Suhteellisuudentajua sähkösavukkeiden sydänriskeihin


Suomen medioissa on viime viikkoina uutisoitu taajaan sähkösavukkeiden mahdollisista sydänriskeistä (ks. esim. täältä ja täältä). Kyse on helmikuun alussa ilmestyneestä kalifornialaistutkimuksesta, jossa verrattiin sähkösavukkeita käyttävien sydäntoimintaa ei-höyryttelevään verrokkiryhmään.

Testattavana oli 19 tupakoimatonta ja höyryttelemätöntä ja 23 (joidenkin lähteiden mukaan 16) vähintään vuoden sähkösavukkeita käyttänyttä henkilöä. Sähkösavukkeita käyttäneiden ryhmässä havaittiin jonkinasteisia eroja verrokkiryhmään nähden sydämen sykevaihtelussa ja oksidatiivisessa stressitilassa.

Sitä suomalaismedioissa ei kuitenkaan ole huomattu, että tutkimuksesta on jo ehditty antaa myös kriittistä palautetta. Esimerkiksi prof. Linda Bauldin (University of Stirling) ja prof. Paul Aveyardin (University of Oxford) kommentaarit kyseisestä tutkimuksesta löytyvät täältä.

Tutkimusta on kritisoitu mm. seuraavista seikoista.

Tutkimuksessa ei huomioitu sähkösavukkeita käyttäneiden aiempaa tupakointitaustaa. Toisin sanoen heillä oli jo lähtökohtaisesti kohonnut riski sydänoireisiin tupakoimattomaan verrokkiryhmään nähden.

Tulokset ovat testiryhmän pienuudesta johtuen sattumanvaraisia. Vastaavia eroja sydämen toiminnassa saattaa aiheutua jo koehenkilöiden henkilökohtaisista eroista, esim. senhetkisestä stressitasosta.

On myös huomattava, että useimmilla tutkimuksessa käytetyillä mittaustavoilla sähkösavukkeita käyttäneiden ja verrokkiryhmän tulokset eivät eronneet toisistaan.

Tutkimuksessa ei myöskään esitetty vertailua tupakoinnin sydänriskeihin, mikä olisi olennaista ottaen huomioon, että sähkösavukkeita käytetään etupäässä tupakkaa korvaavana tuotteena.

Kaikkiaan kyseisestä tutkimuksesta ei voi vetää johtopäätöstä, että sähkösavukkeiden käyttö aiheuttaisi sydänsairauksia eikä se muuta sitä käsitystä, että sähkösavukkeiden riskit, myös sydänriskit, ovat huomattavasti tavallisia savukkeita alhaisemmat.

Monet edellämainituista seikoista mainitaan myös aiheen suomalaisuutisoinnissa usein lähteenä käytetyssä Science News -lehden artikkelissa. Jostakin syystä juuri nämä tutkimustulosten tulkinnan kannalta olennaiset seikat on päätetty jättää pois aiheen uutisoinnista Suomessa.

Suomalaisartikkeleiden loppuun on myös usein lisätty kyseiseen tutkimukseen liittymätön listaus sähkösavukkeista löydetyistä haitta-aineista. Tähän medioissa yleensäkin suosittuun tapaan luetella sähkösavukkeista löydettyjä haitallisia aineita ilmoittamatta niiden määriä, voi vain huomauttaa, että haitta-aineiden riskit riippuvat siitä, kuinka suurina määrinä niitä esiintyy.

Sähkösavukkeista löytyneiden haitta-aineiden kokonaismäärä on niin alhainen, että myös kokonaisriski jää alhaiseksi: esimerkiksi Englannin terveysvirasto ja Royal College of Physicians -lääkärijärjestö arvioivat sähkösavukkeiden riskien yltävän korkeintaan viiteen prosentiin tupakoinnin terveysriskeistä ja voivan hyvinkin jäädä huomattavasti tätä pienemmiksi.

Mainittakoon, että jostain syystä tällä hetkellä erityisen usein sähkösavukeuutisoinnissa esiinnostettuja formadehydi-, kuten muitakin aldehydiesiintymiä, on havaittu sähkösavukkeiden käytön yhteydessä olennaisissa määrin ainoastaan silloin, kun sähkösavukkeita on ylikuumennettu laboratorio-olosuhteissa normaalista käyttötilanteesta jyrkästi poikkeavalla tavalla: käytännössä sähkösavukkeita on kirjaimellisesti poltettu nesteen höyrystämisen sijaan. Tällaista ei tutkitusti tapahdu tavanomaisessa käyttötilanteessa.

Tupakoinnin terveyshaitat tuntien olisi toivottavaa, että sähkösavukkeiden kaltaisesta, kansanterveydellisesti merkittävästä aiheesta saataisiin käynnistettyä myös Suomen medioissa avoin julkinen keskustelu, missä käsiteltäisiin tasapuolisesti paitsi sähkösavukkeiden mahdollisia haittoja, myös niiden potentiaalisia hyötyjä tupakkaa korvaavana tuotteena.

Aiheesta uutisoitaessa olisi hyvä pitää mielessä, että tutkimusten mukaan sähkösavukkeiden käyttäjäkunta nousee pääasiallisesti tupakoinnin terveyshaittojen vähentämiseen pyrkivien tupakoitsijoiden keskuudesta. Sen sijaan tupakoimattomia nuoria ne eivät ole houkutelleet säännölliseen käyttöön (käyttäjäkunnasta enemmän, ks. esim. täältä, täältä, täältä ja täältä).

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *