ETHRA julkaisi laajan kyselytutkimuksen eurooppalaisista nikotiinituotteiden käyttäjistä — harm reduction -ajattelu vahvassa nousujohteessa Euroopassa


ETHRA:n lehdistötiedote 10.6.2021.


Eurooppalainen kuluttajajärjestö ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates) julkaisi tänään eurooppalaisia nikotiinituotteiden käyttäjiä koskevan kyselytutkimuksen. Yli 35.000 eurooppalaista kattava tutkimus on ensimmäinen laatuaan. Tulokset kertovat harm reduction -ajattelun voimakkaasta kasvusta Euroopassa.

Vuoden 2020 lopulla toteutussa kyselyssä kartoitettiin eri nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja sähkösavukkeiden, käyttöä Euroopassa. Kyselyssä tiedusteltiin myös motivaatiota tupakoinnin lopettamiseen, siinä onnistumista ja sen esteitä, joita aiheutuu esimerkiksi tupakoinnista vaihtoehtoisiin nikotiinituotteisiin siirtymistä vaikeuttavasta sääntelystä. Vastauksia kertyi kaikkiaan 37.000, joista 35.000 EU-alueelta. 

Nyt julkaistava tutkimus koskee EU-aluetta kokonaisuutena ottaen, mutta tiedot tullaan myöhemmässä vaiheessa julkaisemaan myös kustakin maasta erikseen.


Harm reduction- eli haittojen vähentämisen -malli auttaa tupakoinnin lopettamisessa

Kyselyn merkittävimpiä tuloksia oli, että yli 27,000 vastanneista oli lopettanut tupakoinnin. Sähkösavukkeet, nuuska ja nikotiinipussit olivat pääasialliset tupakoinnin lopettamiseen käytetyt vaihtoehtotuotteet. Sähkösavukkeiden käyttäjistä 83.5% ja nuuskan käyttäjistä 73.7% oli onnistunut pääsemään niiden avulla eroon tupakoinnista.

Yli 93% sähkösavukkeita käyttävistä ja 75% nuuskan käyttäjistä sanoi haittojen vähentämisen ja terveyden kohentamisen syyksi kyseisten tuotteiden käyttöön. Muita tupakoinnista haitattomampiin vaihtoehtoihin siirtymiselle olennaisia tekijöitä olivat tupakointia alhaisemmat kustannukset, tuotteiden ja makuaineiden saatavuustekijät ja sähkösavukkeiden säätömahdollisuudet. 


Vain noin viisi prosenttia sähkösavukkeiden käyttäjistä käytti pelkästään tupakanmakuisia tai makuaineettomia sähkösavukenesteitä.

Tupakoinnin lopettamisen esteet

Tupakointi on kuitenkin edelleen nikotiinituotteiden hallitseva kulutusmuoto Euroopassa. Yli 67% niistä kyselyyn vastanneista, jotka edelleen tupakoivat, halusivat lopettaa, mutta kokivat sille olevan erilaisia esteitä.

Yhdeksi tärkeimmistä tupakoinnin lopettamisen esteistä nousi haitattomampien vaihtoehtotuotteiden huono saatavuus, kuten esimerkiksi nuuskan myyntikielto, mikä on Ruotsia lukuunottamatta voimassa koko EU-alueella. Kyselyyn vastanneista tupakoitsijoista 31% ilmaisi olevansa kiinnostuneita kokeilemaan nuuskaa, jos sen myynti olisi sallittua EU:ssa.

Noin neljännes (24.3%) tupakoitsijoista, jotka halusivat lopettaa tupakoinnin, mainitsivat vähäriskisten vaihtoehtotuotteiden korkean hinnan tupakoinnin lopettamista vaikeuttavaksi tekijäksi. Luku nousee jopa 44.7 prosenttiin maissa, joissa sähkösavuketuotteille on asetettu korkea valmistevero (Viro, Suomi ja Portugali).

Tupakkatuotedirektiivissä määrätty nikotiinipitoisuuden yläraja sähkösavukkeissa käytettäville nikotiininesteille, 20 mg/ml, ja nikotiininesteiden myyntipakkausten maksimikoko, 10 ml, ovat johtaneet aiempaa alempien nikotiinipitoisuuksien käyttöön. Yli 30 prosenttia niistä kyselyyn vastanneista, jotka edelleen sekä tupakoivat että käyttivät sähkösavukkeita (”dual-users”) uskoivat, että he pystyisivät lopettamaan tupakoinnin kokonaan, jos sähkösavukenesteiden nikotiinipitoisuuden ylärajaa nostettaisiin.


Toiveita ja pelkoja 

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uudistuksia tupakkatuotedirektiiviin ja nikotiinituotteiden valmisteverodirektiiviin. Näiden uudistusten alla vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden kuluttajakunnan tulevaisuudennäkymät ovat täynnä sekä toiveita että pelkoja. Kyselyyn vastanneista sähkösavukkeiden käyttäjistä 28% ilmoitti todennäköisesti aloittavansa tupakoinnin uudelleen ja 71% harkitsi kääntyvänsä laittomien markkinoiden tai muiden epävirallisten myyntikanavien puoleen, jos EU:ssa päätettäisiin kieltää sähkösavukkeissa käytettävät makuaineet. 

Niissä kuudessatoista EU-maassa, missä sähkösavukkeita ei tällä hetkellä veroteta lainkaan, vain yksi prosentti vastanneista hankki tuotteensa laittomilta tai muulla tapaa epävirallisilta markkinoilta.

Jos EU kumoaisi 10 millilitran ylärajan sähkösavukenestepulloille, 89% sähkösavukkeiden käyttäjistä siirtyisi isompaan pullokokoon vähentääkseen muovijätteen määrää. 

83% sähkösavukkeiden käyttäjistä kannattaa sitä, että kuluttajille sallittaisiin pääsy EU:n tietokantaan sähkösavukenesteissä käytetyistä ainesosista.


Vähäriskisten vaihtoehtotuotteiden korkea hintataso koettiin tupakoinnin lopettamista vaikeuttavaksi tekijäksi erityisesti maissa, joissa oli korkea sähkösavukevero.


ETHRA:n suositukset 

Tulosten valossa ETHRA suosittelee nuuskan myyntikiellon kumoamista EU:ssa, sähkösavukenesteiden nikotiinipitoisuuden ja pullokoon ylärajan nostamista sekä sähkösavuketuotteita koskevien tuotetietojen julkistamista. Tärkeää tupakoinnin lopettamisen edistämiseksi on myös poistaa sähkösavuketuotteiden verotus, mitä tällä hetkellä harjoitetaan kahdessatoista EU-maassa, sekä kumota Virossa, Suomessa ja Unkarissa toimeenpannut makuainerajoitukset, jotka rajoittavat tupakoitsijoiden vapautta päästä eroon tupakoinnista vähäriskisten vaihtoehtojen avulla.


Lisätietoja toimittajille:

Yhteystiedot:

ETHRA:

Philippe Poirson, email: p.poirson@sovape.fr

Damian Sweeney, email: europethra@gmail.com

Vapers Finland ry:

Päivi Arffman, email: info@vapers.fi


ETHRA:sta ja Nicotine Users Surveykyselytutkimuksesta:

Kyselytutkimus ja sitä koskeva raportti toteutettiin European Tobacco Harm Reduction Advocates -järjestön (ETHRA) ja sen 22 jäsenjärjestön yhteistyönä sekä ETHRA:n tieteellisten neuvonantajien, eurooppalaisten kuluttajien ja lähipiirin tuen avulla. Kukaan kyselyn toteuttaneista henkilöistä ei ole saanut maksua kyselyyn liittyvästä työstä. Yhteistyön koordinoi Philippe Poirson (Sovape), jolla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia mihinkään kaupan- tai teollisuuden alaan tai hyväntekeväisyysjärjestöihin. Kyselyssä käytetyn, GDRP-vaatimukset täyttävän Evalandgon käyttöalustan kustannuksista (50€/kk) vastasi ranskalainen kansalaisjärjestö Sovape, jolla niinikään ei ole sidonnaisuuksia mihinkään teollisuudenalaan.

European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) edistää tupakoinnin haittojen vähentämiseen liittyvää keskustelua, tiedonvaihdantaa ja mahdollista käytännön toimintaa. ETHRA kokoaa yhteen 22 ruohonjuuritason kuluttajajärjestöä, jotka tulevat 16 maasta edustaen noin 27 miljoonaa kuluttajaa ympäri Eurooppaa, ja toimien yhteistyössä tupakka- ja nikotiinitutkimuksen ja -sääntelyn asiantuntijoiden kanssa. ETHRA:lla on ainutlaatuinen koko Euroopan kattava näkökulma siihen, millä tavoin tupakointia haitattomampia nikotiinituotteita kulutetaan Euroopassa. 

ETHRA:lla ei ole rahoitusta eikä sillä ole sidonnaisuuksia mihinkään teollisuudenalaan.  

ETHRA on rekisteröity EU:n läpinäkyvyysrekisteriin numerolla 354946837243-73.

Verkkosivu: https://ethra.co/

Twitter: @europethra

Facebook: European Tobacco Harm Reduction Advocates on Facebook

Lehdistötiedote alkuperäiskielellä (engl.): https://ethra.co/images/PR_ETHRA_survey_report_June_2021_EN.pdf

Kyselytutkimus (The EU Nicotine Users Survey 2020) kokonaisuudessaan: https://ethra.co/images/Report_ETHRA_Survey_2020_EN.pdf
Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *