän sairaustapauksen tutkinnat olivat vielä viime viikolla kesken, mutta toistaiseksi kolme potilaista on raportoinut höyrystäneensä kannabista. Vastaavia tiedonantoja on tullut lähes päivittäin eri puolilta Yhdysvaltoja.

Sairauskohtaukset ovat vaatineet myös kuusi kuolonuhria. Näistä kahden kohdalla on saatu selvitettyä heidän käyttämänsä nestelaatu. Molemmat olivat käyttäneet höyrystettävää kannabistuotetta, jonka toisen potilaista, oregonilaisen mieshenkilön, on poikkeuksellisesti raportoitu hankkineen lailliselta jälleenmyyjältä. On kuitenkin epäselvää, mistä tuotteesta tarkalleen ottaen oli kyse tai oliko potilas mahdollisesti käyttänyt myös laittomilta markkinoilta hankittuja tuotteita. On myös mahdollista, että hän oli itse lisännyt käyttämäänsä nesteeseen jotain hengitettäväksi sopimatonta ainetta.

Selittävä tekijä saattaa tässäkin tapauksessa löytyä E-asetaattiöljystä. On nimittäin ilmennyt, että ainetta on käytetty myös laillisissa kannabistuotteissa. Yksi tällaisten nesteiden tuottajista löytyy juuri Oregonista. Valmistaja kuvailee kyseisen aineen muuttaneen alaa suorastaan ”vallankumouksellisesti” ja levinneen nopeasti ”kaikkialle”.

Yhdysvaltalaisviranomaisten tiedottaminen aiheesta on ollut varsin epäyhtenäistä. Voimakkaasti sähkösavukevastaisena tahona tunnettu CDC (Centers for Disease Control and Prevention) varoittaa varsin umpimähkäisesti välttämään ”sähkötupakointia”. Tupakoinnin vaihtamista haitattomampiin vaihtoehtoihin kannattava lääkeviranomainen FDA puolestaan erittelee keskeiset syyt tarkemmin ja kehottaa kuluttajia pitäytymään yleisessä myynnissä olevissa sähkösavukenesteissä sekä välttämään höyrystettäviä kannabistuotteita ja tuotteiden muokkaamista kotikonstein.

Suomessa on valittu ensinmainittu linja, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että sairauskohtauksien pääasiallinen riskitekijä, laittomilla markkinoilla liikkuvat höyrystettävät kannabistuotteet, mainitaan medioissa pääsääntöisesti pelkkänä sivuhuomautuksena, usein jopa ei lainkaan.

Ensisijaisten uhkatekijöiden terävöittämisen sijaan suomalaismedioissa puhutaan ”sähkötupakasta” yleisellä tasolla, mitä voidaan pitää suorastaan harhaanjohtavana ottaen huomioon, että yhdenkään kyseisistä sairauskohtauksista ei ole vahvistettu aiheutuneen tavanomaisista, yleisesti myytävistä sähkötupakkatuotteista.

Yhdysvalloissa uutisointi on ollut huomattavasti monipuolisempaa, ja sairastumisten kytkeytyminen pääasiassa laittomiin huumeisiin noussut esiin aivan toisella tavalla kuin suomalaisuutisoinnissa.

Kyseistä uutisointilinjaa on jatkettu myös liittyen Trumpin hallinnon keskiviikkoiltana antamaan ilmoitukseen sähkösavukenesteiden makuaineisiin mahdollisesti kohdistuvista sääntelytoimenpiteistä. Kaavaillut makuainerajoitukset on suomalaismediassa yhdistetty suoraviivaisesti Yhdysvalloissa puhjenneisiin sairaustapauksiin, vaikka sairastumiset eivät ole liittyneet millään tavalla sähkösavukenesteiden makuaineisiin, eikä sellaista kytköstä esitetty myöskään Trumpin hallinnon keskiviikkoisessa tiedonannossa. (Suomalaisuutisoinnista, ks. esim. Helsingin Sanomat: ”Trump haluaa kieltää maku­sähkötupakoiden myynnin: USA:ssa useita kuolemia on liitetty sähkö­tupakointiin”).

 

”On erittäin epätodennäköistä, että yleisessä myynnissä olevat nikotiininesteet, etenkään Euroopassa myytävien sähkösavukenesteiden kaltaiset tuotteet, olisivat aiheuttaneet kyseisiä sairaustapauksia.”

 

– Prof. Linda Bauld, Edinburghin yliopiston kansanterveyslaitos

 

Kardiologi ja tutkija Konstantinos Farsalinos Patraksen yliopistosta toteaa sairaustapauksista kertyneen näytön osoittaneen epidemiologisesta näkökulmasta jo nyt, että sairaustapauksissa ei ole kyse tavanomaisista sähkösavukenesteistä. Tähän viittaa muun muassa sairastumisten puhkeaminen hyvin lyhyen ajan sisällä maantieteellisesti rajatulla alueella, toisin sanoen Yhdysvalloissa, vaikka maailmanlaajuisesti sähkösavukkeiden käyttäjiä löytyy moninkertaisesti enemmän. Lisäksi sähkösavukkeita on käytetty jo vuosien ajan ilman vastaavanlaisten sairauskohtauksien äkillistä ilmaantumista.

— Ei ole millään tavalla järkeenkäypää, että tämänkaltaiset akuutit sairauskohtaukset aiheutuisivat juuri nyt tuotteista, joita miljoonat ihmiset ovat käyttäneet jo vuosia ilman vastaavanlaisten äkillisten sairastumisten puhkeamista, Farsalinos toteaa. (Lihavoinnit alkuperäistekstistä).

Kuten jo Farsalinoksen kommentista on havaittavissa, sairaustapauksissa ei siis ole kyse sähkösavukkeiden käytön mahdollisista pitkäaikaisseurauksista, kuten aiheen uutisoinnissa on toisinaan annettu ymmärtää, vaan nimenomaisesti lyhyen ajan sisällä kehittyneistä akuuteista sairauksista.

Suomessa omaksutun tiedotuslinjan ongelmat ovat ilmeiset. Ensinnäkään kansalaisia ei informoida tarpeenmukaisella tavalla erittäin vakavan terveysuhan pääasiallisista aiheuttajista. Edellä mainitun kaltaisia kannabistuotteita saattaa olla liikkeellä myös Suomessa, ja vastuulliseen viranomais- ja uutistoimintaan kuuluu antaa näin vakavasta terveysuhasta selväsanainen varoitus.

Lisäksi umpimähkäinen osoittelu ”sähkötupakkaan” saattaa saada monet tupakoinnin lopettamista sähkösavukkeilla harkitsevista pitäytymään tupakoinnissa tai jo sähkösavukkeiden avulla lopettaneet siirtymään takaisin tupakointiin. Kaikissa merkittävissä tutkimuskatsauksissa (NASEM, PHE, RCP) sähkösavukkeiden käytön on kuitenkin todettu olevan huomattavasti perinteistä tupakointia haitattomampaa.

Suomalaisuutisoinnissa ei myöskään ole huomioitu sitä, että Euroopassa sähkösavukenesteisiin kohdistuu Yhdysvaltoja tiukemmat turvallisuuskriteerit. Yhdysvalloissa sähkösavukkeiden tuoteturvallisuutta koskeva lainsäädäntö on vielä muototutumisvaiheessa, kun taas EU-alueella myytäville sähkösavuketuotteille on jo asetettu tiukat laatuvaatimukset sekä tupakkatuotedirektiivissä että jäsenvaltioiden omassa tupakkalainsäädännössä.

Trumpin kaavailemaa makuainerajoitusta ei kuitenkaan ole nähty tarpeenmukaiseksi juuri missään muualla kuin Suomessa. Pikemminkin päinvastoin, makuainerajoituksen on usein arvioitu lisäävän juuri niitä riskitekijöitä, jotka ovat olleet myös Yhdysvaltojen sairaustapausten taustalla: nesteiden hankintaa laittomilta markkinoilta ja sekoittamista kotikonstein mahdollisesti sähkösavukekäyttöön täysin sopimattomilla aineilla.

— On erittäin epätodennäköistä, että yleisessä myynnissä olevat nikotiininesteet, etenkään Euroopassa myytävien sähkösavukenesteiden kaltaiset tuotteet, olisivat aiheuttaneet kyseisiä sairaustapauksia, toteaa professori Linda Bauld Edinburghin yliopiston kansanterveyslaitokselta. — Kaikki tähän mennessä saatu näyttö viittaa laittomiin marihuanatuotteisiin. Erityisesti ainesosa nimeltä tocopheryl acetate [E-vitamiiniasetaatin toinen nimitys] näyttäisi olevan syypää sairastumisiin, Bauld toteaa.

Professori Paul Aveyard Oxfordin yliopistosta on samoilla linjoilla Bauldin kanssa. — Tapaukset ovat huolestuttavia ja antavat aihetta lisätutkimuksiin, mutta kaikki Britannian viranomaistahot ovat yhtä mieltä siitä, että on aina parempi käyttää sähkösavukkeita kuin tupakoida. Nämä tapaukset eivät muuta tuota neuvoa.

 

 


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

Ajatus aiheesta “Sähkösavukkeisiin liitetyt sairaustapaukset: suomalaisasiantuntijoilta ei vieläkään selvää varoitusta tärkeimmistä riskitekijöistä

  • Veikko Korkeasalo

    Hei olen jo 4 vuotta pollttanut intohimoisesti sähkösavuketta ja olo on koko ajan parantunut.En ole sairastellutkaan kuin joskus ja jouluna.Suosittelen edelleen vaikka kaikille vaikka propakandaa tulee joka tuutista.