Vapers Finland ry:n vastaus EU-komission julkiseen kuulemiseen nikotiinituotteiden sääntelyn kehittämiseksi


Euroopan komissiolla on parhaillaan käynnissä julkinen kuuleminen nikotiinituotteita koskevan lainsäädännön arvioimiseksi. Kuuleminen on avoin kaikille, ja siihen voi vastata valitsemallaan kielellä 17.6.2022 mennessä. Kuulemiseen voi osallistua täältä.

Alla Vapers Finland ry:n vastaus suomeksi; englanniksi se löytyy täältä.


Pyydämme kunnioittaen EU-komissiota sitoutumaan kaikin keinoin tupakoinnista aiheutuvien kansanterveyshaittojen vähentämiseen. Tähän keinovalikoimaan kuuluu myös tupakoinnin korvaaminen huomattavasti haitattomammilla vaihtoehdoilla.

Vähäriskisten vaihtoehtojen väestön tupakointia vähentävästä vaikutuksesta on kertynyt jo vahvaa tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi Ruotsissa nuuska on jo syrjäyttänyt tupakoinnin miesväestön keskuudessa, mistä johtuen tupakoitsijoiden määrä ja miesten tupakkakuolleisuuslukemat ovat Ruotsissa EU:n alhaisimmalla tasolla. Sama kehityssuunta on parhaillaan käynnissä useimmissa Pohjoismaissa. Tupakoinnin laskusuunta on kiihtynyt selvästi aiemmasta myös esim. Britanniassa ja Yhdysvalloissa sähkösavukkeiden käytön kasvun rinnalla.

Vaihtoehtotuotteiden esiinnousu on herättänyt huolta siitä, että ne saattaisivat toimia nuorten keskuudessa porttina tupakointiin. Tosiasiassa vaihtoehtojen lisääntyminen ei kuitenkaan ole lisännyt nuorten tupakointia, vaan päinvastoin, nuorten tupakointi on vähentynyt merkittävästi aiempaa nopeammin.  

Esimerkiksi Yhdysvalloissa nuorten tupakointi on käytännössä romahtanut tupakoinnin yleisyyden laskiessa yläaste- ja lukioikäisten keskuudessa 17 prosentista 1,5 prosenttiin vuosien 2009-2021 välillä. Vuoden 2021 National Youth Tobacco Survey -tutkimuksen mukaan sähkösavukkeita yhdysvaltalaisnuorista käyttää nykyisin 7,5%, joten myös sähkösavukkeiden käyttäjien ja tupakoitsijoiden yhteismäärä, 9%, on pienempi kuin tupakoitsijoiden määrä noin vuosikymmen sitten.

Voidaan pitää toivottavana, että kukaan ei käyttäisi minkäänlaisia nikotiinituotteita. Tutkimuksissa nikotiinituotteiden käyttäjillä on kuitenkin havaittu lukuisia yhteisiä nimittäjiä, jotka altistavat heidät kyseisen kaltaiselle riskikäyttäytymiselle. Tästä johtuen on todennäköistä, että vaihtoehtojen puuttuessa samat henkilöt polttaisivat tupakkaa. 

Savukkeiden ja vaihtoehtotuotteiden keskinäinen korvaavuus on osoitettu myös monissa tutkimuksissa, joissa tupakoinnin on havaittu vähenevän nopeammin vaihtoehtotuotteiden käytön kasvaessa ja vastaavasti laskusuunnan hidastuvan vaihtoehtotuotteiden käytön vähentyessä ylimitoitettujen sääntelytoimenpiteiden johdosta (esim. korkea verotus, makuainekielto).

Vaihtoehtotuotteiden väestön tupakointia vähentävää vaikutusta vahvistavat myös lukuisat väestökyselyt ja kliiniset tutkimukset, joissa niiden on toistuvasti havaittu auttavan tupakoitsijoita tupakoinnin lopettamisessa.

Vaihtoehtotuotteiden tupakointia syrjäyttävällä vaikutuksella on tärkeä kansanterveydellinen merkitys, koska ne ovat huomattavasti tupakointia haitattomampia. Tupakoinnin terveyshaitat aiheutuvat ennen kaikkea palamistuotteista (häkä, terva jne.), joita savuttomissa vaihtoehtotuotteissa ei esiinny lainkaan. Myös muiden haitallisten aineiden määrät jäävät murto-osaan tupakansavussa esiintyvistä haitta-ainemääristä.

Tulevassa tupakkatuotedirektiivissä tulisi huomioida haitattomampien nikotiinituotteiden tupakointia vähentävä vaikutus ja taata aikuisille tupakoitsijoille kaikki mahdolliset keinot päästä eroon ja pysyä erossa tupakoinnista. On suhteellisuudentajuista ehkäistä vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden saatavuutta nuorten keskuudessa esim. ikärajoituksin. Sen sijaan ei ole suhteellisuudentajuista estää niiden saatavuutta aikuisten tupakoitsijoiden keskuudessa (nuuskan myyntikielto) tai heikentää olennaisella tavalla niiden toimivuutta tupakkaa korvaavana tuotteena (makuainerajoitukset) — 80-90% sähkösavukkeista käyttävistä aikuisista käyttää niissä muita kuin tupakanmakuisia nesteitä, ja makuaineet koetaan tärkeäksi tekijäksi tupakoinnin lopettamisessa onnistumisen kannalta.

Edellämainituista syistä on korkea aika kumota nuuskan myyntikielto, ja aikuisille kuluttajille on taattava mahdollisuus makuaineiden käyttöön sähkösavukkeissa. Koska vähäriskiset vaihtoehtotuotteet mitä todennäköisimmin vähentävät kansanterveysmenoja korvaamalla korkean riskitason tupakointia, niihin ei ole myöskään perusteltua kohdistaa valmisteveron kaltaista ylimääräistä verotusta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *