Kaikkien aikojen laajin tutkimuskatsaus sähkösavukkeista: ”Sähkösavukkeiden käyttö huomattavasti tupakointia haitattomampaa”


Katsaus osoitti sähkösavukkeiden vähentävän dramaattisesti altistumista haitallisille aineille perinteisiin savukkeisiin verrattuna.

Englannin terveysviranomaiset julkaisivat viime viikolla tähän mennessä perinpohjaisimman katsauksen sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista, käyttäjäkunnasta, käyttötavoista ja sähkösavukkeisiin liittyvistä riskikäsityksistä. 

Lähes 1500-sivuisen tutkimuksen toteutuksesta vastasi King’s College London yhteistyössä kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa.

Kyseessä on uusin päivitys brittiviranomaisten vuonna 2015 aloittamaan sarjaan vuotuisia raportteja, joissa seurataan ja koostetaan sähkösavukkeita koskevaa tutkimustietoa. 

Raportin pääpaino on systemaattisessa katsauksessa sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista. Tulokset vahvistavat sähkösavukkeiden riskien jäävän huomattavasti perinteisiä savukkeita pienemmiksi. 

Terveysriskejä arvioitiin muun muassa haitallisten aineiden määrää ja mahdollisia haittavaikutuksia käyttäjien elimistössä kuvaavien biomarkkeritutkimusten pohjalta. Tulokset osoittivat sähkösavukkeiden käyttäjien altistuvan huomattavasti tupakoitsijoita pienemmille määrille syöpä-, keuhko-, sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä haitallisia aineita. 

Sähkösavukkeiden käytön konkreettisista vaikutuksista käyttäjien elimistössä voidaan toistaiseksi saada tietoa vain lyhyeltä tai keskipitkältä ajanjaksolta. Tutkijoiden mukaan myöskään niitä koskevissa biomarkkereissa ei kuitenkaan ollut nähtävissä ”mitään merkittäviä huolenaiheita”.

”Selvin tutkimusnäyttö saatiin sähkösavukkeiden käyttäjiltä ja tupakoitsijoilta otetuista veri- ja sylkinäytteistä. Sähkösavukkeiden käyttäjillä tupakkasairauksia ja -kuolemia aiheuttavat kemikaalit joko puuttuvat kokonaan tai niitä esiintyy huomattavasti vähäisemmissä, usein tupakoimattomien tasoa vastaavissa määrin”, kommentoi tutkimusta professori Peter Hajek Queen Mary University of London -yliopistosta. ”Tupakoitsijoille tulisi painottaa, että siirtyminen sähkösavukkeisiin poistaa lähes kaikki tupakointiin liittyvät riskit.”

Täysin riskittömiä sähkösavukkeetkaan eivät kuitenkaan ole. Vaikka sähkösavukkeita käyttävien biomarkkeritasot olivat usein samalla tasolla niiden kanssa, jotka eivät käyttäneet mitään tupakka- tai nikotiinituotetta, tasot nousivat joissakin tapauksessa näitä korkeammiksi. Tästä johtuen myös sähkösavukkeiden käyttöön todennäköisesti liittyy jonkinasteisia riskejä, erityisesti niille, jotka eivät ole aiemmin tupakoineet, tutkijat toteavat.

Sähkösavukkeiden terveyseduista tupakointiin nähden ei kuitenkaan jää epäselvyyttä, tutkijat painottavat ja toteavat suuren yleisön käsityksen asiasta jääneen pahasti jälkeen tutkimustiedosta. Vuonna 2021 vain 34% tupakoitsijoista Englannissa piti sähkösavukkeita savukkeita haitattomampina, ja vain 11% tupakoitsijoista tiesi, että nikotiini ei ole tupakoinnin pääasiallinen terveysriski. 

Vääristyneiden riskikäsitysten vaarana on, että tupakoitsijat jatkavat tupakointia edes harkitsematta sen vaihtamista huomattavasti vaarattomampaan vaihtoehtoon. Kyse ei ole mitenkään vähäpätöisestä ongelmasta. Kuten Englannin johtaviin terveysviranomaisiin kuuluva Jeanelle DeGruchy toteaa: ”Joka minuutti joku Englannissa joutuu sairaalaan tupakoinnista johtuen. Joka kahdeksas minuutti joku kuolee tupakkasairauteen.”

”Tupakointi on edelleen tärkein terveyteen liittyvän epätasa-arvon aiheuttaja Englannissa ja suurin yksittäinen ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava riskitekijä maailmanlaajuisesti”, toteaa puolestaan Jamie Hartmann-Boyce Oxfordin yliopistosta. 

”Suurin osa tupakoitsijoista haluaa lopettaa tupakoinnin mutta huomaa sen vaikeaksi”, Hartmann-Boyce toteaa. “Uuden raportin tulokset tukevat sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamisen apukeinona, ja tähän kannustavat myös Britannian hallitus ja terveydenhoitoalan asiantuntijat.”

Virheellisten riskikäsitysten yleisyydestä huolimatta sähkösavukkeiden käyttäjäkunta Englannissa jatkaa kasvuaan. Brittiläisen ASH-järjestön (Action on Smoking and Health) toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan Englannin aikuisväestöstä sähkösavukkeita käyttää tällä hetkellä 8,3% siinä missä vuonna 2021 niitä käytti 7,1% ja vuonna 2020 6,3% aikuisista. 

Sähkösavukkeiden käyttö keskittyy vahvasti tupakointitaustan omaaviin: entuudestaan tupakoimattomista sähkösavukkeita käytti vain 0,6% aikuisista.

Käyttäjämäärät ovat olleet kasvussa myös nuorten keskuudessa. Englantilaisnuorista (11-18-vuotiaat) sähkösavukkeita käytti tänä vuonna 8,6%, siinä missä vuonna 2020 niitä käytti 4,8% ja viime vuonna 4,0% nuorista. 

Kuten aikuistenkin keskuudessa, myös nuorten sähkösavukkeiden käyttö ilman tupakointitaustaa on tutkijoiden mukaan pysynyt ”hyvin vähäisenä” (1,7%).

Kaikki edellämainitut luvut koskevat paitsi päivittäistä, myös satunnaista sähkösavukkeiden käyttöä.

Yleisimmät sähkösavukkeiden käytön syyt liittyivät tupakoinnin lopettamiseen (27,9%) ja tupakoinnista erossa pysymiseen (17,7%). Kolmanneksi yleisimmin syynä mainittiin niiden tuottama nautinto (12,6%).

Kaikkiaan asiantuntijat katsovat raportin vahvistavan jo aiemmin kertynyttä tutkimusnäyttöä siitä, että sähkösavukkeet eivät ole täysin riskittömiä mutta olennaisesti perinteisiä savukkeita haitattomampia. Katsaus myös vahvisti sähkösavukkeiden auttavan tupakoinnin lopettamisessa ja olevan kyseisessä tarkoituksessa perinteisiä nikotiinikorvaustuotteita tehokkaampia.

”Monet tupakoitsijat ovat epävarmoja, ovatko sähkösavukkeet haitattomampi vaihtoehto tupakoinnille, mutta kuten tämä raportti osoittaa, asiaa koskeva tutkimusnäyttö on selvää”, toteaa tupakka- ja alkoholitutkija tri Sarah Jackson Lontoon yliopistosta (UCL). 

”Jos olet tupakoitsija, voit merkittävästi vähentää terveysriskejäsi vaihtamalla kokonaan sähkösavukkeisiin ja jatkamalla niiden käyttöä niin pitkään kuin on tarpeen välttääksesi retkahtamista tupakointiin. Jos et tupakoi, on turvallisempaa olla aloittamatta myöskään sähkösavukkeiden käyttöä”, kiteyttää Jackson katsauksen keskeistä sisältöä.


Lähteet:

McNeill A, Simonavicious E, Brose L, et al. Nicotine vaping in England: An evidence update including health risks and perceptions. September 2022.

King’s College London: Vaping substantially less harmful than smoking, largest review of its kind finds. King’s College London News Centre. 29.9.2022. 

Meredith, Sheena: Vaping a ’Small’ Fraction of the Risks of Smoking. Medscape UK. 3.10.2022.

Science Media Center: Expert reaction to Nicotine Vaping in England: an Evidence Update, as Published by the Office for Health Improvement and Disparities (OHID) and Authored by scientists at KCL. 29.9.2022.




Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *