Vertailututkimus: Sähkösavukkeet nikotiinikorvaushoitoa tehokkaampi tupakoinnin lopettamiskeino


Viime viikolla arvovaltaisessa New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistun satunnaistetun vertailututkimuksen mukaan sähkösavukkeet ovat lähes tuplaten tehokkaampia tupakoinnin lopettamisessa kuin nikotiinilaastarit, -purukumit ja muut vastaavat tuotteet.

Tulos perustuu noin 900 tupakoitsijan vuoden mittaiseen seurantaan. Tutkimuksen aluksi osallistujat satunnaistettiin kokeilemaan tupakoinnin lopettamista joko sähkösavukkeilla tai nikotiinikorvaustuotteilla. Lisäksi molemmat ryhmät saivat asiantuntijoiden tukea tupakoinnin lopettamiseen vähintään neljän viikon ajan.

Kumpaankaan ryhmään ei kelpuutettu tupakoitsijoita, jotka olisivat suosineet etukäteen jompaa kumpaa annetuista vaihtoehdoista.

Nikotiinikorvausryhmä sai valita minkä tahansa nikotiinikorvaustuotteen tai niiden yhdistelmän. Osallistuja rohkaistiin etsimään heille sopivinta vaihtoehtoa ja vaihtamaan tuotteita tarvittaessa. Ryhmään kuuluneista yhdeksän kymmenestä käytti monen eri tuotteen yhdistelmää. Osallistujien seurannan alussa valitsemia tuotteita toimitettiin heille kolmen kuukauden arvioitu käyttömäärä.

Sähkösavukeryhmälle annettiin aloituspakkaus, johon kuului ns. toisen sukupolven laite (Aspire One Kit) ja 30 millilitran pullo tupakanmakuista nikotiininestettä, vahvuudeltaan 18 mg/ml. Osallistujat saivat halutessaan hankkia myös toisenlaisen laitteen ja heitä kannustettiin kokeilemaan erilaisia nikotiinivahvuuksia ja makuvaihtoehtoja.

Vuoden päästä 18 prosenttia tupakoinnin lopettamista sähkösavukkeilla yrittäneistä oli pysynyt savuttomana. Nikotiinivieroitustuotteilla onnistumisaste jäi noin kymmeneen prosenttiin.

Sähkösavukeryhmän onnistumisprosentti oli verrokkiryhmää korkeampi myös kaikissa tutkimuksen aikana tehdyissä välitarkastuksissa. Tällä on merkitystä esimerkiksi vertailtaessa tuloksia muihin tutkimuksiin, jotka nikotiinikorvaustuotteiden ja vieroituslääkkeiden kohdalla ovat usein kestoltaan vain 3-6 kuukautta.

Tupakoinnin lopettamisen ohella sähkösavukeryhmässä onnistuttiin verrokkiryhmää paremmin myös vähentämään tupakointia vähintään puoleen entisestä. Kaikkiaan sähkösavukkeiden koettiin hillitsevän nikotiinikorvaustuotteita paremmin tupakointihalua ja vieroitusoireita, kuten ärtyneisyyttä, levottomuutta ja keskittymiskyvyn puutetta.

Näyttöä sähkösavukkeiden tehokkuudesta tupakoinnin lopettamisessa on saatu jo aiemmin muun muassa erilaisten väestö- ja käyttäjätutkimusten pohjalta. Niissä sähkösavukkeiden käytön on havaittu parhaimmillaan jopa kuusinkertaistavan tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä verrattuna niihin tupakoitsijoihin, jotka eivät käyttäneet sähkösavukkeita.

Asiaa on tutkittu entuudestaan myös muutamissa kliinisissä tutkimuksissa. Niissä käytetystä vanhanaikaisesta laitemallista (ns. ensimmäisen sukupolven malli, ”cig-a-like”) ja nesteiden maun ja nikotiinipitoisuuden tiukoista rajoituksista johtuen tulokset ovat jääneet varsin vaatimattomiksi muistuttaen läheisesti nikotiinikorvaustuotteilla saavutettuja tuloksia.

Uusi tutkimus vastaa paremmin nykytilannetta ja sähkösavukkeiden normaalia käyttötapaa uudemmalla laitteistolla ja sallimalla osallistujien valita heille itselleen parhaiten soveltuvan makuvaihtoehdon ja nikotiinivahvuuden.

Maailmalla laajalti uutisoitua tutkimusta on kutsuttu yhdeksi sähkösavuketutkimuksen merkkipaaluksi, sillä terveystoimijat ovat usein peräänkuuluttaneet kliinisiä tutkimuksia sähkösavukkeiden tehokkuudesta tupakoinnin lopettamisessa.

”Tutkimuksella on erittäin suuri merkitys, sillä se antaa tähän asti selvimmän näytön siitä, että sähkösavukkeet ovat todennäköisesti tehokkaampia tupakoinnin lopettamisessa kuin nikotiinipurukumit, -laastarit ja muut vastaavat tuotteet”, toteaa professori Robert West University College London -yliopistosta.

Tutkimus toteutettiin Queen Mary University of London -yliopistossa professori Peter Hajekin johdolla. Rahoittajina toimivat National Institute for Health Research ja Cancer Research UK.

Britanniassa sähkösavukkeiden käyttö on terveysviranomaisten hyväksymä tupakoinnin lopettamismenetelmä nikotiinikorvaustuotteiden ja vieroituslääkkeiden ohella.

 

Lähteet

Hajek, Peter (et al.): A randomised trial of e-cigarettes versus nicotine replacement therapy. The New England Journal of Medicine. 31.1.2019.

ATHRA: Vaping nearly twice as effective as nicotine replacement therapy, study finds. 31.1.2019.

Therrien, Alex: E-cigarettes ’much better for quitting smoking’. BBC News. 30.1.2019.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *