Yhdysvaltalaistutkimukset: tupakoinnin lopettaminen yleisintä sähkösavukkeita käyttävien keskuudessa


Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan sähkösavukkeita päivittäin käyttävät lopettavat tupakoinnin selvästi muita useammin. Sähkösavukkeiden päivittäiskäyttäjistä yli puolet oli lopettanut tupakoinnin viiden viime vuoden aikana verrattuna 28 prosenttiin niistä tupakoitsijoista, jotka eivät olleet käyttäneet sähkösavukkeita.

Muut tupakoinnin lopettamisalttiuteen vaikuttavat tekijät kontrolloituna sähkösavukkeiden päivittäiskäyttäjät lopettivat tupakoinnin kolminkertaisella todennäköisyydellä verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet sähkösavukkeita.

Sähkösavukkeita vain kokeilleiden tai satunnaisesti käyttävien keskuudessa tupakoinnin lopettaminen oli keskimääräistä harvinaisempaa. Syitä eroon sähkösavukkeita säännöllisesti käyttäviin nähden ei ole toistaiseksi tutkittu järjestelmällisesti, mistä johtuen tutkijat suosittelevat lisätutkimusta tässä käyttäjäryhmässä.

Usein eroa selittävänä tekijänä on pidetty sitä, että sähkösavukkeiden käytön rinnalla edelleen tupakoivat käyttäisivät sähkösavukkeita vain tupakan korvikkeena tilanteissa, joissa tupakointi ei ole mahdollista. Tutkijoiden mukaan mahdollisia selityksiä on kuitenkin useita muitakin. Tupakkaa ja sähkösavukkeita rinnakkain käyttävät saattavat esimerkiksi olla keskimääräistä riippuvaisempia tupakoinnista, jolloin myös lopettaminen on vaikeampaa. Selittäviä tekijöitä voi löytyä myös käytössä olleiden laitteiden laadusta (cig-a-liket vs. tehokkaammat modit) tai siitä, että rinnakkaiskäyttäjät saattavat pyrkiä tupakoinnin lopettamiseen tupakointia asteittain vähentämällä, eivätkä ole tutkimusajankohtana vielä ehtineet prosessin loppuun asti.

Tutkimuksen toteuttivat Columbia University’s Mailman School of Public Health ja Rutgers School of Public Health vuosien 2014 ja 2015 välillä toteutetun National Health Interview Survey -kyselytutkimuksen pohjalta. Otanta rajattiin nykyisin tupakoiviin ja vuonna 2010 tai sen jälkeen lopettaneisiin entisiin tupakoitsijoihin.

Yhdysvalloissa julkaistiin vastikään myös toinen kansallisesti edustava tutkimus sähkösavukkeiden vaikutuksesta tupakoinnin lopettamisalttiuteen. Laskelmissa olivat mukana sekä sähkösavukkeita säännöllisesti käyttävät että niitä vain kokeilleet tai satunnaisesti käyttävät. Tutkimusaineistona käytettiin yli 160 000 yhdysvaltalaista kattavaa Current Population Survey-Tobacco Use Supplement -kyselytutkimusta vuosien 2014-2015 väliseltä ajalta.

Tutkimus osoitti, että sähkösavukkeiden käyttäjistä noin 65 prosenttia oli yrittänyt tupakoinnin lopettamista kyseisen vuoden aikana, kun taas sähkösavukkeita käyttämättömistä tupakoitsijoista sitä oli yrittänyt 40 prosenttia. Vastaavasti 8,2 prosenttia sähkösavukkeita käyttäneistä oli lopettanut tupakoinnin kyseisenä vuonna siinä missä sähkösavukkeita käyttämättömien keskuudessa vastaava luku jäi 4,8 prosenttiin.

Tutkijat analysoivat myös tupakoinnin lopettamisessa sähkösavukkeiden käytön kasvun rinnalla tapahtunutta kehitystä vuosien 2010-11 ja 2014-15 välillä. Vuosi 2010 otettiin vertailukohdaksi siksi, että sähkösavukkeet olivat tuolloin vasta nousemassa yleiseen tietoisuuteen, joten niillä ei vielä ollut merkittävää väestötason vaikutusta tupakointiin.

Tutkijat toteavat tupakoinnin lopettaneiden määrässä tapahtuneen merkittävää kasvua kyseisten vuosien välillä. Vuonna 2010-11 tupakoinnin lopetti 4,5 prosenttia kaikista tupakoitsijoista määrän noustessa 5,6 prosenttiin vuonna 2014-15. Ennen vuotta 2011 tupakoinnin lopettaneiden määrä oli ollut pysähdyksissä 4,5 prosentin tietämissä jo parinkymmenen vuoden ajan.

Lopettaneiden määrä kasvoi merkittävästi vain sähkösavukkeita käyttäneiden joukossa: sähkösavukkeita käyttämättömien keskuudessa tupakoinnin vuotuisissa lopettamismäärissä ei ollut tapahtunut merkittävää muutosta vuoteen 2010-11 ja sitä edeltävään aikaan nähden. Ensimmäinen väestötason nousu tupakoinnin lopettamismäärissä yli kahteenkymmeneen vuoteen oli siis lähtöisin sähkösavukkeita käyttävien keskuudesta.

Tällä viikolla Nicotine & Tobacco Research -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa paneudutaan samaan vuoden 2014-15 Current Population Survey-Tobacco Use Supplement -dataan, mutta tällä kertaa analyysi ulotetetaan myös sähkösavukkeiden käytön säännöllisyyteen. Artikkelin alussa mainitun tutkimuksen tapaan myös tässä tutkimuksessa havaittiin selvä yhteys sähkösavukkeiden käytön säännöllisyyden ja tupakoinnin lopettamisessa onnistumisen välillä: mitä kauemmin ja mitä useampana päivänä kuussa sähkösavukkeita käytettiin, sitä todennäköisemmin tupakoinnin lopettamisessa onnistuttiin. Analyysissa oli huomioitu myös muut tupakoinnin lopettamisalttiuteen vaikuttavat tekijät, kuten ikä, sukupuoli, koulutus, tulotaso ja kussakin osavaltiossa vallitseva tupakkasääntely.

Edellämainittujen tutkimusten myötä korostuu, kuinka olennaista tupakoinnin lopettamista koskevissa tutkimuksissa on eritellä sähkösavukkeita satunnaisesti kokeilevat niitä säännöllisesti käyttävistä. Sähkösavukkeiden satunnainen kokeilu kerran-pari ei kerro käytännössä mitään sähkösavukkeiden tehokkuudesta tupakoinnin lopettamisessa. Sähkösavukkeita yhdenkin kerran kokeilleiden (ever-users) laskeminen mukaan asiaa koskeviin tutkimuksiin onkin jo pitkään vinouttanut käsitystä sähkösavukkeiden tehokkuudesta tupakoinnin lopettamisessa huomattavasti todellista asiantilaa huonompaan suuntaan.

 

Lähteet

1. Giovenco, Daniel P. (et al.): Prevalence of population smoking cessation by electronic cigarette use status in a national sample of recent smokers. Addictive Behaviors, available online 3.8.2017.
2. Columbia University’s Mailman School of Public Health. ”Daily e-cigarette users had highest rates of quitting smoking.” 17.8.2017.
3. Zhu, Shu-Hong (et al.): E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. BMJ 4.7.2017.
4. Levy, David T. (et al.): The Relationship of E-Cigarette Use to Cigarette Quit Attempts and Cessation: Insights From a Large, Nationally Representative U.S. Survey. Nicotine & Tobacco Research 31.8.2017.
5. Haelle, Tara: More Evidence Suggests E-Cigarettes Help Some Smokers Quit. Forbes 31.8.2017.

 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *