Brittiparlamentti: Sähkösavukkeiden sääntelyä lievennettävä


Britannian parlamentin alahuoneen tieteen ja teknologian komitea aloitti viime lokakuussa selvityksen sähkösavukkeista ja niiden käytöstä Britanniassa. Loppuraportti julkaistiin viime viikolla.

Keskeinen johtopäätös on, että sähkösavukkeet ovat huomattavasti, arvioilta 95-prosenttisesti, savukkeita haitattomampia ja ”tarjoavat mahdollisuuden nopeuttaa merkittävällä tavalla tupakoinnin vähenemistä”.

Raportin mukaan Britanniassa on tällä hetkellä 2,9 miljoonaa höryttelijää. Pääasiallinen käyttötarkoitus on tupakoinnin lopettaminen. Pelko siitä, että sähkösavukkeet ja niissä käytettävät makuaineet houkuttelisivat merkittävissä määrin tupakoimattomia nuoria tupakointiin tai sähkötupakointiin ei ole osoittanut toteutumisen merkkejä.

Näistä syistä johtuen komitea suosittelee edistämään sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin sijasta. Terveydenhuollon tulisi nykyistä aktiivisemmin suositella sähkösavukkeita tupakoitsijoille, jotka eivät halua tai pysty lopettamaan tupakointia muilla keinoin. Sähkösavuketuotteiden hyväksyntää reseptilääkkeeksi tulisi helpottaa. Myös markkinointisäädöksiä tulisi väljentää siten, että markkinoinnissa olisi sallittua tuoda esiin tupakoinnista sähkösavukkeisiin siirtymisen terveyshyödyt.

Myös sähkösavukkeiden säiliökokoa ja nikotiinipitoisuutta koskevat rajoitukset tulisi brittiparlamentin mukaan asettaa mitä pikimiten uudelleenarvioinnin kohteeksi. Niille ei vaikuttaisi olevan tieteellisesti päteviä perusteita, joten ne näyttäisivät hankaloittavan turhaan tupakoinnin lopettamista sähkösavukkeiden avulla.

Komitea toivoo myös keskustelunavausta sähkösavukkeiden käytöstä julkisilla paikoilla. Britanniassa sähkösavukkeiden käyttöä yleisillä paikoilla ei ole lain puitteissa rajoitettu tupakointia vastaavalla tavalla, mutta käytännössä näin kuitenkin usein toimitaan. Komitean mukaan sähkösavukkeista ei ole osoitettu sivullisille koituvia terveyshaittoja, joten käyttörajoitukset eivät ole tässä suhteessa perusteltuja. Sen sijaan niistä voi olla haittaa tupakoinnin lopettamisessa mm. pakottamalla tupakoinnista eroon pyrkivät sähkötupakoitsijat tupakointitiloihin.

Komitea kehottaa käynnistämään aiheesta laajamittaisen julkisen keskustelun, jotta ”ratkaisuja ainakin lähdettäisiin hakemaan ennemmin tieteellisen tutkimustiedon kuin sähkösavukkeiden terveysvaikutuksia koskevien virhekäsitysten pohjalta”.

Brittiparlamentti suosittelee seuraamaan sähkösavuketutkimuksen ohella tiiviisti myös uusia tupakka- ja nikotiinituotteita koskevaa tutkimusta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tupakanpurun lämmittämiseen polttamisen sijasta perustuvat ”heat not burn” -laitteet. Alustavien tutkimustulosten mukaan myös ne näyttäisivät tarjoavan huomattavasti, kenties noin 90-prosenttisesti, haitattomamman vaihtoehdon tupakoinnille.

Lisäksi komitea kehottaa tarkastelemaan myös Britannian EU:sta irtaantumisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia sääntelyn uudelleenarviointiin, esimerkiksi nuuskan myyntikiellon mahdolliseen purkamiseen.

”Tämä kuuluisi osaksi laajempaa siirtymistä kohti oikeasuhtaisempaa sääntelyä, missä säännökset, markkinoinnin sääntely ja verotus heijastavat eri sähkösavuke- ja tupakkatuotteiden suhteellisista riskeistä tunnettua tutkimustietoa”.

Lähde: House of Commons, Science and Technology Committee: E-cigarettes. Seventh Report of Session 2017–19. 17.8.2018.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *