Suomalaistutkimus: sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö nuorten keskuudessa harvinaista ja keskittyy tupakoiviin 2


International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä julkaistiin vastikään suomalaistutkimus, jossa kartoitettiin sähkösavukkeiden käyttöä ja siihen liittyviä tekijöitä 12-18 -vuotiaiden keskuudessa. Tutkimusaineistona oli kaksi vuosina 2013 ja 2015 toteutettua kansallista kyselytutkimusta, joihin vastasi yhteensä 10 233 nuorta (3535 vuonna 2013 ja 6698 vuonna 2015).

Tutkimuksen mukaan sähkösavukkeita kokeilleiden suomalaisnuorten määrä kasvoi vuosien 2013 ja 2015 välillä 17 prosentista 25 prosenttiin. Vuonna 2015 noin puolet kaikista kokeilijoista ilmoitti käyttäneensä nikotiinipitoista sähkösavukenestettä. Tupakoimattomista näin oli tehnyt joka viides sähkösavukkeita kokeilleista. Kaikkiaan nikotiinillisia sähkösavukkeita oli vuonna 2015 vastanneista kokeillut noin yksi prosentti tupakoimattomista nuorista, tupakkaa ainakin joskus kokeilleista noin 36 prosenttia.

Kokeilut johtivat harvoin sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. Vain 1,5 prosenttia nuorista ilmoitti käyttävänsä sähkösavukkeita viikoittain vuonna 2015.

Sekä kokeilut että säännöllinen käyttö painottuivat tupakkatuotteita käyttäviin nuoriin: tupakkakokeilut, nuuskan ja vesipiipun käyttö ja etenkin päivittäinen tupakointi olivat tärkeimmät sähkösavukkeiden kokeilemiseen ja viikoittaiseen käyttöön yhdistyvät tekijät.

Tutkimustulokset vastaavat läheisesti muista maista saatua tutkimustietoa sähkösavukkeiden käytöstä nuorten parissa. Esimerkiksi myös Englannissa ja Yhdysvalloissa nuorten sähkösavukekokeilujen määrä on ollut kasvussa mutta vakituinen käyttö pysynyt alhaisena, noin 1-2 prosentin tietämissä. Molemmissa maissa sähkösavukkeiden kokeilijat ja käyttäjät tulevat suomalaisnuorten tapaan etupäässä tupakkatuotteita ainakin joskus käyttäneiden keskuudesta.

Tutkimus ravistelee entisestään sitä tähänkin asti näytön puutteesta kärsinyttä käsitystä, että sähkösavukkeet muodostaisivat uuden väylän nikotiiniriippuvuudelle. Tutkimuksen perusteella ne eivät näyttäisi merkittävissä määrin houkuttelevan tupakoimattomia nuoria nikotiinikokeiluihin tai sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. Sen sijaan sähkösavukkeiden käyttö ja kokeilut keskittyvät muutenkin nikotiinia käyttäviin nuoriin, varsinkin päivittäistupakoitsijoihin. Sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö on vähäistä myös heidän keskuudessaan.

Lähteet

Kinnunen, Jaana M. (et al): Changes in Electronic Cigarette Use from 2013 to 2015 and Reasons for Use among Finnish Adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(11), 1114; doi:10.3390/ijerph13111114.

ASH Fact Sheet – Use of electronic cigarettes among children in Great Britain. October 2016.

E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. 2016. (Ks. erit. s. 29-30, 37, 43-45).


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

2 ajatuksia aiheesta “Suomalaistutkimus: sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö nuorten keskuudessa harvinaista ja keskittyy tupakoiviin

 • Pekka Peloton

  Moi! Uutisessa on jätetty mainitsematta tutkimuksen johtopäätöksien huomio sähkösavukkeiden potentiaalista aiheuttaa nikotiiniriippuvuutta käyttäjille, jotka eivät ole aiemmin tupakkatuotteita käyttäneet.

  ”Nicotine-containing e-cigarettes are also quite commonly used and tried by those who have never tried conventional cigarettes. This shows that e-cigarettes can pose a risk for nicotine addiction, not only for smokers, but even for those without a previous history with conventional tobacco products. The use of e-cigarettes, and particularly use of nicotine liquid in them, should be included in all monitoring systems of adolescent health behavior all over the world.”

  • Päivi Arffman Artikkelin kirjoittaja

   Kiitokset kommentistasi! Tämäntyyppisissä tiivistelmäartikkeleissa ei ikävä kyllä voi käsitellä tutkimuksia kaiken kattavasti. Mainitsemasi kohta päätyi karsiutuneiden joukkoon siksi, että sillä ei ole relevanttia yhtymäkohtaa itse tutkimuksen kanssa. Se on itse asiassa melkoisessa ristiriidassa tutkimustuloksiin nähden: siinä kutsutaan nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden kokeilua ja käyttöä tupakoimattomien nuorten keskuudessa ”melko yleiseksi”, vaikka tutkimustulosten mukaan vain viidesosa tupakoimattomista sähkösavukkeita kokeilleista, kaikkiaan vain noin yksi prosentti vuonna 2015 vastanneista tupakoimattomista nuorista, oli edes kokeillut nikotiinillista sähkösavuketta. Kaikista nuorista vain 1,5% käytti sähkösavukkeita (nikotiinittomat mukaanlukien) viikoittain käyttäjäkunnan keskittyessä tässäkin tapauksessa tupakkatuotteita vähintään kokeilleisiin nuoriin.

   Näiden lukemien valossa nikotiinillisten sähkösavukkeiden käyttöä tuskin voidaan kutsua ”melko yleiseksi” ilmiöksi tupakoimattomien nuorten keskuudessa. Tutkimuksissa ja artikkeleissa tällaisia prosenttiosuuksia kutsutaan tyypillisesti ”pieniksi”, ”vähäisiksi” tai jopa ”olemattomiksi”.

   Tupakoimattomien ei luonnollisestikaan kannata kokeilla mitään nikotiini- tai tupakkatuotteita. Tilanteen kehittymistä tulee toki jatkuvasti seurata myös sähkösavukkeiden kohdalla, ja niiden käytön mahdollisesti lisääntyessä analysoida, onko kyse nikotiinituotteiden käytön kasvusta vai tupakoinnin ja tupakkakokeilujen korvautumisesta vaarattomammalla vaihtoehdolla.