Porttiteoriasta popcorn-keuhkoihin — Englannin kansanterveyslaitos ja kuusi yleisintä sähkötupakkamyyttiä 1


Englannin kansanterveyslaitos (Public Health England) päivitti jo entuudestaan laajaa sähkösavukeraporttiaan vuodelta 2015. Uusin tutkimustieto on käytännössä vahvistanut aiempia johtopäätöksiä. Sähkösavukkeiden terveysriskien arvioidaan edelleen yltävän korkeintaan viiteen prosenttiin tupakoinnin riskeistä esimerkiksi syöpäriskin jäädessä alle yhteen prosenttiin tupakoinnista. Syy tähän on haitallisten aineiden vähäisyys verrattuna tupakansavuun.

Erityisenä huolenaiheena Public Health England nostaa esiin sähkösavukkeista julkisuudessa toistuvasti esiintyvät virhekäsitykset, joita se ryhtyy itse hälventämään oikaisemalla blogissaan kuusi yleisintä sähkösavukkeisiin liittyvää myyttiä.

MYYTTI 1 —Sähkösavukkeet aiheuttavat ”popcorn-keuhkoa”

Yksi yleisimmistä sähkösavukkeisiin liittyvistä huolenaiheista on, että ne aiheuttaisivat ns. ”popcorn-keuhkoa”. Käsitys on syntynyt siitä, että jotkut sähkösavukenesteissä käyteyt makuaineet ovat sisältäneet diasetyyli-nimistä kemikaalia, mikä erittäin korkeina altistusmäärinä on yhdistetty kyseiseen keuhkosairauteen (bronchiolitis obliterans). Kansankielisen nimityksensä sairaus on saanut siitä, että sitä havaitiin alunperin popcorn-tehtaan työntekijöiden keskuudessa.

Sähkösavukenesteissä diasetyyliä on käytetty lähinnä voin maun tuottamiseen. Nykyään diasetyylin käyttö sähkösavukenesteissä on kuitenkin Britanniassa kielletty (kuten koko EU-alueella, toim. huom.). Jo silloinkin, kun sitä vielä esiintyi, määrät olivat satoja kertoja tupakansavun diasetyylimääriä alhaisemmat, eikä edes tupakointia pidetä merkittävänä riskitekijänä tälle harvinaiselle keuhkosairaudelle.

MYYTTI 2 — Sähkösavukkeita ei säännellä emmekä tiedä, mitä ne sisältävät

Sähkösavukelaitteiden ja -nesteiden laatuun, turvallisuuteen, pakkauksiin ja tuoteselostuksiin kohdistetaan Britanniassa tiukkaa sääntelyä. Kaikista myyntiin asetetuista tuotteista ja niiden sisältämistä ainesosista on tehtävä ilmoitus lääkevirasto MHRA:lle.

EU:n tupakkatuotedirektiivin myötä samat laatu- ja turvallisuuskriteerit pätevät koko EU-alueella, myös Suomessa. Täällä niiden noudattamista valvoo Valvira.

MYYTTI 3 — Sähkösavukkeiden täytyy olla haitallisia, koska ne sisältävät nikotiinia

Noin neljä brittiä kymmenestä ajattelee virheellisesti, että suurin osa tupakointiin liittyvistä syövistä aiheutuu nikotiinista. Tutkimusnäytön mukaan nikotiini ei kuitenkaan ole erityisen haitallista terveydelle. Vaikka nikotiini aiheuttaa tupakkariippuvuutta, miltei kaikki tupakoinnin terveyshaitoista aiheutuvat tupakansavun tuhansista muista kemikaaleista. Tupakansavun kahta haitallisinta ainetta, tervaa ja häkää, sähkösavukehöyryssä ei esiinny lainkaan. Siinä esiintyy joitakin samoja kemikaaleja kuin tupakansavussakin, mutta huomattavasti pienempinä määrinä.

MYYTTI 4 — Sähkösavukkeista vapautuva höyry on haitallista sivullisille

Tutkimusten mukaan passiivinen tupakointi on haitallista, mistä johtuen tupakointi on kielletty suljetuissa julkisissa tiloissa ja työpaikoilla. Sama sääntö ei kuitenkaan Britanniassa — Suomesta poiketen siis — koske sähkösavukkeiden käyttöä, vaan tilan haltijalla on oikeus päättää sähkösavukkeiden käytöstä omissa tiloissaan.

Sähkösavukenesteet koostuvat tyypillisesti nikotiinista, propyleeniglykolista tai glyserolista ja makuaineista. Tupakoinnista poiketen sähkösavukkeista ei vapaudu lainkaan sivusavua, vaan ainoastaan uloshengitettyä aerosolia. Sivusavulla tarkoitetaan esimerkikiksi palavan savukkeen päästä suoraan ilmakehään nousevaa savua.

PHE:n mukaan sähkösavukehöyrystä ei ole tähän päivään mennessä löydetty sivullisille aiheutuvia terveysriskejä. Astmaatikot ja muut hengityselinsairauksista kärsivät voivat olla herkistyneitä erilaisille ympäristöärsykkeille, joihin myös sähkösavukehöyry saattaa kuulua. PHE suosittelee toimimaan asiassa tilannekohtaisesti tarpeenmukaisella tavalla.

MYYTTI 5 — Sähkösavukkeet houkuttelevat nuoria tupakointiin

Englannin kansanterveyslaitoksen selvityksen mukaan tutkimusnäyttö ei tue käsitystä, että sähkösavukkeet toimisivat porttina tupakointiin. Laajat kansalliset kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että nuorten keskuudessa esiintyy sähkösavukekokeiluja mutta säännöllinen käyttö on harvinaista ja rajoittuu miltei täysin entuudestaan tupakoineisiin nuoriin. Samaan aikaan nuorten tupakoinnin määrä on  jatkanut laskuaan.

MYYTTI 6 — Tupakkateollisuus käyttää sähkösavukkeita Troijan hevosena edistääkseen tupakointia

PHE:n mukaan tähänastinen tutkimusnäyttö ei anna viitteitä siitä, että sähkösavukkeet ylläpitäisivät tai edistäisivät tupakointia. Sen sijaan kehityskulku osoittaa päinvastaiseen suuntaan. Tupakoinnin lopettaneiden osuus sähkösavukkeiden käyttäjistä kasvaa vuosi vuodelta. Tätänykyä Britannian aikuisväestön 2,9 miljoonasta höyryttelijästä yli puolet on lopettanut tupakoinnin kokonaan. Lisäksi 770.000 brittiä on lopettanut sekä tupakoinnin että sähkösavukkeiden käytön.

Samaan aikaan tupakoinnin lopettamisprosentti on noussut ja tupakoinnin laskusuuntaus kiihtynyt. Tällä hetkellä tupakoitsijoiden osuus väestöstä on alempana kuin koskaan aiemmin (15,5%).

Yhteenvetona PHE toteaa, että sähkösavukkeet ja savukkeet eivät ole sama asia, eikä niitä tule sellaisena kohdella. Sähkösavukkeiden käyttö ei ole täysin riskitöntä, mutta huomattavasti tupakointia haitattomampaa. Ne auttavat joka vuosi tuhansia tupakoitsijoita pääsemään eroon ja pysymään erossa tupakoinnista. On tärkeää, että tupakoitsijat tiedostavat tupakoinnin ja sähkösavukkeiden väliset erot ja heille tarjotaan asiasta paikkansapitävää tietoa, jotta he pystyvät tekemään informoituja päätöksiä oman terveytensä suhteen.

Lähteet

McNeill, Ann (et al.): Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018. A report commissioned by Public Health England. February 2018.

Dockrell, Martin: Clearing up some myths around e-cigarettes. Public Health Matters. Public Health England. 20.2.2018.

Newton, John: Key questions and findings from our e-cigarette evidence update. Public Health Matters. Public Health England. 6.2.2018.


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

Ajatus aiheesta “Porttiteoriasta popcorn-keuhkoihin — Englannin kansanterveyslaitos ja kuusi yleisintä sähkötupakkamyyttiä

  • Sukkajumala

    Myytti 4.lähes samaa kamaa on käsittääkseni myör discojen savukoneet, eikä niihinkään ole kukaan kuollut