OPAS: Mekaaniset modit 1


HUOMIO: Jos olet juuri aloittelemassa höyryttelyä, emme suosittele valitsemaan mekaanista modia ensimmäiseksi laitteeksi, koska se ei pidä sisällään mitään turvaominaisuuksia, joita perinteiset akut ja laitteet tarjoavat. Mekaaniset modit vaativat tuntemusta ja tietotaitoa höyrystimistä sekä lithium -pohjaisista akuista.

 

Mikä on mekaaninen modi?

Mekaaninen modi on laite, joka ei sisällä lainkaan piiriä. Se on yleensä putki tai laatikko, joka pitää sisällään vaihdettavan lithium -akun. Laitteen mekaaninen kytkin sulkee virtapiirin, jolloin laite antaa höyrystimelle virran reguloimattomana, kun taas piirilliset laitteet pyrkivät reguloimaan virtaa, eli antamaan tasaisen jännitteen höyrystimille koko akun kapasiteetin ajan. Reguloimaton antaa aina vain akun jännitteen, joka on täydellä akulla 4.2V, mutta tippuu sitä mukaa, kun akun kapasiteettia käytetään. Piirillisellä laitteella tarkoitetaan perinteisiä sähkösavukkeita tasäädettäviä modeja, joissa erillinen piiri ohjaa virran kulkua höyrystimelle.

Esimerkki mekaanisesta modista

Mekaanisia modeja on satoja erilaisia, eri muotoisia, eri materiaaleista työstettyjä ja erilaisia ominaisuuksia sisältäviä. Alla oleva esimerkkikuva on suositusta mekaanisesta modista nimeltä Nemesis mod, jolla pystyy käyttämään eri pituisia akkuja, siinä on höyrystimelle ilmansäätö liittimessä sekä lukitusrengas kytkimessä.

nemesis

Miksi mekaaninen modi?

Mekaaniset modit ovat edelleenkin erittäin suosittuja höyryttelijöiden keskuudessa. Syitä tähän on monia ja ne ovat vaihtuneet vuosien saatossa. Aluksi mekaanisia modeja tehtiin vain hyvin edistyneiden käyttäjien keskuudessa ja kaupallisia mekaanisia modeja ei käytännössä ollut lainkaan. Niitä käytettin, koska sillä saatiin parempi akkukesto ja enemmän jännitettä höyrystimelle, kuin perinteisillä eGo tai 510 -luokan akuilla.

Kun höyrystimiin alettiin käärimään itse vastuksia, mekaaniset modit osoittautuivat huomattavasti piirillisiä laitteita tehokkaammaksi, koska niissä ei ollut vastusarvoa rajoittavia seikkoja, jolloin tehoja pystyttiin nostamaan alentamalla höyrystimen vastusarvoa. Mekaaniset modit ovat yleensä myös huomattavasti pidempi-ikäisiä kuin piirilliset modit, joiden piiri saattaa vaurioitua esimerkiksi pudotuksesta tai kastumisesta.

Nykyään kun myös piirilliset modit pystyvät jo samoihin tehoihin ja akkukapasiteettiin ja jopa suurempiin jännitteisiin kuin mekaaniset modit, on syitä mekaanisen käyttöön enään huomattavasti pienempi koko, kestävyys ja ulkonäköseikat.

Onko mekaaninen modi turvallinen?

Mikään laite varustettuna lithium -akulla ei ole 100% turvallinen. Perinteiset piirilliset laitteet ovat kuitenkin turvallisempia kuin mekaaniset modit, koska ne pitävät sisällään turvallisuusominaisuuksia, kuten suojan akun jännitteen laskemiselle liian alas sekä oikosulku- ja ylilämpenemissuojan. Mekaaninen modi ei koskaan pidä sisällään mitään näistä suojista, mutta joka tapauksessa laadukas ja hyvin valmistettu mekaaninen modi on kokeneen käyttäjän käytössä melko turvallinen.

Mitä riskejä mekaanisen käytössä on?

Laitteen tai höyrystimen oikosulku saattaa aiheuttaa akun lämpenemisen nopeasti pisteeseen, jossa se purkautuu ja syttyy tuleen. Jos akusta purkautuvat kaasut eivät pääse pois laitteesta, saattaa se räjähtää. Sama voi käydä myös, jos sinulla on käytössäsi liian matala vastus, jolloin akulta pyydetty virta on suurempi kuin mihin se on kykenevä. Vastuulliset ja asiantuntevat akkumyyjät ilmoittavat aina akun virranantokyvyn. Virranantokyky ilmoitetaan ampeereina (A). Tämä aiheuttaa sen, että sinun tarvitsee tuntea sähköopista edes ohmin laki ja tietää minkälaisella vastuksella aiheutat minkäkinlaiset virtavaatimukset akulle.

Mekaanisen modin huolto

Mekaanista modia joutuu huoltamaan huomattavasti enemmän kuin piirillisiä laitteita. Toisaalta asian voi myöskin ajatella niin, että mekaanista modia pystyy huoltamaan itse, mutta piirillistä ei. Virranantokyvykkyys riippuu täysin modin sähkönjohtavuudesta ja akusta. Joten vaikka akku olisi hyvä, saattaa esimerkiksi kierteissä tai napissa oleva lika aiheuttaa jännitehäviötä ja höyrystimelle ei mene tarpeeksi virtaa. Tämä saattaa usein myös aiheuttaa jonkin muun osan, kuin höyrystimen ylimääräistä lämpenemistä. Tästä syystä mekaanisen modin kontaktipinnat ja kierteet on syytä puhdistaa tasaisin väliajoin.

Neuvoja

Seuraavat neuvot auttavat käyttämään mekaanista modia turvallisemmin.

Oikosulku

Jos laite on oikosulussa, alkaa se lämpenemään dramaattisesti hyvin nopeasti. Mikäli havaitset, että mekaaninen laite alkaa äkillisesti lämpenemään, pura laite välittömästi osiin, jotta oikosulku saadaan poistettua.

mittariVastuksen mittaus

On suositeltavaa mitata höyrystimen vastus aina ennen sen laittamista mekaaniseen modiin. Tämän voi hoitaa joko modilla, jossa on vastuksen mittaus ja näyttö, mutta tähän tarkoitukseen on myös valmistettu paljon käteviä erillisiä mittareita, joilla ei tarvitse omaa akkua tai laitetta riskeerata. Mittari kertoo sinulle helposti vastusarvon joko yhden tai kahden desimaalin tarkkuudella riippuen mittarista.

Akkutyyppi ja laatu

Kenties tärkein mekaaniseen modiin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä liittyy akkuihin ja niiden ymmärtämiseen.

Älä säästä akkujen kohdalla, sillä muutaman euron säästö ei ole oman terveytesi arvoista. Vanhoja tai viallisia akkuja ei tule käyttää missään laitteessa, ei myöskään mekaanisessa modissa. Viallisiksi akuiksi luokitellaan myös akut, joiden ulkokuori on vaurioitunut.

Suosittelemme käyttämään mekaanisissa modeissa vain laadukkaita High-Drain IMR -akkuja, jotka häviävät kapasiteetissa jonkin verran ICR -akuille, mutta joiden akkukesto on silti suurempi, koska akku pystyy pitämään jännitettä korkeammalla kuormassa verrattuna ICR-akkuun. Lisäksi IMR -akut kestävät enemmän rasitusta, eivätkä purkaudu yhtä helposti kuin ICR-akut. Sivun alalaidasta löydät listan suosittelemistamme akuista ja suositellusta alhaisimmasta akun kanssa käytettävästä vastusarvosta.

Akkulaturit, lataus ja säilytys

Akkulaturin tärkein tehtävä on ladata akut mahdollisimman turvallisesti ja oikeaan jännitteeseen. Jotkin edullisen hintaluokan laturit saattavat yliladata akun, joka aiheutta akun eliniän lyhenemisestä tai radikaalissa ylilatauksessa jopa akun purkautumisen ja syttymisen tuleen.

Täyteen ladatun IMR akun tulisi olla jännitteeltään 4.18-4.20V. Jos akku akku ladataan tätä täydemmäksi, alkaa sen elinikä tippumaan.

Suosittelemme laturia, joka pystyy myös näyttämään akun jännitteen. Tämä on kätevä ominaisuus seurata, ettei akkuja tule myöskään purettua käytössä liian alhaiseen jännitteeseen, jolla on myös akun elinikään vaikuttavia tekijöitä.

Meillä suomessa myös talvi aiheuttaa pieniä huomionaiheita akuissa ja niiden latauksessa. Lithium -akkuja ei saa ladata pakkasessa, joten älä jätä akkuja latautumaan esimerkiksi autoosi. Niitä ei myöskään tulisi laittaa laturiin heti pakkasesta tuodessa, joten annathan akkujen hetken lämmitä, jos sinun tarvitsee ladata ne pakkasesta tulon jälkeen.

Akkuja säilöessä on syytä olla tarkkana, etteivät akut pääse muodostamaan oikosulkua keskenään, esimerkiksi seassa olevien avaimien kanssa tai muiden sähköä johtavien esineiden kanssa. Lähes kaikki akkuja myyvät liikeet tarjoavat erittäin edullisia muovikoteloita akkujen säilyttämiseen ja kuljettamiseen irrallaan.

Akkuja ei myöskään tulisi altistaa pitkiä aikoja yli 45 asteen lämpötiloille, joten kesällä auringossa istuessa, siirrä akut ja laitteet pois varjoon suoralta auringonvalolta.

Akun jännite

Piirilliset modit lyövät automaattisesti leikin kesken, kun akun jännite tippuu liian alas, mutta mekaaninen modi antaa virtaa ulos niin kauan, kunnes se voi olla kokonaan tyhjä, jonka jälkeen lithium -akku on entinen. Tarvitaan kokemusta, jotta tietää pelkästä höyryn heikkenemisestä, koskqa akun jännite on tippunut turvallisen alimman jännitteen tasolle. Mikäli akun jännite tippuu alle 2.8V, alkaa akun elinikä tippumaan radikaalisti. Jos akun jännite tippuu paljon tuota alemmas, ei sitä välttämättä saa enää lainkaan ladattua uudelleen täyteen.

Akun napaisuus

Laita akku laitteeseen aina niin päin, kuin valmistaja suosittelee. Mekaaninen modi voi toimia laitettaessa akku väärinpäin, mutta tällöin se ei ole enään yhtä turvallinen.

Akkujen sarjoittaminen, eli stäkkäys

Akkujen stäkkäyksellä saavutetaan jännitteen tuplaus, mutta sillä on myös valtavat riskit saavutettuun hyötyyn nähden. Jos kaipaat lisää tehoa, tiputa vastusarvoa alaspäin akun sallimissa rajoissa, äläkä lähde leikkimään stäkkäyksellä.

Purkausreiät/kolot

Mekaanisessa modissa olisi syytä olla reikiä, tai koloja, joista mahdollisen akun purkautumisesta syntyvät kaasut pääsevät pakenemaan putkesta. Jos kaasut eivät pääse purkautumaan putkesta, saattaa putki räjähtää käsikranaatin lailla.

Kytkimen lukitus

Suurimmassa osassa mekaanisia modeja on mekaaninen lukitus, joka estää kytkimen painautumisen tai estää sitä luomasta virtapiiriä. Mikäli mekaaninen modi pääsee yksin höyrystämään pitkiä aikoja esimerkiksi laukussa tai repussa, saattaa se aiheuttaa akun ylikuumentumisen ja purkautumisen. Suosittelemme myös käyttämään lukitusta asettaessasi laitteen pöydälle, sillä kytkimen jousi tai magneetti voi antaa periksi, ja laite jää päälle pöydällesi.

Suositeltuja akkuja

Alla olevaan listaan olemme koonneet mekaanisissa modeissa käytettäväksi suositeltuja akkuja. Lisäksi listasta löydät akun virranantokyvykkyyden ja alimman suositellun vastusarvon oletuksena, että mekaanisesta modista saadaan höyrystimelle 4.0V.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Akkumalli

Virtaraja (A)

Alin suositeltu vastusarvo

AW IMR 18350 800mAh 12A 0.35 Ω
AW IMR 18490 1200mAh 18A 0.25 Ω
AW IMR 18650 2200mAh 20A 0.20 Ω
Samsung 20R 2000mAh 22A 0.20 Ω
Samsung 25R 2500mAh 20A 0.20 Ω
LG HE2 2500mAh 20A 0.20 Ω

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

Ajatus aiheesta “OPAS: Mekaaniset modit

  • Mikko

    Mitkä ohmit käyvät sony vtc 5 2600mah 35A Mekaaninen modi käytössä ja siihen olisin tekemässä eli rda. han coilit.