Vapers Finland ry:n lausunto WHO:n julkiseen kuulemiseen tarttumattomien tautien ehkäisemisestä


WHO järjesti viime viikolla tarttumattomien tautien ehkäisyä koskevan julkisen kuulemisen, mihin myös Vapers Finland ry lähetti oman lausuntonsa. Asiaan liittyvä WHO:n raportti löytyy täältä, WHO:n sivustoilla julkaistut lausunnot puolestaan täältä.

Tarttumattomiin tauteihin kuuluvat syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinsairaudet, diabetes ja mielenterveyden häiriöt. Pyrkimyksenä on vähentää kyseisten sairauksien esiintyvyyttä vaikuttamalla niitä aiheuttaviin riskitekijöihin, kuten tupakointiin, alkoholinkäyttöön, ruokavalioon ja liikkumattomuuteen. 

Vapers Finland ry:n WHO:lle lähettämä lausunto on luettavissa myös täältä, alla siitä suomenkielinen versio.

 

Tarttumattomien tautien ehkäisyä koskeva konsultaatio
Vapers Finland ry
16.5.2018

Sydän-, syöpä- ja hengityselinsairaudet muodostavat yli 80 prosenttia tarttumattomista taudeista, ja tupakointi on niiden suurin yksittäinen riskitekijä. Maailmassa on yli miljardi tupakoitsijaa, joille tällä hetkellä suositellut hoitokeinot — nikotiinikorvaustuotteet ja vieroituslääkkeet — eivät juurikaan tarjoa apua tupakoinnista eroon pääsemisessä. Niiden onnistumisaste tupakoinnin lopettamisessa on ollut parhaimmilllaankin vaatimaton. Tutkimusten mukaan vain alle kymmenen prosenttia näillä keinoin tupakoinnin lopettamista yrittäneistä onnistuu siinä pysyvästi. 

Heikon tehon lisäksi ongelmia tuottaa myös alhainen käyttöaste. Lääkinnälliset tuotteet eivät tarjoa tupakoitsijoille todellista vaihtoehtoa tupakoinnille, eivätkä ne siten houkuttele heitä tupakoinnin lopettamiseen. Ne eivät vetoa tupakoitsijoihin myöskään siksi, että useimmat heistä eivät miellä itseään lääkehoitoa tarvitseviksi ”potilaiksi”.

Viime aikoina yhä varteenotettavammaksi vastaukseksi näihin ongelmiin on noussut tupakoinnin haittojen vähentämiseen tähtäävä tobacco harm reduction -ajattelu. Viime vuosikymmenen aikana etenkin sähkösavukkeet ovat nousseet esiin tehokkaana keinona vähentää tupakoinnista aiheutuvia terveyshaittoja. Tähän mennessä jo yli kuuden miljoonan eurooppalaisen arvioidaan lopettaneen tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla. Pelkästään Isossa-Britanniassa sähkösavukkeiden avulla tupakoinnin lopettaneita on 1,5 miljoonaa. Lisäksi miljoonat tupakoitsijat ovat vähentäneet tupakoinnin terveysriskejä vähentämällä tupakointiaan sähkösavukkeiden avulla. (1,2).

Samaan aikaan, kun sähkösavukkeet ovat syrjäyttäneet tupakointia tupakoitsijoiden keskuudessa, niiden käyttö tupakoimattomien (never-smokers) keskuudessa on pysynyt olemattomana. Ne eivät ole houkutelleet huolestuttavissa määrin tupakoimattomia nuoria säännölliseen käyttöön edes niissä maissa, joissa sähkösavukkeisiin on kohdistunut vain suhteellisen kevyttä sääntelyä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vain 0,1%-0,5% ja Yhdysvalloissa vain 0,1% nuorista, jotka eivät ole koskaan tupakoineet, ilmoittaa käyttävänsä sähkösavukkeita säännöllisesti. (3,4). Samaan aikaan tupakoinnin laskusuuntaus on kiihtynyt molemmissa maissa, myös nuorten keskuudessa. Esimerkiksi USA:ssa 14-18-vuotiaiden tupakointi on peräti puolittunut, laskien 16 prosentista noin kahdeksaan prosenttiin vuosien 2011-2016 välillä. (5-8).

Empiirinen näyttö on siis hyvin selvää: sähkösavukkeiden suosion kasvu ei ole lisännyt tupakointia tai edes nikotiinin kulutusta. Päinvastoin, sähkösavukkeiden käyttö on merkittävällä tavalla korvannut tupakointia, joka ei ole koskaan vähentynyt yhtä nopeasti kuin sähkösavukemyynnin nousun jälkeen.

Tutkijoiden keskuudessa vallitsee konsensus siitä, että sähkösavukkeiden ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden terveysriskit jäävät huomattavasti tupakointia pienemmiksi. Perustavanlaatuisimmat selvitykset asiasta ovat peräisin korkeasti arvostetuilta, riippumattomilta tutkimuslaitoksilta, kuten Englannin kansanterveyslaitokselta (Public Health England) ja Royal College of Physicians -lääkärijärjestöltä, jotka molemmat ovat arvioinneet sähkösavukkeiden riskien yltävän korkeintaan viiteen prosenttiin tupakoinnin riskeistä. Tupakoitsijat voivat näin ollen kohentaa dramaattisesti terveyttään vaihtamalla tupakoinnista sähkösavukkeisiin ja vähentämällä siten olennaisesti riskiään sairastua sydän-, syöpä- ja hengityselinsairauksiin. Edistämällä tupakoinnin korvautumista sähkösavukkeilla voidaan siis merkittävällä tavalla vähentää tupakoinnista aiheutuvaa tarttumattomien tautien kansanterveydellistä taakkaa. (9,10).

Edellämainituista syistä sähkösavukkeiden kansanterveydelliset hyödyt siis ylittävät selvästi potentiaaliset haitat. Avaintekijä asianmukaiseen sääntelyyn on tutkimusnäyttöön perustuva suhteellisuusperiaate. Tupakointi ja sähkösavukkeiden käyttö ovat kaksi eri asiaa, ja sääntelyn tulee olla sen mukaista: sähkösavukkeita ei tule säännellä poltettavia tupakkatuotteita vastaavalla tavalla, vaan niiden huomattavasti alhaisemman riskitason ja ilmeisen kansanterveydellisen hyötypotentiaalin mukaisesti. Tupakoitsijoille on tämän mukaisesti tarjottava asianmukaista informaatiota sähkösavukkeiden ja poltettavien tupakkatuotteiden suhteellisista riskeistä. Sääntelyssä tulee keskittyä siihen, että markkinoille päätyvät tuotteet ovat mahdollisimman turvallisia heikentämättä alan innovaatiota ja sähkösavukkeiden tehokkuutta tupakointia korvaavana tuotteena. 

Tämä on huomioitava myös viime aikoina varsin kiihkeänä käyneessä keskustelussa sähkösavukkeissa käytettävistä makuaineista, sillä makuaineilla tiedetään olevan olennainen merkitys tupakoinnin korvaamisessa sähkösavukkeilla samalla, kun huoli siitä, että ne houkuttelisivat tupakoimattomia nuoria sähkötupakointiin on osoittautunut perusteettomaksi — toisin sanoen sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö tupakoimattomien nuorten keskuudessa on pysynyt olemattomana laajasta makuainevalikoimasta huolimatta.

Kunnioittaen,

Vapers Finland ry
info@vapers.fi
www.vapers.fi

Päätoimittaja
Päivi Arffman, FT
paivi.arffman@vapers.fi

Vapers Finland ry on tupakoinnin haittojen vähentämiseen tähtäävä kansalaisjärjestö, joka keskittyy etenkin sähkösavukkeiden kansanterveydelliseen potentiaaliin tupakointia korvaavana vaihtoehtona. Yhdistys huomioidaan myös Suomen sosiaali- ja terveysministeriön sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan taholta sähkösavukesääntelyyn liittyvissä kuulemisissa.

 

Viitteet

1. Farsalinos, KE (et al.): Electronic cigarette use in the European Union: analysis of a representative sample of 27 460 Europeans from 28 countries. Addiction, August 2016. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.13506
2. ASH: Use of electronic cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. May 2017. http://ash.org.uk/download/use-of-e-cigarettes-among-adults-in-great-britain-2017/
3. Bauld, Linda (et al.): Young People’s Use of E-Cigarettes across the United Kingdom: Findings from Five Surveys 2015–2017. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2017 August 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615510/
4.  Villanti, AC (et al.): Frequency of youth e-cigarette and tobacco use patterns in the U.S.: Measurement precision is critical to inform public health. Nicotine & Tobacco Research. 24 December 2016. https://academic.oup.com/ntr/article-abstract/19/11/1345/2738979?redirectedFrom=fulltext
5. UK Centre for Tobacco & Alcohol Studies: Vaping may help explain the record fall in UK smoking rates — Press Release with comments from UKCTAS Directors. 15 June 2017. https://ukctas.wordpress.com/2017/06/15/vaping-may-help-explain-the-record-fall-in-uk-smoking-rates-press-release-with-comments-from-ukctas-directors/
6. Public Health England: Highest smoking quit success rates on record. Press release. 27 September 2017. https://www.gov.uk/government/news/highest-smoking-quit-success-rates-on-record
7. Zhu, Shu-Hong (et al.): E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. BMJ. 26 July 2017. https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3262
8. CDC: Youth and Tobacco Use. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/youth_data/tobacco_use/index.htm
9. McNeill, Ann (et al.): Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018. A report commissioned by Public Health England. February 2018. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf
10. Royal College of Physicians: Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. April 2016. https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *