Tutkimus: Höyryttelyssä vapautuvat aldehydimäärät minimaalisia


Lääketieteellisessä Addiction-lehdessä vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan sähkösavukkeista normaalikäytössä vapautuvat aldehydimäärät (esim. formaldehydi, asetaldehydi, asetoni, akroleiini) alittavat terveydelle haitalliset määrät.

Tutkimus vahvistaa sen jo pitkään ounastellun tosiasian, että aiemmissa tutkimuksissa havaitut korkeat aldehydipitoisuudet ovat aiheutuneet höyrystimen (atomisaattori) ylikuumentamisesta epärealistisen korkeissa lämpötiloissa. Epärealististen siksi, että atomisaattorin ylikuumentamisen seurauksena nestettä vastukselle kuljettavan materiaalin nesteensiirtokyky ylittyy käytettyyn tehoon nähden. Tällöin vastus kuumentaa ainoastaan nestettä siirtävää materiaalia, jolloin syntyy haitallisia yhdisteitä. Ilmiötä kutsutaan ns. dry puff:iksi. Tähän puolestaan liittyy voimakas ja vastenmieliseksi koettu maku, minkä käyttäjät huomaavat herkästi ja korjaavat asiantilan lisäämällä laitteeseen nestettä, muuttamalla imaisutiheyttä tai alentamalla laitteen lämpötilaa.

Korkeiden aldehydimäärien aikaansaaminen on siis mahdollista koneellisesti suoritetuissa laboratoriotesteissä, muttei käytännön elämässä, missä käyttäjät karttavat dry puff:ia sen aiheuttaman pahan maun vuoksi.

Tutkimuksessa selvitettiin dry puff -ilmiön havaitsemista seitsemän tottuneen höyryttelijän muodostaman testiryhmän keskuudessa. Käytössä oli kaksi Smtechin Kayfun Lite -atomisaattoria, toisessa oli yksi ja toisessa kaksi 3 mm:n silica-imulankaa. Virtalähteenä oli Hana Mods DNA40.

Kaikki testiryhmän jäsenet havaitsivat yhdenmukaisesti dry puff -ilmiön ensin mainittua atomisaattoria 9W:n ja 10W:n teholla käytettäessä. Tätä alemmilla tehoilla mitatut aldehydimäärät olivat minimaalisia: aldehydimäärät nousivat olennaisesti vasta, kun tehot nostettiin käyttäjien karsastamaa dry puff:ia tuottavalle tasolle.

Toinen atomisaattoreista, jossa ensimmäisestä poiketen oli yhden sijasta kaksi nestettä kuljettavaa imulankaa, ei päästänyt ylikuumentumista ja kuivahtamisilmiötä tapahtumaan 10W:n tehoillakaan käytettynä. Tästä johtuen myös aldehydimäärät pysyivät minimaalisina käytetystä tehosta riippumatta (6.5W, 7.5W, 9W and 10W).

kf-lite-hanaTutkimusta johtaneen kardiologi Konstantinos Farsalinoksen mukaan tutkimus osoittaa, että korkeiden aldehydimäärien aikaansaaminen edellyttää atomisaattorin ja nesteen ”ylikuumentamista sellaiselle tasolle, mitä yksikään käyttäjä ei sietäisi”. Tästä syystä myöskään laitteen tehokkuudella ei ole vaikutusta käytännön höyryttelytilanteessa syntyviin aldehydimääriin: käyttäjät karttavat dry puff -ilmiön muodostumista millaisella laitteella tahansa. Lisäksi tehokkaammissa laitteissa käytetään atomisaattoreita, jotka pystyvät käsittelemään suurempia tehoja kuumentumatta ja kuivumatta.

Lontoon yliopiston tupakkariippuvuusyksikön johtaja, professori Peter Hajek, on todennut tutkimuksen osoittavan, kuinka tärkeää on harhaanjohtavien johtopäätösten välttämiseksi tehdä selväksi, millaisissa olosuhteissa tutkimukset on toteutettu. ”Itse tulkitsen tutkimusnäyttöä siten, että sähkösavukkeet ovat vähintään 95% tupakointia haitattomampia. Tupakoitsijoita tulisi kannustaa vaihtamaan sähkösavukkeisiin”, Hajek toteaa.

Farsalinos tutkimusryhmineen on analysoinut aiemminkin sähkösavukkeista tehtyjen haitta-ainelöydösten tosiasiallista terveysriskitasoa. Aldehyditutkimuksen lisäksi tutkimusryhmältä on vastikään julkaistu mm. sähkösavukehöyryn metallipitoisuuksia koskeva tutkimus, minkä mukaan sähkösavukkeiden käytöstä aiheutuva altistuminen metalleille alittaa moninkertaisesti – usein monisataa- tai -tuhatkertaisesti – yleisesti hyväksytyt riskirajat.

Viime vuonna Farsalinos teki yhteistyössä tri Riccardo Polosan kanssa sähkösavuketutkimusta yhteenkoostavan tutkimusartikkelin (Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review). Hän on myös antanut sähkösavuketutkimusta koskevaa konsultaatiota mm. Yhdysvaltojen lääkevirasto FDA:lle.

Lähteet:

E-cigarettes generate high levels of aldehydes only in ‘dry puff’ conditions. Addiction (early view), 20 May 2015.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12942/full

E-cigarettes generate high levels of aldehydes only in ‘dry puff’ conditions (irrespective of the power levels). 20 May 2015.
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/210-ald

Are Metals Emitted from Electronic Cigarettes a Reason for Health Concern? A Risk-Assessment Analysis of Currently Available Literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, May 2015. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/5/5215

Metals emitted from e-cigarettes are not a reason for health concern. 15 May 2015.
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/209-metals

Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances on Drug Safety, April 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110871/?report=classic

Kuva (c) Solkku

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *