”Sähkötupakointi on syöpävaarallista” — vai onko sittenkään?


Kuluneen viikon aikana medioissa on ollut paljon puhetta sähkösavukkeiden mahdollisista sydän- ja syöpäriskeistä.

Otsikoiden takana on vastikään julkaistu tutkimus, jossa sähkösavukkeiden sisältämän nikotiinin havaittiin aiheuttavan hiirissä ja ihmissoluissa DNA-vaurioita ja heikentävän korjausmekanismin toimintaa. Nämä reaktiot puolestaan saattavat myötävaikuttaa sydän- ja syöpäriskin kohoamiseen, mutta sen selvittämiseksi vaaditaan vielä lisätutkimuksia.

Aihetta koskevat otsikot ovat olleet sähkösavukeuutisoinnille jo vakiintuneeseen tapaan lennokkaita: ”Sähkötupakointi on syöpävaarallista” tai jopa ”Sähkötupakat aiheuttavat syöpää”.

Kuten usein sähkösavukkeita koskevan uutisoinnin kohdalla, asiantuntijatahot ovat joutuneet jälleen kerran oikaisemaan edellämainitun kaltaisia väärinkäsityksiä: hiirillä ja solunäytteillä epärealistisissa laboratorio-olosuhteissa saaduista tuloksista ei voida vetää suoria johtopäätöksiä sähkösavukkeiden vaikutuksista ihmisiin käytännön elämässä.

— Tutkimus ei kerro mitään sähkösavukkeiden käytön riskeistä. Se ei kerro, että siitä aiheutuu syöpää, toteaa Peter Hajek, lontoolaisen Queen Mary -yliopiston tupakkatutkimusosaston johtaja. — Se kuuluu pitkään listaan vääriä hälytyksiä, jotka voivat saada ihmiset luopumaan tupakoinnin vaihtamisesta sähkösavukkeisiin, vaikka siitä epäilemättä olisi heille suurta hyötyä.

Tutkimuksesta itsestään Hajek toteaa, että ei sinänsä ole yllättävää, että solujen upottamisesta nikotiiniin aiheutuu vaurioita, mutta tulokset eivät ole yhteydessä siihen, mitä tapahtuu ihmiskehossa sähkösavukkeiden käytön seurauksena. Sama pätee Hajekin mukaan myös hiirillä tehtyyn kokeeseen: hiiret altistettiin niiden kokoon nähden äärimmäisen korkeille nikotiinimäärille, joten tuloksilla ei ole juurikaan relevanssia sähkösavukkeista ihmisille koituvien riskien arvioinnissa.

Näitä näkemyksiä tukee se, että tähänastisissa eläinkokeissa nikotiinin ei ole osoitettu aiheuttavan syöpää. Tämä todetaan myös kyseisen tutkimuksen omassa loppuyhteenvedossa. Siinä viitataan myös toiseen tuoreeseen tutkimukseen, missä sähkösavukkeiden käyttäjien virtsasta löydettiin 97% tupakoitsijoita vähemmän haitallisia aineita, mukaanlukien puheena olleet syöpävaaralliset ja geneettisiä vaurioita aiheuttavat aineet.

Nämä terveysriskien arvioinnin kannalta olennaiset huomiot on suomalaismedioissa sivuutettu kokonaan. Olisikin toivottavaa, että jos medioissa uutisoidaan aktiivisesti sähkösavukkeiden mahdollisista riskitekijöistä, uutisoitaisiin myös niiden edustamasta riskitasosta.

Hajek toteaa sähkösavukkeiden riskien yltävän tämän hetken parhaiden arvioiden mukaan korkeintaan noin viiteen prosenttiin tupakoinnin riskeistä. Kyseisen arvion ovat esittäneet muun muassa Englannin terveysvirasto, Royal College of Physicians -lääkärijärjestö ja Uuden-Seelannin terveysministeriö.

Myös Jasmine Just syöpätutkimuslaitos Cancer Research UK:sta toteaa sähkösavukkeiden riskit olennaisesti tupakointia pienemmiksi. — Tutkimukset ovat osoittaneet, että vaihtamalla tupakoinnin sähkösavukkeisiin ihmiset voivat vähentää merkittävästi altistumistaan terveysriskien kannalta avainasemassa oleville haitallisille aineille.

Jokin aika sitten julkaistussa tutkimuksessa sähkösavukkeiden syöpäriskin todettiin jäävän alle yhteen prosenttiin tupakoinnista. Suurelta osin syöpääaiheuttavien aineiden määrä jäi 0,4 prosenttiin tupakansavuun verrattuna.

Myös suomalaismedioissa olisi aika havahtua siihen tosiasiaan, että tutkimusten mukaan sähkösavukkeet ovat huomattavasti tupakointia haitattomampia ja niitä myös käytetään pääsääntöisesti tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen (ks. esim. täältä).

Tupakoimattomia sähkösavukkeet eivät ole koukuttaneet: sähkösavukkeiden vakituinen käyttö entuudestaan tupakoimattomien keskuudessa on käytännössä olematonta sekä Suomessa että muualla maailmassa (ks. esim. täältä, täältä ja täältä).

Yksipuolisella ja yliampuvalla uutisoinnilla sähkösavukkeiden terveysriskeistä voidaan näin ollen vain heikentää tupakoitsijoiden motivaatiota vaihtaa tupakointi huomattavasti vaarattomampaan vaihtoehtoon saavuttamatta erityisempää hyötyä esimerkiksi nuorten nikotiiniriippuvuuden ehkäisyssä.

Kyse ei ole kansanterveydellisesti mitenkään vähäpätöisestä asiasta. Suomessa on lähes miljoona päivittäin tai satunnaisesti tupakoivaa, joille kaikille koituisi merkittävää terveyshyötyä tupakoinnin vaihtamisesta sähkösavukkeisiin.

Vähintäänkin he ovat oikeutettuja tekemään valintansa tupakoinnin ja sähkösavukkeiden suhteellisista riskeistä annetun tasapuolisen ja totuudenmukaisen informaation pohjalta.

 

Lähteet

Lee, Hyun-Wook (et al.): E-cigarette smoke damages DNA and reduces repair activity in mouse lung, heart, and bladder as well as in human lung and bladder cells. PNAS 2018; published ahead of print January 29, 2018.

Sample, Ian: Vaping may raise cancer and heart disease risk, study suggests. Guardian 29.1.2018.

Expert reaction to e-cigarettes and DNA damage. Science Media Centre. 29.1.2018.

Public Health England: Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *