Sähkösavukkeiden sydänriskeistä jälleen yliammuttua uutisointia suomalaismedioissa


Viime viikolla uutisoitiin laajalti toistaiseksi julkaisemattomasta tutkimuksesta, missä sydäntautien todennäköisyyden havaittiin olevan keskimääräistä korkeampi sähkötupakoitsijoiden keskuudessa. Todennäköisin yhteyttä selittävä tekijä on kuitenkin höyryttelijöiden tupakointitausta, sillä käytännössä kaikki sähkösavukkeita käyttäneet olivat entisiä tai nykyisiä tupakoitsijoita.

Yhdysvaltain sydänlääkäriliitto (ACC) julkaisi viime viikolla lehdistötiedotteen tutkimuksesta, joka on tarkoitus esittää liiton vuosikokouksessa ensi viikolla. Kansasin yliopistossa toteutetussa tutkimuksessa sähkösavukkeiden käytön havaittiin yhdistyvän erilaisiin sydänongelmiin. Esimerkiksi sydänkohtauksen yleisyys oli sähkötupakoitsijoilla 34 prosenttia ja sepelvaltimotaudin 25 prosenttia korkeampi kuin niillä, jotka eivät tupakoineet tai käyttäneet sähkösavukkeita.

Lehdistötiedotteen pohjalta medioissa on intouduttu väittämään sähkösavukkeiden ”lisäävän sydäntautien riskiä” tai että sydänsairauksien riski olisi kohonnut sähkösavukkeiden käytön ”seurauksena”.

Tällaisia johtopäätelmiä ei kuitenkaan kyseisen tutkimuksen pohjalta voida tehdä, sillä siinä ei tutkittu sähkösavukkeiden ja sydäntautiriskin välistä syy-yhteyttä. Tutkimuksessa ei tarkasteltu edes sitä, onko syy-seuraus -suhde ylipäätään mahdollinen, toisin sanoen olivatko sydänongelmat ilmaantuneet sähkösavukkeiden käytön aloittamisen jälkeen vai jo sitä ennen.

Vastaaviin tutkimuksiin aiemmin esitettyjen asiantuntija-arvioiden mukaan todennäköisin selitys sähkötupakoinnin ja sydänoireiden väliselle yhteydelle onkin se, että sähkösavukkeiden käyttäjät ovat tyypillisesti entisiä tai nykyisiä tupakoitsijoita, ja tupakoinnin tiedetään olevan merkittävä sydäntautien riskitekijä.

Lehdistötiedotteen mukaan tupakoinnin vaikutusta on uusimmassa tutkimuksessa pyritty ainakin jollakin tasolla huomioimaan. Mitä ilmeisimminkin tämä kuitenkin koskee pelkästään nykyistä tupakointia, sillä tutkimusta johtaneen tri Vindhyalin mukaan aiemman tupakoinnin vaikutusta ei pystytty poissulkemaan, koska käytännössä kaikki sähkösavukkeita käyttäneet olivat aiemmin myös tupakoineet.

Tällä on merkittävä vaikutus tulosten tulkintaan, sillä kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista sähkötupakoitsijoista oli entisiä tupakoitsijoita vain kolmanneksen höyryttelijöistä tupakoidessa enää nykyään.

On myös oletettavaa, että juuri sydän- ja muista tupakkasairauksista jo kärsivillä on keskimääräistä suurempi motivaatio yrittää tupakoinnin lopettamista kaikin keinoin, myös sähkösavukkeiden avulla. Tästä johtuen sähkösavukkeiden käyttö on aloitettu todennäköisemmin sydänoireiden seurauksena kuin päinvastoin.

— Yhtä hyvin voisi väittää astmainhalaattorin käytön lisäävän astmariskiä, insuliinin käytön diabetesriskiä tai gluteenittoman ruokavalion riskiä sairastua keliakiaan, on tri Michael Siegel Bostonin yliopistosta todennut jo aiemmista vastaavalla tavalla toteutetuista sähkösavukkeiden sydänriskiä koskeneista tutkimuksista.

Aiemman tupakointihistorian vaikutukseen viittaa myös se, että sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt vasta 7-8 vuotta sitten, eikä voida pitää erityisen todennäköisenä, että höyryttelijöille olisi kehittynyt vain muutamassa vuodessa — tai sitäkin lyhyemmässä ajassa — sydänkohtaukseen johtava sydänvika pelkästään sähkösavukkeiden käytön seurauksena.

Suomalaismedioissa näitä sähkösavukkeiden ja sydänsairauksien syy-yhteyttä kyseenalaistavia seikkoja ei ole käsitelty käytännössä millään tavalla. Parhaimmillaankin on todettu, että ”sähkötupakan ja sairastumisen välille ei löydetty suoraa syy-seuraussuhdetta”. Tosiasiassa syy-seuraussuhdetta ei kyseisessä tutkimuksessa edes etsitty.

Toinen keskeinen ongelma aiheen uutisoinnissa on se, että tutkimus on nostettu otsikoihin jo ennen sen julkaisua. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen arviointi, myös vertaisarviointi, on käytännössä mahdotonta ennen kuin juttu on jo levinnyt medioihin. Mediat puolestaan harvoin lähtevät enää jälkikäteen oikomaan tai tarkentamaan juttujaan myöhemmän kritiikin pohjalta.

Aiemmat vastaavalla tavalla toteutetut sähkösavukkeiden sydänriskiä koskeneet tutkimukset — lyhyen ajan sisällä on ilmestynyt peräti kolme samanlaista tutkimusta samasta aiheesta — ovatkin joutuneet ankaran asiantuntijakritiikin kohteeksi heti ilmestyttyään. Ne on tyrmätty samoista ongelmista johtuen, mitkä ovat ilmeisiä uusimmankin tutkimuksen kohdalla: missään niissä ei ole pystytty eliminoimaan aiemman tupakoinnin vaikutusta sydänoireisiin eikä selvitetty, missä määrin syy-yhteys on käytännössä edes mahdollinen, toisin sanoen sitä, olivatko sydänoireet ilmenneet sähkösavukkeiden käytön aloittamisen jälkeen vai jo sitä ennen.

Viimeisimmässä tutkimuksessa huomiota kiinnittää myös se, että tutkimuksessa käsitellään sydänoireiden lisäksi myös muita, täysin eri tyyppisiä terveysongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta. Yhteinen nimittäjä näiden terveysongelmien välillä on, että niiden tiedetään olevan keskimääräistä yleisempiä juuri tupakoitsijoiden keskuudessa. Ottaen huomioon, että lähes kaikki tutkimukseen vastanneet sähkötupakoitsijat olivat entisiä tai nykyisiä tupakoitsijoita, kyseisten sairauksien esiintyvyys on tässä ryhmässä väistämättömästi keskimääräistä suurempi ilman sähkösavukkeiden vaikutustakin.

Medioilta on myös jäänyt huomaamatta, että tutkimuksessa on useita sähkösavukkeiden kannalta myönteisiä tuloksia.

Käytännössä kaikki tutkimukseen vastanneet sähkösavukkeiden käyttäjät olivat entuudestaan tupakoitsijoita, mikä tukee käsitystä sähkösavukkeista tupakoinnin haittoja vähentävänä tuotteena sen sijaan, että ne toimisivat uutena ”porttina” nikotiinituotteiden pariin.

Vain noin kolmannes tutkimukseen vastanneista sähkösavukkeiden käyttäjistä enää tupakoi nykyisin, mikä puolestaan viittaa siihen, että suurin osa, jopa kaksi kolmasosaa, höyryttelijöistä oli onnistunut lopettamaan tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla.

Sydänkohtausriskin kohoaminen oli sähkötupakoitsijoilla viisinkertaisesti tupakoitsijoita pienempi (34% vs. 165%). Koska käytännössä kaikki tutkimuksessa mukana olleet sähkötupakoitsijat olivat aiemmin tupakoineet, kohonnut riskitaso oli näin ollen laskenut viidennekseen entisestä sähkösavukkeisiin siirtymisen seurauksena.

Suhtautuipa tutkimukseen miten tahansa, se ei käytännössä tuo mitään olennaisesti uutta käsitykseen sähkösavukkeiden ja tupakoinnin suhteellisista riskeistä. — Tämä tukee sitä, mistä Public Health England on puhunut jo vuosia: sähkösavukkeiden käyttö ei ole riskitöntä mutta huomattavasti tupakointia haitattomampaa, toteaa tri Martin Dockrell Englannin kansanterveyslaitokselta.

— Jos et tupakoi, älä aloita sitä tai höyryttelyä, mutta jos tupakoit, kannattaa lopettaa nyt ja harkita sähkösavukkeita apukeinona, Dockrell toteaa.

 

Lähteet

American College of Cardiology: E-cigarettes linked to heart attacks, coronary artery disease and depression. 7.3.2019

Siegel, Michael: Junk Science Exposed: New Study Purports to Show that E-Cigarettes Increase Heart Attack Risk. The Rest of the Story: Tobacco and Alcohol News Analysis and Commentary. 3.2.2019.

Spencer, Ben: E-cigarette users face a higher risk of a heart attack as scientist admits he would not want his family members to vape because of the dangers. MailOnline. 7.3.2019.

Expert reaction to e-cigarettes and risk of heart attacks. Science Media Centre. 24.8.2018.

Farsalinos, Konstantinos: E-cigarette use increases the risk of stroke and heart attack: conclusions that constitute epidemiological malpractice. E-cigarette research. 30.1.2019.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *