Päivi Arffman


Nikotiini ja savuttomuus – lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle Savuton ja nikotiiniton Helsinki -hankkeesta

Alla Vapers Finland ry:n lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle suunnitelmasta laajentaa Savuton Helsinki -ohjelma koskemaan myös nikotiinittomuutta. Olemme saaneet tietoomme, että Helsingin kaupunginhallitus on aikeissa käynnistää nikotiinittomaan Helsinkiin tähtäävän kampanjan. Tavoite on siltä osin kannatettava, että kukaan ei luonnollisestikaan halua entuudestaan nikotiinia käyttämättömien nuorten aloittavan nikotiinin käyttöä missään muodossa. On kuitenkin huomattava, […]


Huomioita sähkösavukesääntelyä koskevasta lähetekeskustelusta 2

Tulevasta tupakkalaista käytiin tässä kuussa eduskunnassa lähetekeskustelu, jossa käytiin sähkösavukkeiden osalta paikoin tiukkaakin kädenvääntöä. Keskustelu kiteytti sähkösavukedebatissa jo pitkään vallinneet aiheet. Itse asiassa jo niin pitkään, että monet niistä eivät ole enää ajankohtaisia. Esimerkiksi yleistä tuoteturvallisuutta ja haitallisia aineita koskevat kysymykset on huomioitu jo tupakkatuotedirektiivissä. Direktiivi sallii markkinoille vain tasalaatuisia […]


THL ja monitulkintaiset tilastot

THL julkaisi 19.2. sähkösavukkeiden käyttöä Suomessa koskevan tiedotteen. [1]. Tiedot perustuvat suomalaisen aikuisväestön (15-64 -vuotiaat) sähkösavukkeiden käyttöä vuosina 2012–2014 käsittelevään tutkimukseen. [2]. THL:n mukaan sähkösavukkeiden käyttö on pysynyt koko aikuisväestön tasolla alhaisena ja tupakoimattomien keskuudessa olemattomana. Koko aikuisväestöstä sähkösavukkeita käytti vuonna 2014 noin kolme prosenttia. Käyttäjämäärässä laskettuna tämä tarkoittaa, että Suomessa […]


Oikaisuvaatimus HS:n juttuun ”Tutkimus: Sähkötupakan vaarat ovat samanlaisia kuin tavallisen tupakan” 1

Vapers Finland ry:n oikaisuvaatimus Helsingin Sanomille 16.2.2016. Oikaisuvaatimus juttuunne ”Tutkimus: Sähkötupakan vaarat ovat samanlaisia kuin tavallisen tupakan – Sähkötupakan polttaja luopuu savukkeistaan harvemmin kuin tavallisen tupakan polttaja” (Sirpa Pääkkönen, HS Terveys ja hyvinvointi 15.2.2016). Käyttämänne lähteistön pohjalta on virheellistä uutisoida sähkösavukkeiden olevan yhtä vaarallisia kuin tavalliset savukkeet, sillä Artikkelin lähteenä […]


Iso-Britannian kansallinen hoitosuositus: terveystahojen ohjeistettava tupakoitsijoita sähkösavukkeista tupakkaa vaarattomampana tuotteena 1

Britanniassa julkaistiin heinäkuussa suomalaista Käypä hoito -suositusta vastaava NICE-ohjeistus koskien tupakoitsijoita, jotka ovat haluttomia tai kykenemättömiä lopettamaan tupakointia tai haluavat lopettaa sen mutteivät luopua nikotiinin käytöstä. Suositusten mukaan kyseisiä tupakoitsijoita tulee: – kannustaa kokeilemaan tupakkaa korvaavia nikotiinituotteita – informoida, että tupakoinnin terveyshaitat aiheutuvat pääasiallisesti muista tupakansavun sisältämistä aineista kuin nikotiinista […]


Vastine THL:n sähkösavukkeita koskevaan tutkimuskoosteeseen 1

THL:lta julkaistiin viime viikolla sähkösavukkeita koskeva tutkimusyhteenveto ”Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa”. Tiivistetysti sen voidaan todeta toistavan vanhastaan tuttuja teemoja: haitallisia aineita on löydetty, passiivisen höyryttelyn terveysriskit uhkaavat sivullisia eikä sähkösavukkeiden tehoa tupakoinnin lopettamisessa ole osoitettu. Myös THL:n sähkösavukkeita koskeva tiedottamistapa on vakiintunut entuudestaan tutuille urille: esitetylle […]


Iso-Britanniassa 2,6 miljoonaa höyryttelijää 3

Iso-Britannian ASH:in toukokuussa julkistamien tilastojen mukaan sähkösavukkeiden käyttäjäkunta on noussut brittiläisen aikuisväestön keskuudessa vuoden aikana 2,1 miljoonasta 2,6 miljoonaan. Käyttäjäkunnasta 1,1 miljoonaa käyttää pelkästään sähkösavukkeita loppujen käyttäessä rinnakkain sekä tupakkaa että sähkösavukkeita. Pääasiallinen syy sähkösavukkeiden käyttöön ensinmainitussa ryhmässä on tupakasta erossa pysyminen, jälkimmäisessä tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen. Sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö […]


Tutkimus: Höyryttelyssä vapautuvat aldehydimäärät minimaalisia

Lääketieteellisessä Addiction-lehdessä vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan sähkösavukkeista normaalikäytössä vapautuvat aldehydimäärät (esim. formaldehydi, asetaldehydi, asetoni, akroleiini) alittavat terveydelle haitalliset määrät. Tutkimus vahvistaa sen jo pitkään ounastellun tosiasian, että aiemmissa tutkimuksissa havaitut korkeat aldehydipitoisuudet ovat aiheutuneet höyrystimen (atomisaattori) ylikuumentamisesta epärealistisen korkeissa lämpötiloissa. Epärealististen siksi, että atomisaattorin ylikuumentamisen seurauksena nestettä vastukselle kuljettavan materiaalin […]