Sähkösavukkeet eivät koukuta nuoria tupakka- tai nikotiiniriippuvuuteen, osoittavat tuoreet tutkimukset


Viime kuukausien aikana on ilmestynyt kolme uutta tutkimusta, jotka vastaavat kolmeen sähkösavukkeiden ns. porttivaikutusta koskevaan avainkysymykseen. Missä määrin sähkösavukkeet koukuttavat tupakoimattomia nuoria sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön ja sitä kautta mahdollisesti myös nikotiiniriippuvuuteen? Lisääkö sähkösavukkeiden käytön yleistyminen myös tupakoinnin yleistä hyväksyttävyyttä? Muodostavatko sähkösavukkeet nuorille uuden väylän tupakointiin?

Ensimmäiseen kysymykseen vastaa Nicotine & Tobacco Research -lehdessä julkaistu tutkimus, missä kartoitettiin sähkösavukkeiden käytön yleisyyttä ja säännöllisyyttä 11-18 -vuotiaiden yhdysvaltalaisten keskuudessa. Tutkimus tehtiin vuoden 2014 National Youth Tobacco Survey -tutkimuksen pohjalta ja se kattoi kaikkiaan 22 000 yhdysvaltalaisnuorta.

Aineiston analyysin perusteella sähkösavukkeet eivät ole houkutelleet tupakoimatonta nuorisoa sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. Tutkimuksen mukaan ”oli harvinaista, että nuoret, jotka eivät koskaan olleet käyttäneet tupakkatuotteita, olisivat käyttäneet sähkösavukkeita, ja jos olivat, vielä harvinaisempaa, että he olisivat käyttäneet niitä säännöllisesti (ts. alle 0,1% käytti niitä kymmenenä tai useampana päivänä kuussa)”.

Drugs Education Prevention and Policy -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sähkösavukkeet eivät  lisää nuorten alttiutta myöskään tupakoinnin aloittamiseen. Tutkimuksessa tiedusteltiin viideltäkymmeneltä sähkösavukkeita käyttävältä nuorelta, tekeekö sähkösavukkeiden käytön yleistyminen myös tupakoinnista aiempaa hyväksyttävämpää. Useimpien mielestä asia oli pikemminkin päinvastoin: ”Nuoret rationalisoivat, että koska on olemassa paljon vaarattomampikin vaihtoehto, on loogisesti entistäkin vähemmän järkeä käyttää tupakkaa”, toteaa Dr. Neil McKeganey, Glasgow’n Centre for Substance Use Research -laitoksen johtaja ja tutkimuksen johtava tutkija. ”Vastanneiden keskuudessa vallitsi selvä konsensus siitä, että sähkösavukkeiden käyttö ei ole tehnyt tupakoinnista sosiaalisesti hyväksyttävämpää, vaan, jos jotain, se on saanut tupakoinnin näyttämään vielä aiempaakin vähemmän hyväksyttävältä”.

Sähkösavukkeiden ei havaittu lisänneen nuorten alttiutta tupakoinnille myöskään Drug and Alcohol Dependence -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin tähänastisen tutkimusnäytön pohjalta, muodostavatko sähkösavukkeet nuorille uuden ”portin” tupakointiin. Tutkijoiden mukaan tällaista kehityskulkua ei ollut havaittavissa: sähkösavukkeita käyttäneet nuoret eivät olleet ryhtyneet tupakoitsijoiksi muita nuoria suuremmalla todennäköisyydellä. Sen sijaan nuorten tupakointi on vähentynyt sähkösavukkeiden käytön lisääntyessä.

Tutkijat osoittavatkin ns. porttihypoteesia tukevista tutkimuksista useita perustavanlaatuisia heikkouksia. Niissä ei muun muassa ole seurattu sähkösavukekokeilua mahdollisesti seuranneen tupakoinnin säännöllisyyttä, vaan ”tupakoinniksi” on laskettu jo yhdenkin henkosen ottaminen savukkeesta, mikä ei useinkaan kerro muusta kuin hetkellisestä kokeilunhalusta, ei tupakoinnin aloittamisesta.

Porttihypoteesin tukena on käytetty esimerkiksi tutkimusta, missä löydettiin kaikkiaankin vain neljä sittemmin myös tupakointia kokeillutta sähkösavukkeiden käyttäjää, eikä yksikään heistä ollut kuluneen vuoden aikana tupakoinut 1-2 savuketta enempää.

Kyseisenkaltaisissa tutkimuksissa myös tyypillisesti vedetään sähkötupakka- ja tupakkakokeilujen välille suoraviivainen syy-seuraussuhde huomioimatta sitä, että tupakka- ja nikotiinituotteita kokeilevat nuoret ovat kaikkiaankin keskimääräistä alttiimpia erilaisten riskituotteiden kokeilulle: nuoret, jotka ylipäätään ovat kokeilleet jotakin tupakka- ja nikotiinituotetta, kokeilevat todennäköisemmin myös muita vastaavia tuotteita kuin ne nuoret, jotka eivät ole kokeilleet sellaisia lainkaan.

Tutkijat nostavat esiin myös sen seikan, että sähkösavukkeita käyttävät nuoret eivät useinkaan käytä niissä nikotiinipitoista nestettä. Esimerkiksi viime elokuussa Tobacco Control -lehdessä julkaistussa, kansallisesti edustavassa yhdysvaltalaistutkimuksessa ilmeni, että vain 20 prosenttia 15-18 -vuotiaista sähkösavukkeita käyttäneistä oli käyttänyt niissä nikotiinipitoista nestettä edellisen kerran höyrytellessään. Kolme-neljätoistavuotiaiden keskuudessa vastaava luku oli 13 prosenttia.

Tutkijat kiinnittävät huomiota myös siihen, että etenkin viimeaikaisen sähkösavukeuutisoinnin ylikorostunut riskikeskeisyys on vääristänyt suuren yleisön käsitystä sähkösavukkeiden ja tupakoinnin suhteellisista terveysriskeistä. ”Parhaan saatavilla olevan tutkimusnäytön perusteella sähkösavukkeet ovat huomattavasti savukkeita vaarattomampia. Suuren yleisön keskuudessa asiasta on kuitenkin alkanut esiintyä epätietoisuutta”, toteaa tutkimuksen johdossa toiminut professori Lynn Kozlowski Buffalon yliopiston kansanterveystieteen laitokselta.

Tutkijat korostavatkin, että kansalaisilla on oikeus saada todenmukaista ja oikeasuhtaista tietoa sähkösavukkeiden riskeistä tupakointiin nähden. ”Jatkuva keskittyminen nuoriin kohdistuviin potentiaalisiin riskeihin on ajan mittaan huonontanut aikuisväestön käsitystä sähkösavukkeiden riskeistä. Tämä on omiaan lannistamaan tupakoitsijoiden motivaatiota tupakoinnin lopettamiseen sähkösavukkeiden avulla”, toteaa tutkimuksessa mukana ollut professori Kenneth Warner Michiganin yliopiston kansanterveyslaitokselta.

 

Lähteet

Villanti, AC (et al.): Frequency of youth e-cigarette and tobacco use patterns in the U.S.: Measurement precision is critical to inform public health. Nicotine & Tobacco Research, 2016, Dec 24.

Siegel, Michael: New Study Casts Serious Doubt on Claim that E-Cigarettes Lead to Youth Smoking. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary. January 31 2017.

Centre for Substance Use and Research: Young people do not associate e-cigarettes with increased likelihood of smoking. MedicalXpress, March 8, 2017.

Kozlowski, Lynn T. (et al.): Adolescents and e-cigarettes: Objects of concern may appear larger than they are. Drug and Alcohol Dependence, January 2017.

University at Buffalo: E-cigarettes a gateway to smoking? Not likely, according to new published research. MedicalXpress, March 2017.

Miech, Richard (et al.): What are kids vaping? Results from a national survey of US adolescents. Tobacco Control, August 2016.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *